Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS INNENFOR RUSMIDDELFORSKNINGEN I NORGE – NOEN UTFORDRINGER FRAMOVER Jørg Mørland, professor, dr.med. (UiO) divisjonsdirektør (Folkehelseinstituttet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS INNENFOR RUSMIDDELFORSKNINGEN I NORGE – NOEN UTFORDRINGER FRAMOVER Jørg Mørland, professor, dr.med. (UiO) divisjonsdirektør (Folkehelseinstituttet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS INNENFOR RUSMIDDELFORSKNINGEN I NORGE – NOEN UTFORDRINGER FRAMOVER Jørg Mørland, professor, dr.med. (UiO) divisjonsdirektør (Folkehelseinstituttet) Norges forskningsråd: Dialogmøte om rusmiddelforskning 15.6.2006

2 Samfunnets ønsker 1.Oversikt over rusmiddelbruken og rusmiddelproblemene (helse, ulykker, kriminalitet etc.) 2.Relasjon mellom rus og psykiatri 3.Forebyggingsstrategier som virker 4.Behandlingstiltak som virker

3 Fokus innen biomedisinsk/neurologisk rusmiddelforskning anno 2006 Biomarkørforskning Den farmakologiske forståelse av rus De neurobiologiske konsekvenser av gjentatt rusmiddelbruk, i relasjon til ytterligere rusmiddelbruk (avhengighet), tenkeevne (kognisjon)

4 BIOMARKØRER Målbart stoff som indikerer biologisk rusmiddelvirkning i organismen (eks. CDT, GGT) Omdannelsesprodukt som viser at rusmiddelet er inntatt og er blitt omdannet i organsimen, dvs. måling av rusmiddelmetabolitter

5 Tidsvinduer for måling av rusmiddelmetabolitter, dvs. hvor langt tilbake i tid kan vi spore rusmiddelinntak Blod:timer / dager Spytt:timer / dager Urindager / uker / (måneder) Hår:uker / måneder / år Andre typer biologiske prøver: (dager – år)

6 For hvilke rusmidler har vi egnede metabolitter (biomarkører)? Alkohol:Etylglukuronid (?) Heroin / morfin:Morfinglucuronider Cannabis:THC-syre Kokain:Benzoylecgonin Måling av biomarkører er et viktig supplement til opplysninger innhentet ved forskjellige type helserusmiddelbruksundersøkelser

7 Fokus innen biomedisinsk/neurologisk rusmiddelforskning anno 2006 Biomarkørforskning Den farmakologiske forståelse av rus De neurobiologiske konsekvenser av gjentatt rusmiddelbruk, i relasjon til ytterligere rusmiddelbruk (avhengighet), tenkeevne (kognisjon)

8 Amygdala Nucleus accumbens Hippocampus Frontal cortex Prefrontal cortex Av betydning for: Valg Impulsivitet Feilkontroll Hukommelse Innlæring Angst Belønning (liking) Motivasjon Betydning Integrering av emosjoner, kognitive funksjoner og adferd; bl.a. ved ”naturlige stimuli” (wanting) Det mesolimbiske striocorticale system VTA

9 Impulsivitet Feilkontroll Langtidslagring fra korttidsminnet Ved rusmiddelbruk (enkeltdose) Glede (liking) Motivasjon/betydning (wanting) Angst

10 ”BASAL-RUSEN” Glede (stemningsheving) Motivasjon/betydning Økt impulsivitet Redusert registrering og kontroll av feil Redusert langtidslagring fra korttidsminnet En attraktiv tilstand ”TILLEGGSRUS” Stoffspesifikk – andre hjerneområder Høydoseeffekter: - hypertermi/hypotermi - respirasjonsstans

11 Fokus innen biomedisinsk/neurologisk rusmiddelforskning anno 2006 Biomarkørforskning Den farmakologiske forståelse av rus De neurobiologiske konsekvenser av gjentatt rusmiddelbruk, i relasjon til ytterligere rusmiddelbruk (avhengighet), tenkeevne (kognisjon)

12 Rasjonell kontroll Glede ved rusmidler og naturlig stimuli (liking) Motivasjon/betydning (wanting) Etter gjentatt rusmiddelbruk (uten rusmiddel tilstede): Langvarige funksjonelle og strukturelle endringer Feilkontroll Impulsivitet Innlæring SUM: Gjentatt brukLangvarige endringer Øker motivasjonen for og hemmer motforestillinger mot ytterligere bruk

13 Motivasjonsnervebanene: Både nervecellenes funksjon og struktur endres langvarig Ca 50-150 sovende gener blir ”slått på” Med bl.a. økt antall kontakter mellom nerveceller som konsekvens Hva slags endringer?

14 Betydning av rusmiddelforskning Oversikt over Rusmiddelbruk Problemer Relasjonen mellom rus og psykiatri Forebyggings- strategier som virker Behandlingstiltak som virker Biomarkørforskning Den farmakologiske forståelse av rus Neurobiologiske konsekvenser av gjentatt rusmiddelbruk i relasjon til avhengighet og kognisjon (Individuell bruk) (skademekanismer) (årsak til bruk) (ulykker spes.trafikk) (bruksmønsterets betydning) (the science of decision and reward) (vurdering av dagens medikamenter: - mot alkoholinntak, – metadon, buprenorfin, naltrexon) (”nullstilling” av det mesolimbiske system: -farmakologisk, -psykoterapi)

15 Norsk forskningsbakgrunn innen de tre nevnte biomedisinske kjerneområder Gjennomførte/under arbeid, dr.grader eller større prosjekt: Ca 23 i løpet av siste 20 år fra Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og forutgående miljøer (Statens rettstoksikologiske institutt og Universitetet i Tromsø) Biomarkører:n = 4 Farmakologisk forståelse av rus, inkl. ulykkesrisiko:n = 14 Neurobiologiske konsekvenser av gjentatt rusmiddelbruk:n = 5


Laste ned ppt "STATUS INNENFOR RUSMIDDELFORSKNINGEN I NORGE – NOEN UTFORDRINGER FRAMOVER Jørg Mørland, professor, dr.med. (UiO) divisjonsdirektør (Folkehelseinstituttet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google