Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenhet og relasjonskompetanse Organisasjon: 2015 : AKAN Foredrag ved Jan Spurkeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenhet og relasjonskompetanse Organisasjon: 2015 : AKAN Foredrag ved Jan Spurkeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenhet og relasjonskompetanse Organisasjon: 2015 : AKAN Foredrag ved Jan Spurkeland

2 Alle er autorisert innen relasjonsledelse Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi Vi er alle sertifisert innen coaching Vi har ulik faglig og praktisk bakgrunn som utfyller hverandre Vi dekker hele Norge og tar oppdrag hver for oss eller sammen Hanne Kristin Rohde partner Elin Gullesen Bratt partner Lise Holsen partner Nina K. Fromreide partner Marit O. Lysebo partner Øyvind Røkenes partner Reinert Kamøy partner Jan Spurkeland leder

3 Egalitære samfunn best Preges av høy grad av likhet i -økonomi -sosial status -utdanning -muligheter – sosial mobilitet -Konsekvenser for tillit, mentale lidelser, forventet -levealder, fedme, barns skoleprestasjoner, tenårings- -fødsler, drap, fengslingsrater o.s.v. -«Ulikhetens pris» R. Wilkinson og K. Pickett -Konsekvenser for ledelsepraksis !

4 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

5 Det etiske credo Leders credo: Jeg forplikter meg som leder på å ikke skade en medarbeider fysisk eller psykisk, men styrke personen ved hvert møte. Lærers credo: Jeg forplikter meg på å ikke skade de barna og ungdommene jeg som pedagog er satt til å hjelpe, men styrke personen ved hvert møte.

6 Leder og sjef Sjef er en posisjon Sjefsspråket er kommando/ordre Enveiskommunikasjon Asymmetrisk relasjon Leder er en relasjon Lederspråket er dialog Forholdet er preget av likeverdighet Symmetrisk relasjon Dialoger får fram gode løsninger. Medarbeidere får innflytelse og medvirkning Ledere oppnår innflytelse ved deling av makt Å lede fra tårnet Å lede på golvet Å lede fra broen og på dekket

7 Dimensjoner i Relasjoner Relasjonskvadranten Kjærlighet FredKonflikt Familie Vennskap Samhandling Slitasje Ubalanse Dilemma Frustrasjon Kamp Uforsonlighet Krig Krise Forsoning Kompromiss Hat Fredsprosess

8 En kvadrologi om ledelse Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Tilpasset ledelse er individets behov. Relasjonspedagogikk: Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.

9 Ulike typer relasjoner Asymmetrisk relasjon - en har makt og rett til å bestemme over den andre Symmetrisk relasjon - partene er likeverdige jevnbyrdige Symbiotisk relasjon – gjensidig avhengighet,sammenknyttet Komplementær relasjon – gjensidig anerkjennende personer, likeverdige og utfyllende.

10 Relasjonell atferd Alle mennesker har ansvar for sin relasjonelle atferd -det betyr at jeg tar ansvar for min påvirkning på andre -det betyr at jeg ser meg selv i et relasjonelt perspektiv -det betyr at jeg møter medmennesker med vennlighet -det betyr at jeg tar ansvar for stemninger omkring meg -det betyr at jeg regulerer andres atferd i møte med meg

11 Relasjonell kapital Kjærlighetsrelasjoner Vennskapsrelasjoner Vennlighetsrelasjoner Respektrelasjoner RELASJONELL KAPITAL: Det et menneske omgir seg med av kjærlighet, vennskap,vennlighet og respekt i livet sitt Slitsomme relasjoner Helsefarlige relasjoner

12 Kunstig og naturlig autoritet Kunstig autoritet: Posisjon og makt Naturlig autoritet: Relasjon og tillit Det oppstår lojalitet i forholdet

13 Hva er alternativet ? HR-ledelse (fra hard til myk) New Public Management Målstyring MBO Situasjonsbestemt ledelse Selvledelse – Superledelse Relasjonsledelse: Bevegelse fra «mistillit» til tillit - Fra brutalitet til omsorg

14 Patologisk menneskesyn Menneskets sykelighet Diagnoser Det unormale Det som trenger forbedring Det vi må helbrede

15 Det salutogene menneskesyn Øke interesse for mestring Positivt ressursfokus Det friske menneske Forsterkning av det gode Helsefremmende faktorer Salutogen pedagogikk Salutogen tilnærming til frafall

16 Grunnlaget for å lede/samhandle Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden kan en sekretær gjøre denne jobben.

17 Hele mennesket Fag Familie Fritid/interesser Fortid Historie/biografi «Roman» Framtid 24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket.

18 Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske ”

19 Relasjonell atferd Morningatferd/startatferd Avskjedsatferd/avslutningsatferd Spontanatferd/oppmerksomhetsatferd Anerkjennende atferd Markeringsatferd

20 Relasjonell livsmestring Relasjonskompetanse kan gjelde alle livets relasjonelle områder Jobben Vennskap Familien Fredelig sameksistens

21 Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonelt mot Relasjonell energi

22 Relasjonskompetanse

23 Relasjonell likegyldighet En atferd som neglisjerer medmennesker Kommer til uttrykk som: Manglende øyekontakt Likegyldig hilsing (hei, nikk, kontaktløshet) Neglisjering av navn og personlige kjennetegn Dårlig hukommelse på viktige persondata(barn, sykdom, erfaringer o.s.v.) Manglende anerkjennelse og respektløshet Kan kjennetegne enkeltpersoner og et helt arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Åpenhet og relasjonskompetanse Organisasjon: 2015 : AKAN Foredrag ved Jan Spurkeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google