Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikofaktorer. Viktige fagbegreper i kapittel 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikofaktorer. Viktige fagbegreper i kapittel 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikofaktorer

2 Viktige fagbegreper i kapittel 2

3 Risikofaktor Faktorer, eller negative sider ved livsstilen, som gir økt fare for helseproblemer og sykdom De viktigste risikofaktorene er: –Overvekt –Røyking –Lite fysisk aktivitet –Bruk av rusmidler –Seksuell livsstil –Miljøforurensning –Arv

4 Eksempler på risikofaktorer: Røyking Alkohol Kosthold med mye mettet fett, sukker og salt Overvekt Arv og kjønn

5 Risikofaktorer individet ikke kan påvirke: Arv Kjønn

6 Eksempler på risikofaktorer individet kan påvirke: Røyking Alkohol og andre rusmidler Kosthold med mye mettet fett, sukker og salt Grad av fysisk aktivitet Ulykker

7 Flere risikofaktorer kan påvirke samme sykdom Hjerte- og kar- sykdommer Sigarett- røyking AlkoholOvervekt Mye mettet fett i kosten Mye salt i kosten Negativt stress ArvKjønnInaktivitet

8 Eksempler på sammenhengen mellom risikofaktorer og sykdom RisikofaktorSykdom SigarettrøykKols, lungekreft OvervektDiabetes type 2, hjerteinfarkt, belastningslidelser Mye salt i kostenHøyt blodtrykk, hjerteinfarkt InaktivitetDiabetes type 2, hjerteinfarkt, belastningslidelser

9 Eksempler på sammenhengen mellom risikofaktorer og sykdom: røyking

10 Alkohol som risikofaktor Hvert år dør over 300 mennesker i Norge av sykdommer som er direkte knyttet til alkohol De fleste dør av leverskader og alkoholforgiftning 40 % av anmeldte voldtekter skjer i sammenheng med fester

11 Alkohol som risikofaktor Halvparten av alle ungdommer prøver alkohol for første gang i 15-årsalderen Jo tidligere unge begynner å drikke, desto mer drikker de senere i tenårene Foreldre er viktige rollemodeller Alkoholavhengighet, eller alkoholisme, gir både fysisk og psykisk avhengighet

12 Narkotika som risikofaktor Bruk av narkotika som ikke er medisinsk begrunnet, er ulovlig i Norge Både kjøp, salg, oppbevaring og bruk er ulovlig Mange narkotiske stoffer gir sterk avhengighet Det er store sosiale, økonomiske og helse- messige problemer knyttet til bruk av rusmidler

13 Psykiske problemer og lidelser Et psykisk problem er mindre alvorlig enn en psykisk lidelse En psykisk lidelse varer over tid og er en sykdomstilstand

14 Psykiske lidelser Påvirker tanker, følelser, væremåte og omgang med andre Krever en diagnose etter gitte kriterier, noen eks: –Angst –Fobier –Depresjon –Schizofreni Kan være årsak til selvmord og selvskading

15 Ulykker og skader som risikofaktorer Ulykke: plutselig, ufrivillig og ikke planlagt hendelse som kan medføre skade Ulykker er den største dødsårsaken blant personer under 45 å Skader etter ulykker koster den enkelte og samfunnet dyrt, bl.a.: –Hjemmeulykker –Trafikkulykker –Drukningsulykker –Fallulykker hjemme og ute

16


Laste ned ppt "Risikofaktorer. Viktige fagbegreper i kapittel 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google