Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Webcast 1 Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Webcast 1 Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Webcast 1 Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode i rusbehandling SMS-nummer: 98905654

2 Punkt 1.1 i retningslinjen Pasienten/brukeren skal kunne medvirke ved valg mellom forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Punktet er hjemlet i lov, og kan ikke fravikes. Generelt gjelder for retningslinjer at de ikke kan fravikes uten dokumentert begrunnelse.

3 Utdypende ordlyd Pasienten har krav på grundig informasjon om behandlingstilnærminger som tilbys de forskjellige stedene…. Pasienten… best mulig grunnlag for selv å kunne velge hva som passer best…. Behandlingsinstituasjon må gi utfyllende opplysninger…. ….valg av behandlingsinstitusjon og metode kan skreddersys.

4 Vår erfaring Kommunen anbefaler institusjon med bakgrunn i tidligere erfaringer… Kommunen anbefaler institusjon med bakgrunn i ventetider Kommunen henviser med bakgrunn i slitenhet i egen tjeneste Kommunen henviser fordi «noe må gjøres»

5 Utfordringer l Har kommunen rutiner på å informere/lære opp brukere slik at de kan ta kvalifiserte valg? Har kommunen utredningskompetanse nok til å vite hvilke valg som peker seg ut som de aktuelle? Har kommunen god nok oversikt over hvilke tilnærminger kommunen selv kan tilby?

6 Utfordringer ll Kjenner kommunen til de forskjellige tilnærmingene som institusjonene tilbyr? Har kommunen et samarbeid med institusjonene slik at de er sikret at institusjonene selv er klare på hva slags tilnærminger de har? Kjenner kommunen til innholdet og begrunnelsen i de forskjellige tilnærmingene, slik at tilbudet kan skreddersys?

7 Utfordringer lll Har kommunen rutiner for å sikre at informasjonen oppfattes i en situasjon med endret kognisjon pga. rus? Har kommunen rutiner slik at ikke alle henvisninger blir hasteinnleggelser slik at kravet om brukermedvirkning kan oppfylles?

8 Kommunens valg Dette er på plass. Ingen bekymring. Noe er på plass, resten må ordnes. Mye upløyd mark. Kommunen har en litt større oppgave foran seg: –Hva, når, hvem? –Trenger/trenger ikke ekstern bistand?

9 Sammenhenger Punkt 1.1 henger sammen med flere andre punkter i retningslinjen, men er et helt grunnleggende krav hjemlet i lov.


Laste ned ppt "Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Webcast 1 Brukermedvirkning ved valg av behandlingsmetode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google