Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Det gylne øyeblikk» 1. Formål Sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres og effektivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Det gylne øyeblikk» 1. Formål Sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres og effektivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Det gylne øyeblikk» 1

2 Formål Sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres og effektivitet og livskvalitet økes. Sette ledere og ansatte i stand til å ta opp bekymringer så tidlig som mulig. Bidra til at ansatte med rus- eller spillproblematikk får et tilbud om hjelp så tidlig som mulig. 2

3 «Det gylne øyeblikk» og samtalens betydning «Den gode samtalen – eller dialogen – er ikke en luksus vi kan greie oss uten. Den er en livsbetingelse like viktig som mat, vann, lys og luft, og dette gjelder både vennskap og kjærlighet så vel som på arbeidsplassen, i samfunnet generelt og i forholdet mellom ulike nasjoner og kulturer» (Helge Svare)

4 «En samtale kan bidra til endring» 4

5 Samtalen er den enkleste og mest effektive måten å påvirke, endre og styre andre på (Sylfest Lomheim) 5

6 Forskning viser: Vi såres mest av kritiske bemerkninger som setter spørsmålstegn ved vår integritet og jobbutførelse Den optimale fordelingen mellom ros og ris er 6-1 6 Den nødvendige samtalen

7 «Den nødvendige samtalen» Den ubehagelige samtalen Den vanskelige samtalen Den viktige samtalen Bekymringssamtalen Omsorgssamtalen Mulighetenes samtale Samtaler om ting vi helst ikke vil snakker om 7

8 ”Den nødvendige samtalen” Med ”den nødvendige samtalen” mener vi en samtale på arbeidsplassen som en leder gjennomfører på bakgrunn av bekymring for en medarbeider. Det trenger ikke å foreligge et brudd på arbeidsreglementet forut for disse samtalene. ”Den nødvendige samtalen” kan være et nyttig verktøy også for andre som ønsker å medvirke til endring. Den nødvendige samtalen

9 Grunnlaget legges først Evnen til å se selv og den andre, og skape trygghet og tillit i relasjonen 9

10 Relasjonens betydning 40%: client and extratherapeutic factors (such as ego strength, social support, etc.) 30%: therapeutic relationship (such as empathy, warmth, and encouragement of risk-taking) 15%: expectancy and placebo effects 15%: techniques unique to specific therapies (The Heart & Soul of Change: What Works in Therapy: Edited by Mark A. Hubble, Barry L. Duncan, Scott D. Miller, 1999 10

11 Det unike mennesket «Mennesket er et enestående, uerstattelig individ. Et engangs – eksisterende vesen i denne verden, lik men også ulik hver eneste person, som noen gang har levd og noen gang vil leve i denne verden» (Joyce Travelbee) 11 Helhetlig menneskesyn Psykisk Fysisk Åndelig Sosialt

12 Rusavhengigheten er både kompulsiv og eksistensiell Vi er avhengig av mening (arts-typisk for mennesket) Rus er meningserstatter (E. Øverenget) «Avhengighet er en emosjonell relasjon til et objekt eller en opplevelse hvor en forsøker å dekke behovet for intimitet via disse» rusavhengighet er å besvare ens åndelige rop ved å gå til feil adresse ( Craig Nakken: ”The addictive personality, roots, rituals, recovery”) 12

13 Mennesket og rollen Tydelighet i forhold til rollen Trygghet i den relasjonelle konteksten 13

14 Et menneske til menneske forhold Det innledende møtet Framveksten av identiteter Empati Sympati Etablering av gjensidig forståelse og kontakt (Joyce Travelbee) 14

15 Å bruke seg selv «terapeutisk» Evnen til å bruke sin egen personlighet bevisst og målrettet for å oppnå ønsket endring hos den andre 15

16 «Fagpersonlighet» «Hun var ikke bare profesjonell, men også et medmenneske som gav av seg selv» Fagpersonlighet er en profesjonalitet som kjennetegnes av en bevisst og reflektert integrasjon av det fellesfaglige og det personlige (Torborg Aalen Leenderts) 16

17 Å bidra til endring En prosess som krever bestemte forutsetninger; kunnskap evne til å anvende kunnskapen sensitivitet en velutviklet sans for ”timing” mestring av ulike kommunikasjonsmetoder Bruke seg selv terapeutisk 17

18 Kommunikasjon HUSK: Det er ikke hva som blir sagt, men hvordan det som blir sagt blir oppfattet som er avgjørende. Derfor er det så viktig at vi sjekker at det vi har sagt er blitt oppfattet slik vi ønsket.

19 Jeg elsker deg! 19

20 bla 7% Ord (verbalt) 38% tonefall (ikke verbalt) 55% Kroppsspråk (ikke verbalt) Ulike former for kommunikasjon (Journal of Personality and Social Psychology 1967)

21 Hva sier du? Si hva du ser, hører og opplever og hvilke konsekvenser det skaper i arbeidssituasjonen. Still spørsmål fremfor å fremsette påstander Si også noe om hva du verdsetter hos vedkommende Klargjør endringsønsker beskrevet som handlinger Den nødvendige samtalen

22 Hvordan ville du selv ha ønsket å bli møtt? Den nødvendige samtalen

23 En innfallsvinkel ”Jeg tror du er alkoholiker / narkoman, og nå skal jeg sjekke deg inn i mønsteret!” Den nødvendige samtalen

24 24 Er du alkoholiker! Hvordan er det med dine alkoholvaner?

25 En annen innfallsvinkel Jeg er interessert i de konsekvenser din adferd har for din jobbsituasjon, og vil snakke med deg om det. Den nødvendige samtalen

26 Når din glede blir min plage (F. Hansen) Leveren til mor og far tåler mye mer enn et barns sjel (F. Hansen) 26 Den nødvendige samtalen

27 «Den som har en god venn trenger ikke speil»

28 Samtalens mål Hjelpe kollegaen / den andre til indre refleksjon som ikke styres av forsvars-mekanismene. Personen er ALLTID mer enn det dere ser (far, mor, sønn, datter...) Den nødvendige samtalen

29 Å bry seg - er å bry seg om «softening moments» Sue Johnsen Handler om identitetsbekreftelse Å bli sett, anerkjent og forstått 29

30 «Det gyllne øyeblikk» Handler om nærværets kraft og øyeblikkets magi Tillit blir til gjennom samtale og fysisk kontakt. En etablerer ikke tillit gjennom e-post eller via skjermmøte Det skjer «face to face» og ikke via «facebook» 30

31 31

32 «Det gyllne øyeblikk» kommer ikke – det må vi ta! 32

33 Har du husket å gi din kollega et klapp på skulderen i dag...?? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "«Det gylne øyeblikk» 1. Formål Sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet, slik at sykefravær reduseres og effektivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google