Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hasjavvenningsprogrammet Nord -Trøndelag Jægtvolden 22. sept 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hasjavvenningsprogrammet Nord -Trøndelag Jægtvolden 22. sept 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hasjavvenningsprogrammet Nord -Trøndelag Jægtvolden 22. sept 2015

2 Bakgrunn Erkjennelse av at cannabis er et rusmiddel mange prøver ut og blir avhengige av Brukerplan og Ungdata Opprettelse av Arbeidsgruppa Inderøy kommune; KS og Fylkesmannen i NT Styringsgruppe

3 MÅL Forebygge cannabisproblematikk hos ungdom Cannabisavhengige skal få bistand til å mestre sin avhengighet Økt kompetanse om cannabis i hjelpeapperatet Samarbeid om tiltak og kompetanseutvikling

4 Hva er gjort så langt ? Kristiansand Kick-off 19.mars Opplæring 12.13.mai Kommunene er i gang

5 Kort beskrivelse av Metoden og tiltak Metoden bygger på Thomas Lundquists sin metode om fasetenkning og kognitiv påvirkning. Hensikt med HAP er å hindre tilbakefall. Sentralt står kunnskap om abstinensproblematikk, konsekvenser for kognitive funksjoner, fakta om hasj og helseskader. Det fokuseres også på alternativ til rus. En logisk struktur og en behandlingsmetode – som kan brukes til å forstå den kognitive dysfunksjonen som cannabis forårsaker. Tre faser : Fysiske, psykologisk og sosialt

6 Tiltakene Individuelle hasjavvenningsprogram for personer i aldere 14 år og oppover. 15 samtaler i løpet av 2 til 3 måneder. Aktuelt med samarbeid med foreldre. Dette vil være et aktuelt tiltak ved kommunale tjenester som gir oppfølging av mennesker med rusmiddelproblematikk etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Kortprogram er et forebyggende tiltak rettet mot ungdommer under 18 år som er tatt for å bruke hasj og deres nettverk. Programmet går over 2 kvelder. Aktuelle instanser til å delta i dette tiltaket er skoleansatte/ miljøpersonale, ungdomskontakter og politi. Bevisstgjøringssamtaler er for ungdommer som er i risiko for å utvikle cannabisproblematikk og deres foreldre. 4 samtaler hvor målet er å hindre videre bruk. Aktuelle instanser her er politi, ungdomskontakter, helsesøstre og miljøpersonale ved skoler.

7 Forts. tiltak Gruppebasert hasjavvenningskurs 2 timers samlinger x 16 fordelt på 8 uker. Målgruppe er personer i alderen 18-30 år. Bevisstgjøringsprogram i fengsel er for innsatte i Verdal fengsel. Programmet går over 8 kvelder og målet er bevisstgjøring omkring egen cannabisbruk, konsekvenser og mulighet for endring. Aktuelle instanser her er ansatte i fengselet.

8 Hvorfor er Hasjavvenning viktig ? Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet. Det er stadig flere henvendelser knyttet til cannabisproblematikk Forebygger drop-out Forebygger kriminalitet Samfunnsøkonomiske besparelser Helsemessig gevinst

9 Hvordan vet vi at det virker ? Kristiansand har hold på med dette siden 2004. Har hatt to etterundersøkelser - HAP1 – evaluering av 9 kurs i perioden 2005-2009 – 50 deltagere - HAP2 – Nasjonalt forskningsprosjekt ( ARA Sørlandetsykehus) 3mnd og 12mnd Tilbakemeldinger fra brukere ◦ Gir meg en mening ved det å slutte med hasj ◦ Forberedelse på hva som skjer fremover og forklaring på hvordan kroppen reagerer ◦ Viktig at det er noen der, bevisstgjøring, motivasjon, akupunktur ◦ Påminnelse av virkeligheten, gjentakelse av viktige rutiner

10 Veien videre Nord-Trøndelag Arbeidsgrupper i kommunene Fagsamlinger Forskning Rapportering HINT Opplæring fra Kristiansand

11 Kontakt Stine Ambli Solberg Prosjektleder Hasjavvenning Nord -Trøndelag Tlf 48990040 stine.ambli.solberg@inderoy.kommune.no


Laste ned ppt "Hasjavvenningsprogrammet Nord -Trøndelag Jægtvolden 22. sept 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google