Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 © 2016 Ipsos. 11111111 Mobilitet for synshemmede april/ mai 2016 1 © 2015 Ipsos.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 © 2016 Ipsos. 11111111 Mobilitet for synshemmede april/ mai 2016 1 © 2015 Ipsos."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 © 2016 Ipsos. 11111111 Mobilitet for synshemmede april/ mai 2016 1 © 2015 Ipsos.

2 2 © 2016 Ipsos. Innhold Prosjektinformasjon og oppsummering 1 Hvit stokk (side 27) 23 54 Kollektivtransport (side 7) Bakgrunn (side 32) Utfordring for gående (side 20)

3 3 © 2016 Ipsos. Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan det fungerer å benytte offentlig transport og bevege seg på gaten for folk med synshemminger. Målgruppe: Medlemmer i Norges Blindeforbund 18-79 år Gjennomføring: Gjennomført på telefon 28. april – 3. mai Antall intervju: 150 intervju med kvoter på medlemmer med punktskrift vs. andre. Resultatene er ikke veiet

4 4 © 2016 Ipsos. Oppsummering 38% bruker kollektivtransport alene, 34% gjør det noen ganger, mens 28% sjelden eller aldri benytter denne type transport. Liten bruk av kollektivtransport gjør at de synshemmede føler seg mer avhengige av andre og reduserer også de sosiale mulighetene. 73% ville brukt mer kollektivt dersom det var bedre tilrettelagt 2 av 3 synes det er vanskelig å krysse veien Sebrastriper er svært viktig hjelpemiddel 44% opplever ofte hindringer i gangarealer 63% opplever at andre gående skaper vanskeligheter når de skal orientere seg 30% bruker hvit stokk daglig, i Oslo er det vanligere å bruke hvit stokk Med hvit stokk er det større sannsynlighet for at buss stopper Nesten 1 av 3 synes det er flaut eller stigmatiserende å benytte hvit stokk

5 5 © 2016 Ipsos. Rundt 1/3 del av utvalget er helt blinde, mens resten er svaksynt Spm q3: Hvor godt ser du? %

6 6 © 2016 Ipsos. 44% av svaksynte svarer at de har orienteringssyn når det er mørkt Spm q3_2: Har du orienteringssyn når det er mørkt? Filter: Er svaksynt 72%

7 7 © 2015 Ipsos. KOLLEKTIVTRANSPORT

8 8 © 2016 Ipsos. 62% mener det er situasjoner der de ikke kan bruke kollektivtransport alene Spm q4: Kan du bruke kollektivtransport alene? %

9 9 © 2016 Ipsos. Det å stoppe riktig buss er den største utfordringen blant svaksynte, etterfulgt av vanskeligheter med å komme seg til holdeplassen Spm q5: Hvilken av følgende er grunner til at du ikke kan bruke kollektivtransport? Filter: bruker kollektivt alene noen ganger, sjelden eller aldri. 62% av totalt utvalg %

10 10 © 2016 Ipsos. Liten bruk av kollektivtrafikk skaper stor grad av avhengighet fra andre, og innskrenker de sosiale mulighetene Spm q6: Hvilken av følgende konsekvenser opplever du som følge av liten eller ingen bruk av kollektivtransport? Filter Bruker kollektivt alene noen ganger, sjelden eller aldri. 62% av totalt utvalg %

11 11 © 2016 Ipsos. Stort ønske om å bruke mer kollektivt dersom det var bedre tilrettelagt Spm q7: Ville du i større grad brukt kollektivtransport hvis det var bedre tilrettelagt?

12 12 © 2016 Ipsos. Taxi og buss de mest brukte transport midlene, t-bane, trikk og båt de minst brukte Spm q8: Hvilke offentlige transportmidler har du benyttet de siste 12 månedene? %

13 13 © 2016 Ipsos. Buss og tog blant de vanskeligste kollektivmidlene å bruke. Taxi det enkleste alternativet. Spm q9: Hvilke av disse synes du det er vanskelig å bruke? %

14 14 © 2016 Ipsos. 4 av 5 synes det er vanskelig å finne riktig buss, omtrent halvparten synes det er vanskelig å finne ledig sete Spm q10: Så noen spørsmål om bruk av buss. Hvilke av følgende situasjoner finner du problematisk? %

15 15 © 2016 Ipsos. 90% ønsker at alle holdeplasser annonseres automatisk, nesten halvparten mener at veien til bussholdeplassen må tilrettelegges bedre Spm q11: Hvilke av følgende ting vil gjøre det enklere å ta bussen? %

16 16 © 2016 Ipsos. 36% må be om hjelp ved mer enn halvparten av bussreisene Spm q12: Hvor ofte må du be om hjelp av andre når du reiser med buss? %

17 17 © 2016 Ipsos. Dårlig brøyting og glatt de største utfordringene for å komme seg til holdeplassen. Etterfulgt av stillegående kjøretøy og kryssing av vei Spm q13: Hvilke av de følgende er det største utfordringene med å komme seg til holdeplassen? %

18 18 © 2016 Ipsos. Manglende lyd i lyskryss og bedre belysning er de mest etterspurte forbedringene for å komme seg til en holdeplass Spm q14: Hvilke av følgende forbedringer trenger du for å kunne komme deg til og fra en holdeplass? %

19 19 © 2016 Ipsos. Apper og internett vanligst for å finne rutetider i gruppen 18-39 år. 25% av 60-79 år finner informasjon andre steder. Spm q15: Hvordan finner du rutetider? %

20 20 © 2015 Ipsos. UTFORDRINGER SOM GÅENDE

21 21 © 2016 Ipsos. 2 av 3 synes det er vanskelig å krysse veien. Spm q16: Opplever du at det er vanskelig å krysse veien?

22 22 © 2016 Ipsos. Sebrastriper er viktig for 74% av alle spurte Spm q17: Hvor viktig er sebrastriper for å krysse veien?

23 23 © 2016 Ipsos. 24% synes gatebelysningen er god nok, mens 39% mener den er av varierende kvalitet Spm q18: Er gatebelysningen eller belysningen der du ferdes god nok på mørke kvelder? Filter: er svaksynt. 72% %

24 24 © 2016 Ipsos. Over halvparten av de svaksynte har aldri noe problem med blending fra belysningen der de ferdes Spm q18_1: Er det et problem at gatebelysningen eller belysningen der du ferdes blender? Filter: er svaksynt. 72% %

25 25 © 2016 Ipsos. 63% opplever det problematisk at andre gående er uoppmerksomme Spm q19: Er det vanskelig å orientere seg fordi folk som kommer gående er uoppmerksomme? %

26 26 © 2016 Ipsos. Neste halvparten opplever hindringer i gangarealer Spm q20: Hvor ofte opplever du hindringer i gangarealer? %

27 27 © 2015 Ipsos. HVIT STOKK

28 28 © 2016 Ipsos. 51% føler de får god hjelp av hvit stokk eller førerhund Spm q21: Er det enklere å orientere seg hvis du bruker hvit stokk og/eller førerhund?

29 29 © 2016 Ipsos. 30% bruker hvit stokk daglig. I Oslo bruker 46% hvit stokk daglig. Av de som er helt blinde bruker 60% hvit stokk daglig. Spm q22: Hvor ofte bruker du hvit stokk? Her tenker vi på både mobilitets- og markeringsstokk %

30 30 © 2016 Ipsos. 37% trenger ikke hvit stokk. 29% synes det er flaut eller stigmatiserende. Spm q23: Hvilken av følgende kan være grunner til at du ikke har eller lar være å bruke hvit stokk? %

31 31 © 2016 Ipsos. 44% opplever større sjanse for at bussen stopper hvis de bruker hvit stokk. Spm q24: Opplever du at det er større sjanse for at bussen stopper hvis du bruker hvit stokk?

32 32 © 2015 Ipsos. BAKGRUNNS- INFORMASJON

33 33 © 2016 Ipsos. Alder Spm q1: Hva er din alder? %

34 34 © 2016 Ipsos. Kjønn Spm q2: Kjønn? %

35 35 © 2016 Ipsos. Utdanning Spm q25: Hva er din høyeste allmennutdannelse? %


Laste ned ppt "1 © 2016 Ipsos. 11111111 Mobilitet for synshemmede april/ mai 2016 1 © 2015 Ipsos."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google