Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Introduksjon til metodeutfordringer Signe Opdahl, postdoc NTNU Lysaker, 7. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Introduksjon til metodeutfordringer Signe Opdahl, postdoc NTNU Lysaker, 7. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Introduksjon til metodeutfordringer Signe Opdahl, postdoc NTNU Lysaker, 7. september 2015

2 Disposisjon  Litt om brystkreft  Innføringen og organiseringen av Mammografiprogrammet  Screeningprinsipper: tidlig diagnose -> mer effektiv behandling  Hvordan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier  Mulige feilkilder  Forskjeller mellom fylkene før Mammografiprogrammet  Opportunistisk screening – hva vet vi om utbredelsen av dette?  Hormonbehandling  Endringer i behandling  Selvseleksjon  Oppsummering

3 Brystkreft i Norge Antall tilfeller per 100 000 kvinner 5-års relativ overlevelse i % Kilde: Kreftregisteret, 2015. Cancer in Norway 2013 Forekomst: antall nye brystkreftdiagnoser per 100 000 kvinner per år Dødelighet: antall døde av brystkreft per 100 000 kvinner per år Overlevelse: % i live 5 år etter at svulsten ble oppdaget

4 Brystkreft er en mangeartet sykdom(sgruppe) Stadium Grad Molekylære markører Foto: A. Bofin

5 Brystkreft er en mangeartet sykdom(sgruppe) Tid siden svulsten ble oppdaget (år) Overlevelse av brystkreft (%) Kilde: Kreftregisteret, 2008. Cancer in Norway 2007

6 DCIS er et forstadium til brystkreft Normal melkegang Duktalt carsinoma in situ (DCIS) -Kreft i melkegangene -Vokser ikke inn i vevet rundt -Kan bli invasiv Invasiv brystkreft -Vokser inn i vevet rundt

7 Disposisjon  Litt om brystkreft  Innføringen og organiseringen av Mammografiprogrammet  Screeningprinsipper: tidlig diagnose -> mer effektiv behandling  Hvordan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier  Mulige feilkilder  Forskjeller mellom fylkene før Mammografiprogrammet  Opportunistisk screening – hva vet vi om utbredelsen av dette?  Hormonbehandling  Endringer i behandling  Selvseleksjon  Oppsummering

8 Mammografiprogrammet  Hvem inviteres?  50-69, 10 invitasjoner  Mammografi-undersøkelsen  2 års mellomrom  2 projeksjoner (vinkler)  2 radiologer  16 brystdiagnostiske sentra med tverrfaglige team  Oppmøte 76% av invitasjoner per screeningrunde  83% av de inviterte deltar minst én gang  Mål: 30% reduksjon av brystkreftdødelighet

9 Innføring av Mammografiprogrammet 1995-2005

10 Disposisjon  Litt om brystkreft  Innføringen og organiseringen av Mammografiprogrammet  Screeningprinsipper: tidlig diagnose -> mer effektiv behandling  Hvordan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier  Mulige feilkilder  Forskjeller mellom fylkene før Mammografiprogrammet  Opportunistisk screening – hva vet vi om utbredelsen av dette?  Hormonbehandling  Endringer i behandling  Selvseleksjon  Oppsummering

11 Prinsipper ved screening

12 Forekomst av brystkreft i forhold til alder og periode Periode Antall tilfeller per 100 000 kvinner Engholm og medarb. NORDCAN, Versjon 7.1. ANCR. Danish Cancer Society. http://www.ancr.nu (05/08/2015). 80+ 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39

13 Disposisjon  Litt om brystkreft  Innføringen og organiseringen av Mammografiprogrammet  Screeningprinsipper: tidlig diagnose -> mer effektiv behandling  Hvordan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier  Mulige feilkilder  Forskjeller mellom fylkene før Mammografiprogrammet  Opportunistisk screening – hva vet vi om utbredelsen av dette?  Hormonbehandling  Endringer i behandling  Selvseleksjon  Oppsummering

14 Ledetid og overlevelse etter at brystkreft er oppdaget Tid Brystkreft oppstår Brystkreft oppdaget ved screening Brystkreft oppdages pga plager Død A B C Ledetid Død Gevinst av screening

15 Dødelighet av brystkreft i Norge, kvinner 50 år og eldre Kilde: Engholm og medarb. NORDCAN, Versjon 7.1. ANCR. Danish Cancer Society. http://www.ancr.nu (05/08/2015).

16 Insidensbasert dødelighet av brystkreft Invitasjonsdato

17 Insidensbasert dødelighet av brystkreft Uten screening Med screening Invitasjonsdato Dødelighet av brystkreft = 4/151 person-år = 2,6/100 person-år 10 14 15 12 16 4 x 17 16 14 17 15 16 4 x 17 Dødelighet av brystkreft = 3/162 person-år = 1,9/100 person-år

18 Prosentvis reduksjon i insidensbasert dødelighet Dødelighet av brystkreft = 4/151 person-år = 2,6/100 person-år Dødelighet av brystkreft = 3/162 person-år = 1,9/100 person-år Uten screening Med screening Rate ratio = 1,9/2,6 = 0,73 Tilsvarer 27% reduksjon

19 Valg av sammenlikningsgruppe - utfordringer Hvordan sikre at sammenlikningsgruppa er mest mulig lik den inviterte gruppa – med unntak av selve Mammografiprogrammet? Kan måles Kan ikke måles direkte

20 Disposisjon  Litt om brystkreft  Innføringen og organiseringen av Mammografiprogrammet  Screeningprinsipper: tidlig diagnose -> mer effektiv behandling  Hvordan måle effekt av mammografiscreening i observasjonsstudier  Mulige feilkilder  Forskjeller mellom fylkene før Mammografiprogrammet  Opportunistisk screening – hva vet vi om utbredelsen av dette?  Hormonbehandling  Endringer i behandling  Selvseleksjon  Oppsummering

21 Prøvefylkene Brystkrefttilfeller per 100 000, aldersstandardisert Kilde: Patama og medarbeidere. ANCR. Finnish Cancer Registry, NCU 2013. http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_14 / (05/08/2015) Forekomst av brystkreft i Norge, 1989-1995

22 Hormonbehandling i overgangsalderen Kilde: Legemiddelstatistikk 2013:1. Folkehelseinstituttet

23 Hormonbehandling i overgangsalderen Kilde: Hofvind og medarbeidere, Int J Cancer, 2012

24 Bruk av mammografi utenfor Mammografiprogrammet Kilde: Hofvind og medarbeidere, Int J Cancer, 2012

25 Bruk av mammografi utenfor Mammografiprogrammet, 2008, 50-69 år Kilde: Hofvind og Sanderud. HiO rapport 2010:14

26 Bruk av mammografi utenfor Mammografiprogrammet, 2008, 45-49 år Kilde: Hofvind og Sanderud. HiO rapport 2010:14

27 Bruk av mammografi utenfor Mammografiprogrammet, 2008, 70-74 år Kilde: Hofvind og Sanderud. HiO rapport 2010:14

28 Endringer i behandling av brystkreft i Norge Tid 1981 2005 1995/96 Antihormonell behandling Cellegift – mer effektive typer, gis til flere Kirurgi – primærbehandling – stadig mindre omfattende Strålebehandling – gis til flere, men mer skånsomt Kilder: Blåboka 1.-7. utg (www.nbcg.no) og Helsedirektoratet http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft/

29 Invitasjon versus oppmøte – selvseleksjon  Hva med å sammenlikne kvinner som møter til screening med kvinner som ikke møter? Oppmøte til screening Påvisning av brystkreft Andre faktorer – eks. hormonbruk Risiko for å dø av brystkreft

30 Oppsummering  Brystkreft er en mangeartet sykdom  Mål med screening: tidlig diagnose – tidlig behandling  Effektmål: Insidensbasert dødelighet av brystkreft blant inviterte  Informasjon om invitasjonsdato og lang oppfølging  Valg av sammenlikningsgrupper  Forskjeller mellom fylkene  Hormonbruk i overgangsalderen  Mammografi utenfor Mammografiprogrammet  Endringer i behandling  Invitasjon versus oppmøte (selvseleksjon)

31


Laste ned ppt "Evaluering av det norske Mammografiprogrammet Introduksjon til metodeutfordringer Signe Opdahl, postdoc NTNU Lysaker, 7. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google