Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrating Nurse Researchers in Clinical Practice Tone Rustøen Forskningsleder i sykepleie, HSØ Professor II, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrating Nurse Researchers in Clinical Practice Tone Rustøen Forskningsleder i sykepleie, HSØ Professor II, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrating Nurse Researchers in Clinical Practice Tone Rustøen Forskningsleder i sykepleie, HSØ Professor II, UiO

2 Hva jeg skal snakke om Integrering krever økt kompetanse Integrering gjennom ulike områder (forskningsgrupper, delte stillinger klinikk/høgskole eller universitet, internasjonalt samarbeid og lage felles prosjekt)

3 Status forskning blant sykepleiere ved OUS

4 Sykepleietjenesten OUS Er i en oppbyggingsfase mht forskning Er ca 6000 sykepleiere ved OUS- ingen koordinert sykepleietjeneste- utfordrende mht faglig samkjøring

5 Oslo Universitetssykehus KlinikkerDr grads stipDr grad Psykisk helse og avhengighet 22 Medisinsk klinikk 54 Kirurgi og nevrofag 50 Kvinne og barneklinikken 31 Kreft, kirurgi og transplantasjon 56 Hjerte, lunge og kar 22 Akuttklinikken15 Diagnostikk og intervensjon 20 Stab 11

6 Betydningen av forskning av sykepleiere – for pasientene og for det tverrfaglige samarbeidet

7 Betydningen av sykepleievitenskapelig forskning Pasientene skal motta kunnskapsbasert behandling og omsorg Faglig utvikling kan gi motiverte medarbeidere- føle seg verdsatt Et sykehus med faglig sterke medarbeidere viktig for rekruttering (Magnet hospitals) Vi er mange og ofte nære pasienten- viktig for brukermedvirkning og at forskningen blir pasientnær Forskning og fagutvikling skaper engasjement og entusiasme

8 Hvilke utfordringer har vi?

9 NFR evaluering care/nursing sciences 2011 Kvaliteten varierte fra “very good” til “weak” Fant kun få eksempler på god forskning Miljøer med tilknytning til universitet gjorde det best, mens høgskoler med få ressurser ifh akademisk personale og finansiering kombinert med høy undervisningsbyrde gjorde det mindre bra

10 NFR evaluering Forskningen var fragmentert, uten et klart fokus og noen ganger metodisk lite fundert. Dette resulterte i overfladiske funn Høy alder på PhD kandidatene Panelet var uenig I at sykepleieforskning ofte per definisjon ble sett på som kvalitativ For mye publisering i sykepleie tidsskrift- og på norsk

11 Anbefalinger fra NFR The Norwegian society has a great need for evidence- based practices in the nursing area (in a wide sense). This means that the most crucial research questions should be identified, and resources allocated to their efficient solution. This goal cannot be achieved within the present system, with distribution of limited resources as a thin layer over a wide range of small research units. Instead, a limited number of strong environments should be supported, with sufficient power to tackle these important research questions in a way that will allow solid answers (in close geographical and functional connection with the universities).

12 Hvordan kan vi integrere? Ha strategier- både overordnet og klinikkvise Aktiv deltagelse i forskningsgrupper Delte stillinger mellom helseforetak og høgskole/ universitet Planlegge større prosjekt- tverrfaglig Internasjonalt samarbeid

13 Strategi for forskning Være tydelig og våge å prioritere OUS forskningsstrategi: Visjon: integrasjon klinisk virksomhet, utdanning og forskning Ledere skal måles på enhetens forskningsproduksjon

14 Delta i forskergrupper

15 Forskningsgrupper AKU Smertemedisin Intensiv Traumatologi Akuttmedisin Sykepleie

16 Forskningsgruppe sykepleie AKU 2 professorer 2 post doc 10 dr.grads stipendiater- 1 har levert inn avhandlingen Internt og eksternt finansiert Alle internt finansierte er i 50% klinisk arbeid Har gruppemøter 1 gang i måneden

17 Hva forsker sykepleierne på ved AKU? RCT to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit. Symtoms and quality of life in COPD patients. Recovery and rehabiliation after lung cancer surgery. Symptoms, stress and quality of life in the family caregiver of the intensive care patient. Neuropathy, pain and quality of life in intensive care patients. RCT to evaluate the effect of an intervention to enhance patients’ pain management after discharge from cardiac surgery

18 Forskning sykepleiere AKU Intensiv Anestesi Operasjon Mottak, akutt, prehospital Stor interesse blant flere for å starte med forskning

19 Hvorfor en egen gruppe i sykepleie- forskning? I en oppbyggingsfase, vil favne bredt. Ville vi bli usynlige i andre store grupper? Tett oppfølging og veiledning Stort oppmøte og assosiserte medlemmer fra andre klinikker

20 Delte stillinger

21 Delte stillinger høgskole/universitet helseforetak Trenger hverandre for å utvikle faget både teoretisk og praktisk Viktig for høgskole/universitet med forankring i klinikken (forskningsmidler og mer klinikknære problemstillinger?) For klinikken vil en fra høgskole/universitet være stimulerende og viktig for videreutvikling av forskning- kontakt med faget og akademia, teoriutvikling Ulike varianter og ulike brøker- hva er best?

22 Høgskolen i Bergen fikk 8 millioner av Helse Vest- Vært ca 22 PhD kandidater knyttet til satsningen, publisert over 80 artikler- flere post doc stillinger HiO (A) fikk SHP midler til smerteforskning i 2004 Sterke miljøer får lettere ekstern finansiering Kan også bygge ut støttefunksjoner Støtte sterke miljøer?

23 Finansiering Eksternt: De regionale helseforetakene, NFR, Helse og rehabilitering, Kreftforeningen (kun post doc) Har fagfellene sykepleiefaglig bakgrunn? Er tiden moden for endringer nå? Internt: sette av stillinger til forskning

24 Internasjonalt samarbeid Viktig og utfordrende, øker muligheter for ekstern finansiering Finne et miljø som er i forskningsledelsen ved det tema en vil bygge opp Lærer også om det å være forsker- roller etc.

25 Viktige faktorer? Dr grad og post doc Ha en gruppe av veiledere rundt dr grads studenten- ivareta tverrfaglighet Når det planlegges større prosjekter- lage en sykepleie arm

26 Hvordan stimulere til at sykepleiere blir i OUS etter avlagt dr.grad? Må oppleve et stimulerende fagmiljø og at de verdsettes Forskere bør sitte sammen Fange opp talenter tidlig? Se på arbeidsoppgaver? Lønn? Stillinger for forskning i klinikken? Bør vi bli gode på noe? Kan det øke motivasjonen?

27 Oppsummering- hva har vært viktigst for oss Avsatte stillinger til forskning og ekstern finansiering Ønske om å styrke forskningen blant sykepleiere hos ledere Internasjonalt samarbeid Fokus på klinisk relevant forskning Samarbeide universitet/høgskole og helseforetak Forskergrupper- gjøre hverandre gode


Laste ned ppt "Integrating Nurse Researchers in Clinical Practice Tone Rustøen Forskningsleder i sykepleie, HSØ Professor II, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google