Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2008 IBM Corporation Loek Vredenberg IT Architect profession leader IBM Norge Nokios, 17.oktober 2008 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2008 IBM Corporation Loek Vredenberg IT Architect profession leader IBM Norge Nokios, 17.oktober 2008 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2008 IBM Corporation Loek Vredenberg IT Architect profession leader IBM Norge Nokios, 17.oktober 2008 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig forvaltning?

2 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 2 Agenda 1 2 3 Introduksjon til IBM Research og Global Technology Outlook GTO 2008 trender Betydning for Offentlig Forvaltning

3 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 3 IBM Forskning – global samhandling mellom 8 laboratorier, Behavioral SciencesChemistryComputer ScienceElectrical Engineering Materials SciencesMathematical SciencesPhysics Service Science, Management & Engineering med mange ulike disipliner og med stor anerkjennelse eksternt 5 National Medals of Science5 Nobel Laureates 8 National Medals of Technology 6 Turing Awards 59 Members in National Academy of Engineering 21 Members in National Academy of Sciences More than 300 Professional Society Fellows 10 Inductees in National Inventors Hall of Fame Scanning Tunneling Microscope Electron Tunneling Effect High Temperature Superconductivity Nuclear Magnetic Resonance Techniques Basis for MRI today High Performance Computing First woman recipient in the history of this prestigious ACM award DRAM SiGe Silicon-on- Insulator Copper Chip Technology AAAS ACM ACS APS AVS ECS IEEE IOP OSA

4 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 4 Global Innovation Outlook  Pågående dialog om innovasjon, forretningstransformering og samfunnsutviklingen  IBM sammen med ledere fra næringsliv, akademia og politikere fra hele verden samles for å skape nye muligheter for samfunnet  GIO indikerer hva verden liker/trenger  Bakgrunn for utvikling av industriløsninger Global Technology Outlook  Identifiserer kommende teknologi - trender som har signifikant betydning de neste 3 til 7 år  Har direkte invirkning på IBMs tekniske strategi  Retningsgivende for IBM forskning og utvikling til en verdi av 6 milliarder $ årlig  GTO indikerer “muliggjørende” teknologi Verktøy for å forutsi forretnings- og teknologitrender

5 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 5 Seks makrodrivere for endring  Endringer i demografi hvor befolkningssamensetting endrer seg over tid grunnet forelding, migrering  Akselererende globalisering gir Økonomisk gjensidig avhengighet som visker ut sosiale, politiske og kulturelle grenser innen den globale konteksten  Økende miljø bekymring fordi samfunnet har en økende kunnskap og bekymring for Jordens begrensninger og balanse  Utvikling av nye samfunnsmessige relasjoner grunnet Individualitet både på sosialt og kommersielt nivå,som krever at Forvaltningen leverer i henhold til de samme forventninger  Voksende trusler mot sosial stabilitet og orden hvor Uro, pandemier og naturkatastrofer blir forutsigbare “uforutsette” trusler  Økende effekter av teknologi, særlig slik den kan brukes, utgjør større potensiale enn noengang før, for samhandling

6 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 6 Tech, Sys, & Software Enterprise Mobile On-Demand Framework Data & Analytics Modular Systems SW Quality/ Security GTO Genetiske Kart Technology SW Dependability Post 9/11 Storage Virtual Identity Continual Optimization Optimize to Survive Characteristics of On Demand Embedded Software Pervasive AutonomicUtilities Intelligent Infrastructure Speak to IT Next Gen Web Dynamic e-Business SW Layers Innovation in Services Enterprise SW Technology & Systems Metadata Legislation & Data Stochastic Analysis & Optimization Pervasive Connectivity Architecture of Business Intelligent Information People Proxies Optimized Systems Services 2.0 Web 2.0 Event-Driven World Systems Design Managing Business Integrity Digital Communities Intellectual Property CiC Web Platform Real World Aware Internet Datacenter Technology Technology & Systems Technology Nano- Technology 200020012002200320042005200620072008

7 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 7 Nye Arkitekturer kommer Sosiale & informasjonsentrerte Web plattformer Internet Skalerte Datasentere Nye Datamaskin Arkitekturer Ny virksomhets infrastruktur arkitektur og økosystemer Nye bruksmønstere og klasser av Applikasjoner fremdriver vekst Gjenfødelse av System Arkitektur – Dagens arkitektur har kommet til en ende! Virksomhetsmobile Virkelighetsstyrt “Real World Aware” Barrierene brytes

8 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 8 Time's årets person i år 2006: Du  Web 2.0 og Digitale Samfunns teknologier muliggjør –Samhandling –Kollektiv Kunnskap “In 2006, the World Wide Web became a tool for bringing together the small contributions of millions of people and making them matter” Time, Desember 25, 2006

9 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 9 Sosiale & informasjonsentrerte (SiS) Web-plattformer Partner, Developer Community User Community INFRASTRUCTURE & SYSTEM MANAGEMENT SERVICES INFORMATION MANAGEMENT SERVICES COMPOSITION SERVICES APPLICATIONS CONTENT CiC Web Platform

10 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 10 Virkelighetsstyrte Systemer (Real World Aware) Real World Aware System “Real time” Processing & Analytics Unstructured real world aware data Closed loop system (Real time response to real time analytics)  Typer hendelser fra virkeligheten –Sensor-baserte hendelser –Fangst av menneskelige og adferd hendelser (eks. mobile presence) –IT baserte forretningshendelser (forretningsprosess orientert) –Kontinuerlige kilder av informasjon (eks. nyhetsfeeds & audio)  Voksende etterspørsel og implementeringer –Behov for raskere respons driver utrulling av hendelse-systemer i ulike industrier eller områder (finansielle tjenester, forsikring, call center, supply chain, osv) –Voksende digitale videoovervåkingsløsninger over hele verden (UK, Chicago, NYC, Beijing) –Gryende behov for sensor baserte løsninger fra flere industrier (helse, landbruk, logistikk, utility)

11 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 11 Eksempler  RFID prosjekt for eSporing  Telemedisin i Tromsø  Køprising i Stockholm ”Innen 2010 skal det etableres en nasjonal, elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon i matkjeden –Norge skal bli et europeisk foregangsland” Køprising i Stockholm og London Forskningsprosjekt på bruk av sensorer og mobile enheter

12 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 12 Egenskaper for den nye Offentlige Forvaltningen  Proaktiv vs reaktiv  Styrt endring, passe biter som brukerne kan absorbere  Ikke kontrollerende, men støttende  Åpenhet og transparens for alle  Enda mer brukervennlighet  Brukerne har mer innflytelse på tjenesteutøving gjennom community feedback og inngripen  Tjenesteorientering av arkitekturer og arbeidsprosesser

13 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 13 Veien til suksess – valg som må gjøres  Dilemma 1: Bygge basis byggeklosser for e-forvaltning først ( som e-ID, nettverk, datasikkerhet, etc.) eller vise “quick wins” på utvalgte e-tjenester ?  Dilemma 2: BPR (Business Process Reengineering) først før programmering versus enkle “quick wins”  Dilemma 3: Endring drevet av kjerneorganisasjonene selv eller via et programkontor som representerer hovedinteressentene  Dilemma 4: Sette standarder (som f.eks. XBRL) versus “laissez faire“ Må gjøres:  Sikre inter-operabilitet, både teknisk og semantisk  Bruke integrerte tjenester og menneskelige front-offices  Lag nettverk miljøer og bruk SOA for å sikre gjenbruk av tjenester og IT- assets slik at endringer kan håndteres raskt  Skap transparens og følg opp at forventede resultater realiseres  Re-invester effektivitetsgevinster i videreutvikling av e-tjenester

14 IBM Global Technology Outlook l Okt. 17, 2008 NOKIOS 2008 © 2008 IBM Corporation 14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "© 2008 IBM Corporation Loek Vredenberg IT Architect profession leader IBM Norge Nokios, 17.oktober 2008 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google