Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å mestre livet med en alvorlig sykdom Seminar om myelomatose 5. oktober 2015 v/ Karianne Enger Psykologspesialist v/ St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å mestre livet med en alvorlig sykdom Seminar om myelomatose 5. oktober 2015 v/ Karianne Enger Psykologspesialist v/ St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å mestre livet med en alvorlig sykdom Seminar om myelomatose 5. oktober 2015 v/ Karianne Enger Psykologspesialist v/ St. Olavs Hospital

2 Psykologisk perspektiv på å leve med fysisk sykdom  Sykdom behandles medisinsk, personen som blir syk har både fysisk og psykisk helse som må ivaretas. Og et sosialt liv.  => Bio-psyko-sosial forståelsesmodell nødvendig. - All sykdom foregår i samspill med personen, og dens sosiale liv. - Hva kan man selv gjøre? - Pårørende  Eksistensiell krise – - Påvirker hele livet- hvordan ha et så godt som mulig liv likevel?  Sikrer også god nytte av medisinske tiltak.  Forebygge psykiske plager - OBS: Onde sirkler

3 -Mestring- -hva er det?  Pasientsitat: 'Ikke nok med at jeg må leve med denne gikta, men må jeg mestre den også?!‘  Definisjon: ‘ Å finne konstruktive måter å leve med menneskelig smerte og motgang på.’ (Germundsson, 2006)  → Hva er mestring IKKE-?!  Viktig: Ikke bli tilleggsbelastning- Flinkhet, prestasjon.  Viktig å være oppmerksom på tankene vi tenker, det vi gjør, og hva det gjør med oss.  OBS: Nyttig for deg v.s. ‘rett’/’bør’/’må’/….  Mål: Livskvalitet. Meningsfylt liv, ihht. egne verdier.

4 Psykososiale mestringsoppgaver (J.F. Miller, 1992, og S. Mossin, 1999)  1) Opprettholde godt selvbilde/identitet  ‘ Vi er det vi gjør’- utfordring når endring kommer. Hvem er vi da?  Aksept- erkjenne- balansere, prioritere,...  Forts. friske deler og ressurser.  2) Bearbeide sorg over tap som følger av sykdom  F.eks.: Fysiske egenskaper, energi, sosiale roller, venner, jobb, inntekt, status,…)  Det er både lov, og nødvendig å bearbeide sorg over tap => Komme videre.  Meningsfylt liv, på annen måte. Endre mål og verdier. (Potensiell vekst.)

5 Mestringsoppgaver, forts.:  3) Tilpasse seg endrede sosiale roller, og opprettholde god sosial kontakt  Sykdom påvirker sosiale relasjoner:  Egen energi, overskudd, kapasitet.  Andres reaksjoner.  Fare: Isolasjon.  Heiagjeng, ‘støtteapparat’. => Prioritering, valg. Påfyll.  Pårørende. Men også egne behov.  Ta opp! Snakk om det! Verste som kan skje = ???  4) Takle mistenkeliggjøring  «Usynlig sykdom».  Mediefokus. Arbeidslinja. NAV/rettigheter. ‘Helse vår tids frelse’.  Skam ikke nyttig/helsebringende. Isolasjon.

6 Mestringsoppgaver, forts.:  5) Tåle en konfrontasjon med at livet er sårbart og usikkert  Eksistensielt.  Angst – naturlig. Men - OBS: Plass/fokus.  Håp- en venn og en fiende:  - om meningsfylt liv v.s. kun å bli frisk. Evt. to tanker i hodet. OBS: IKKE sett livet på vent!!  Omformulere/justere mål og verdier kan bli nødvendig.  6) Tilegne seg kunnskap om sykdom og evne til egenomsorg  Livsstilsendring.  Bli kjent med sykdom, og egen kropp.  Utfordring: Variasjoner.  Egenomsorg, være egen beste venn. Må ofte læres. = LOV! ≠ egoisme!  Dilemma: Avhengighet v.s. selvstendighet. Be om hjelp v.s. klare selv.

7 Mestringsoppgaver, forts.:  7) Orke å gjennomføre påkrevet behandling  Nok krefter og motivasjon.  Må gjøre selv. Krevende.  OBS: Hva tar krefter? Som du KAN gjøre noe med? Regnskap- begrenset- se på!  Mestringsjobbing = Læringsprosess. Øving, prøving, utforsking,…  ‘Opp igjen, på’n igjen!’  Hva nyttig, for deg?

8 Vær bevisst holdninger, både fysisk og psykisk!

9 Mål: Meningsfylt og godt liv til tross for sykdom.  => Hva er et godt liv for DEG ?? Hva er viktig for deg? Hvilke verdier ønsker du at livet ditt skal preges av?  Valg, balansering, prioritering ; mer av noe, mindre av noe annet.  Aksept, erkjennelse.  Egenomsorg.  ‘Både –og’, ikke ‘enten-eller’: ‘Jeg har kreft, og jeg ønsker å ha et så godt liv som mulig.’

10 Utvalg av anbefalt lesning, for inspirasjon:  Bøker :  ‘Frisk og kronisk syk’ (Fjerstad, 2010) – Hvordan klare å være syk og frisk på samme tid.  ‘Energityvene’ (Berge, Dehli, Fjerstad, 2014) – Hvordan forstå og håndtere utmattelse, «ENØK»-input.  ‘Du ser jo så godt ut!’ (Frank, Hanssen, 2013) – Kommunikasjon med andre ifht. sykdom.  ‘Tankevirus’ (Brorson, 2012) – Om våre skrullete tanker, og hvordan avsløre de unyttige!  ‘Lykkefellen’ (Harris, 2012) – Om å få et meningsfylt liv ihht. våre verdier, tross plager.  ‘Å leve et liv, ikke vinne en krig.’ (Kåver, 2005) – Hvordan håndtere/’slutte fred’ med tilværelsen.  Nett : Webcast om fatigue og mestring: http://presenter.qbrick.com/?pguid=99b1d5ae-165d-4770-899f-044ff61e8acd

11 'Husk: ‘Passe stor plass’! Ikke vær for flink! Spill musikk (høyt! ;) ), dans (som om ingen ser deg), sitt ned, nyt kaffen, se på skyene,…! 'Det perfekte er det godes fiende' Lykke til, og stå på!


Laste ned ppt "Å mestre livet med en alvorlig sykdom Seminar om myelomatose 5. oktober 2015 v/ Karianne Enger Psykologspesialist v/ St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google