Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klarspråk i maktens korridorer Island 11. og 12. oktober 2011 Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg Ragnhild Samuelsberg mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klarspråk i maktens korridorer Island 11. og 12. oktober 2011 Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg Ragnhild Samuelsberg mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klarspråk i maktens korridorer Island 11. og 12. oktober 2011 Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg rsa@bld.dep.no Ragnhild Samuelsberg mai 2011

2 2 Klarspråk et Sisyfosarbeid

3 3 ”Det skal være lett å gjøre rett” Klarspråkprosjektet i BLD skal: Kartlegge og analysere skriftlig språkbruk Utvikle metoder, etablere strukturer og tilføre kompetanse Lage inspirasjonshefte for lovspråk, veileder for nettspråk og språkprofil Implementere språkverktøy, skape interesse og bevissthet om klarspråk Hovedmål: I BLD skal vi skrive et klart, brukertilpasset og forståelig språk, slik at mottakeren lett kan forstå våre tekster. Prosjektet har styringsgruppe (toppledelsen), og to prosjektgrupper (fagavdelingene) i 2011-2012.

4 4 Definisjon klarspråk I Norge definerer vi klarspråk som korrekt, klart og brukertilpasset språk. I BLD arbeider vi med juridisk språk og juridiske tekster: 1. I lover og andre juridiske dokument 2. Juristers kommunikasjon – med hverandre og andre 3. Ikke juristers kommunikasjon om et juridisk innhold Vi vet at: Lovspråket virker normerende for andre tekster i forvaltningen.

5 5 Utfordring 1: Hvordan skriver vi? Vi har kartlagt disse teksttypene utdrag fra lovtekster spørretime stortingsproposisjoner en stortingsmelding forskrifter rundskriv et høringsbrev veiledere brosjyrer brev pressemeldinger stillingsannonser interne brev pluss en intern brosjyre

6 6 Funn o lange og til dels kompliserte setninger – kompakte med flere budskap i samme setning o overdreven bruk av passiv o mange substantiveringer o mangel på gode overskrifter og mellomtitler o tekster med doble nektelser o ukorrekt språkbruk: ”forholdismen” Vi fant også noen gammelmodige ord og uttrykk, som hva angår, komme til anvendelse, oppstille krav om og vedrørende. - enkelte skrive- og tegnsettingsfeil - tunge tekster som er vanskelig å forstå, fordi de gjengir lovteksten uten å forklare vanskelige ord, eller endre ordstilling. Men vi er ikke alene!

7 7 Språkverkstedet – en ny metode Vi arbeider/ har arbeidet med med: - Utdrag fra ulike eksisterende lovtekster – vi har skrevet nye forslag for å bevise at skriften ikke er hogget i stein! (se inspirasjonsheftet ”Det skal være lett å gjøre rett!” -Høringsnotat om likestillingsloven -Rundskriv om integreringsloven -Håndbok om asylsøkere -Veileder om barnelov og barnevernlov -Kanskje også en ny lov – foreløpig u.off

8 8 Metoder når vi skal endre Hvem skal forenkle lovteksten og gjøre den mer tilgjengelig for andre? Juristen,språkkonsulenten, eller begge i samarbeid? I BLD har vi språkverksted= et tidkrevende samarbeid om ny tekst Juristene er: åpne for endringer må forklare det ugjennomtrengelige gode fagfolk

9 9 Diskusjoner i BLD for å bli bevisste språkbrukere For å endre må vi forstå: Hvordan skal jeg skrive? Kodeproblem Å skrive i en ny stil Relasjons problem – hvem eier teksten? Kompetanse problem Avhengighet Hierarki, status, institusjonell ramme Holdning og språkkultur Kan lovspråk bli brukertil- passet?

10 10 Erfaring fra BLD 1.Rydd plass til klarspråk – lederforankring og ressurser 2.Kartlegg hvordan dere skriver 3.Lag hjelpemidler som kan skape identitet og nærhet til eksemplene 4.Sørg for oppmerksomhet og glede 5.Samarbeid og vis respekt for hverandres ståsted – verksteder i lovspråk 6.Tilkall assistanse når du trenger språkkonsultasjon 1.Rydd plass til klarspråk – lederforankring og ressurser 2.Kartlegg hvordan dere skriver 3.Lag hjelpemidler som kan skape identitet og nærhet til eksemplene 4.Sørg for oppmerksomhet og glede 5.Samarbeid og vis respekt for hverandres ståsted – verksteder i lovspråk 6.Tilkall assistanse når du trenger språkkonsultasjon

11 11 Hva driver oss? Klarspråk Fremmer demokrati og rettssikkerhet Skaper tillit Sparer tid og penger Fremmer kommunikasjon Skaper glede – og assosiasjoner: ” Lovspråk er som poesi” Det offentlige skal være et forbilde!


Laste ned ppt "Klarspråk i maktens korridorer Island 11. og 12. oktober 2011 Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg Ragnhild Samuelsberg mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google