Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelsesprosessen 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold av heiser - Nina Mellem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelsesprosessen 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold av heiser - Nina Mellem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelsesprosessen 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold av heiser - Nina Mellem

2 Handlingsrommet? Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Hva er handlingsrommet? Dette skal vi se nærmere på..

3 Konkurranseform Reglene i FOA del III Hva innebærer det… Begrensninger i valg av konkurranseform – Åpen anbudskonkurranse – Begrenset anbudskonkurranse (prekvalifisering) – Vi kan ikke benytte forhandlinger Hvordan kan vi skaffe oss kunnskaper om hva markedet kan tilby?

4 Kontakt med markedet i planleggingsfasen Reglene åpner for at vi har lov til å gjøre markedsundersøkelser i planleggingen av anskaffelsen Se på leverandørenes nettsider Kontakt med bransjeforeninger – Heismontørenes fagforening (HMF) – Heisleverandørenes Landsforening (HLF) Heiskonsulent (egen avtale) En-til-en møter (ikke avhold enda) Dialogkonferanse – Leverandørutviklingsprogrammet til NHO og Difi

5 Kontakt med markedet- hvorfor dialogkonferanse? En arena der oppdragsgiver kan presentere og diskutere behov og utfordringer Oppdragsgiver har behov for kunnskap om hva markedet kan tilby av relevante løsninger. Få innspill og ideer fra dere –hva kan leveres? Tidlig involvering av sentrale aktører, et strategisk virkemiddel for oss Dialog mellom «behov» og «mulige løsninger» gir bedre anskaffelser?

6 Kontakt med markedet Tenk om vi kunne fått til sammen… – En rask og smertefri konkurransegjennomføring – Fremoverlente leverandører og forutsigbar oppdragsgiver som føler eierskap (rett leverandør på rett sted) – Lavt konfliktnivå i gjennomføringen av rammeavtalen – Oppnåelse av formålet med rammeavtalen Gjensidig avhengighet i leverandørkjeden – Hva innebærer det? svikter ett ledd, taper alle…

7 Kontakt med leverandørene etter at konkurransen er lyst ut i Doffin/TED Kan alle stille spørsmål og svar gis? Feil kan rettes? Uklarheter og feil i konkurransegrunnlag kan rettes før fristen går ut Er det noe dere ikke skjønner, så still spørsmål og ikke vent til innleveringsfristen har gått ut!

8 Kontakt med leverandørene etter at innleveringsfristen har gått ut Forhandlingsforbud Hva innebærer det? Vi kan ikke ha dialog med leverandørene uten særskilt hjemmel All informasjon må komme inn igjennom tilbudet En snever adgang til å kunne supplere og utdype tilbudene Hva er risikoen? –avvisning i henhold til reglene

9 Kvalifikasjonskrav -hva er det? Skal sikre at leverandøren er egnet til å oppfylle kontrakten (enten er de oppfylt eller ikke oppfylt) Dette er f.eks. forhold som knytter seg til firmaets: – størrelse / antall ansatte, – erfaring, – faglig og teknisk kompetanse (erfaring, kapasitet, kvalitetssikringssystem), – økonomi til å håndtere kontrakten osv. De må ikke forveksles med tildelingskriterier. Hvilke utfordringer kan vi oppleve? – Tynne og generelle beskrivelser som ikke er tilpasset konkurransegrunnlaget – Leverandører som ikke skjønner forskjell på tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav

10 Kvalifikasjonskrav Her er noen eksempler på kvalifikasjonskrav: OBLIGATORISKE KVALIFIKASJONSKRAV Krav: Skatteattest Slik skal kravet dokumenteres: Skatteattest for skatterestanser og mva. restanser ikke eldre enn 6 mnd. for kjøp over 500 000 kroner eksl. mva. VALGFRIE KVALIFIKASJONSKRAV Organisatorisk og juridisk stilling Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak. Slik skal kravet dokumenteres: Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

11 Tildelingskriterier - hva er det? Konkurranseelementer som avgjør hvilket tilbud som skal vinne konkurransen (skal identifisere det beste tilbudet) Poengsetting: Med tildelingskriterier menes de forhold som vektlegges. Vi kan enten ha rene priskonkurranser eller konkurrere på pris i kombinasjon med noe annet (for eksempel kompetanse eller løsningsbeskrivelse eller annet). Hvilke utfordringer kan vi oppleve? – Tynne og generelle beskrivelser som ikke er tilpasset konkurransegrunnlaget – Fører igjen til at vi ikke får satt poeng (leverandøren mister uttelling i poeng) – Utfordrende å finne dokumentasjonskrav som er objektivt målbare indikatorer (ikke manipulerbare).

12 Tildelingskriterier KriterierVektDokumentasjonskrav Pris Pris: Her vektlegges det bl.a.:  Timepriser  Totalpriser 60 %  Utfylt tilbudsskjema Kvalitet Kompetanse og erfaring på tilbudt utførende servicepersonell Det vil bli tillagt vekt at tilbyder har tilbudt den nødvendige kompetanse og erfaring for utførende servicepersonell. Herunder vil det spesielt bli vektlagt:  Relevant etterutdanning/kursing  Antall års erfaring  Relevant utdannelse  Bred praksis 40 %  Tilbyder bes å oppgi navn og CV på tilbudt servicepersonell som skal gjennomføre kontrakten. Av CV skal det komme frem formell kompetanse, relevant erfaring, sertifiseringer, kursing, erfaring og opplæring med reparasjon av eldre heiser, etc. Her er noen eksempler på tildelingskriterier:


Laste ned ppt "Anskaffelsesprosessen 01.04.2016 dialogkonferanse - rammeavtale for service og vedlikehold av heiser - Nina Mellem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google