Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom og avhengighet spill og rus v/Terje Skjolden, klinisk sosionom Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Klostergata 46, 7030 Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom og avhengighet spill og rus v/Terje Skjolden, klinisk sosionom Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Klostergata 46, 7030 Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom og avhengighet spill og rus v/Terje Skjolden, klinisk sosionom Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Klostergata 46, 7030 Trondheim

2 Innhold Presentasjon av PUT Avhengighet Problematisk spilling Rus Hvordan skape positiv endring?

3 Hvem er PUT? Opprettet 1979 - tilbud til en voksende gruppe av ungdom og unge voksne der rusproblematikk medførte psykiske og sosiale vansker Del av Nidaros DPS siden 2004, før dette egen enhet innenfor Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus Består av et tverrfaglig behandlingsteam –2 psykiatere –4 psykologer –2 kliniske sosionomer –2 psykiatriske sykepleiere –2 merkantilt ansatte

4 PUTs målgruppe Ungdom og unge voksne 15 – 30 år Pårørende over 18 år (konsultasjon og rådgiving) Utredning og behandling av psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet PUT behandler rusavhengighet. Skadelig bruk behandles av allmennpsykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og kommunehelsetjenesten

5 Tilbudet ved PUT Utredning og behandling av psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet Vurderingsinstans for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) –Gjennom aktuell bakgrunnsinformasjon og samtaler med pasienten –Alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet –Individuell behandlingsfrist – fra TSB-veileder –Poliklinisk behandling –Kortere behandlingsløp i institusjon (avrusningsopphold – 3 mndr.) –Langtidsbehandling i rusbehandlingsinstitusjon (3 mndr. – 18 mndr.)

6 Tilbudet ved PUT forts. Individuell behandling – samtaleterapi og gruppebehandling - Alle pasienter får egen behandler -Målsetning, behandlingsform og tiltak avgjøres i samråd med pasienten selv, etter drøfting i tverrfaglig møte ved PUT. Samarbeid med andre instanser (fastlege, NAV, kommunal oppfølging o.l) Samarbeid med øvrig psykiatri ved behov for innleggelser, somatiske undersøkelser eller nevrologisk utredning

7 ICD-10 Avhengighetssyndrom Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen Problemer med å kontrollere substansinntaket Fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert Toleranseutvikling, slik at økt substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere dose tidligere ga. Økt likegyldighet overfor andre gleder eller interesser. Stadig mer tid brukes på å opprettholde bruken. Substansbruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser. (for eksempel leverskader, depresjon)

8 ICD-10 Skadelig bruk Psykoaktive stoffer brukes på en slik måte at det gir helseskade. Skaden må være påført brukerens psykiske eller somatiske helse. Skadelig bruksmønster, som gir uheldige sosiale konsekvenser, blir mislikt av andre, bryter med en kultur eller fører til for eksempel arrestasjon/ekteskapsbrudd er ikke i seg selv tegn på skadelig bruk

9 Spilling http://www.youtube.com/watch?v=OYueIdI_2L0

10 Problematisk spilling Ingen egen diagnose for online-spill avhengighet per i dag Med enkle ord kan man si at spilleavhengighet er en tilstand hvor man ikke klarer å kontrollere lysten til å spille og hvor spillingen får negative konsekvenser. (Kilde: KoRus-Øst`s hjemmesider - www.rus- ost.no)www.rus- ost.no

11 Massively Multiplayer Online Roleplaying Game (MMORPG) World of Warcraft, Everquest, Star Wars Galaxies, Age of Conan, Counter-Strike m.fl. Opptil tusenvis av personer spiller mot hverandre samtidig Spillerne kommuniserer med hverandre via mikrofon, hodetelefoner, kamera, chatting osv. Gjennomsnittsalder for spillere i Norge er sannsynligvis 22 år. (Internasjonalt: 26 år) Gjennomsnittlig spilletid for spillere i Norge: 2 timer/dag. (Internasjonalt: 3 timer/dag)

12 To hovedgrupper av spillere som utvikler problemspilling Mennesker som strever med psykisk stress, angst, depresjon, lav sosial mestring eller følelsesmessige traumer. Spillingen ser ut til å bli brukt som en måte å mestre problemene sine på. Mennesker som blir opphengt i spillets strukturelle faktorer og de følelsesmessige eller økonomiske gevinstene disse har. Disse mennesker har som oftest ikke noe underliggende problem.

13 Problematisk spilling Strukturelle faktorer som motiverer for spilling Et forutsigbart oppsett av regler og gjensvar i spillet stimulerer, og som er styrt av gjentakelsen i spillet En opplevelse av konsentrasjon og koordinasjon på en måte som gjør at hender, hjerne og øyne samarbeider Spillenes utforming er slik at spilleren til en hver tid opplever en viss grad av mestring Hørbare og synlige belønninger ved en hensiktsmessige bevegelse eller trekk (elektroniske lyder, lysblink e.l.)

14 Problematisk spilling forts. Stadig økende belønning (poeng eller penger) som ved hensiktsmessige bevegelser eller trekk som forsterker riktig og ønsket atferd Synlig poengskår digitalt på displayet Oppmerksomhet fra jevnaldrende og beundring/bifall i konkurranser

15 Problematisk spilling forts. Situasjonsrelaterte faktorer som motiverer til spilling Ubegrenset tilgang til internett Ingen eller lave økonomiske utgifter forbundet med spillingen Positiv bivirkning i husholdningen i det spillingen starter At en ikke blir forstyrret

16 Tilhørighet Viktig å bli med i et «Guild» – eller et laug/sosial gruppe. Hjelper spilleren til å nå de største utfordringene og til å få mer ut av spillingen Å bli del av en intern og større gruppe er kanskje den største motivasjonen til å spille Enkelte oppsøker personene i virkeligheten, på kryss av landegrenser og danner varige vennskap.

17 Frihet til å være den man vil ”Det er et samfunn der alle kan velge hvem de selv ønsker å være. Et sted hvor man kan si til seg selv at dette mennesker ønsker jeg å være, slik vil jeg oppføre meg – og så blir man det menneske i virkeligheten. Og jeg skulle ønske jeg hadde tenkt mer på denne måten i den ordentlige virkeligheten også. At vi hadde latt mennesker velge hvordan de ville se ut og være. Og at folk da hadde sagt greit, vi tar deg for den personen du framstiller deg som og ønsker å være” Kvinnelig WoW-spiller

18 Når går man lei? De fleste vil på ett eller annet tidspunkt gå lei av Føler seg utbrente, spillet endrer karakter fra å være morsomt til noe som minner om jobb der spenningen blir erstattet med kjedsomhet eller stress Noen vender tilbake men da med et mer avslappet forhold til det hele Kilde: Kalle Gjesvik, Helene Fellman og Alexander Fredrikson, «Lek eller alvor», Fagbokforlaget, 2009,

19 Pengespill En spilleavhengig er en person som ikke har kontroll over sitt pengespill, noe som kan føre til personlig, økonomiske og sosiale problemer. Pengespillavhengighet kjennetegnes av at man et ønske om å vinne tilbake det tapte og en tro på at det vil skje. Kompetansesenter rus – region Øst anslår at det pr. i dag er ca. 81.000,- i Norge som har spilleproblemer. PUT har foreløpig ikke egne tall å vise til.

20 http://www.youtube.com/watch?v=ceqOTZnhgY8

21 Noen tall fra PUT 2012 271 nyhenviste i 2012 (6 pårørende) 79 % 25 år eller yngre 47 % av pasientene 21 år eller yngre 70 % menn Ventetid i praksis under 8 uker p.t Ca. 130 henvisninger første 4 mndr. i 2014

22 Hvem er pasientene våre? Vanligste rusmidler 1.Hasj (dobbelt så stor neste gruppe) 2.Andre stimulanter, inkl. amfetamin 3.Alkohol 4.Opiater I tillegg uspesifisert misbruk og blandingsmisbruk Vanligste psykiske diagnoser 1.Angstlidelser 2.Depresjonslidelser 3.ADHD 4.Personlighetsforstyrrelser

23 Ruseffekter (noen) Redusert konsentrasjon Endret stemningsleie Redusert innlæring/hukommelse Svekket feilkontroll Impulsivitet Kritikkløshet Aggresjon Nedsatt energi/meningsløshet Prioritering Redusert stressmestring ”Alltid en grunn til rus” PSYKISKE LIDELSER

24 Psykiske skadevirkninger Depresjon Angst Traumer – før og under kontakten med rusmiljøet (PTSD) Psykoser, inkl schizofreni Endring i personlighetstrekk Forfølgelsestanker Forverrer og maskerer annen lidelse 24

25 Cannabinoider Virkestoffet er THC, ikke vannløslig, noe som begrenser inntaksmåten. Forekommer oftest som: - Marihuana («grønt», gress, weed, osv) som røykes bart eller med tobak - Hasjisj (hasj, brunt osv, osv, osv, ) som gjerne kuttes opp i småbiter og røykes med tobakk - Cannabisolje som dryppes på tobakk e.l. før det røykes

26 http://www.youtube.com/watch?list=RDqdmuVS7O6FY&v=qdmuVS7O6FY

27 27 Cannabinoider forts. Fettløselig - lagres Kan påvises i urin i inntil 90 dager, etter regelmessig inntak Urinprøver kan vise om det er nytt inntak ”Å prøve er ikke tegn på avvik, å fortsette å bruke kan være tegn på ulike problemer” (Willy Pedersen)

28 28 Cannabinoider forts. Dempende, sløvende effekt – ”røyke seg fjern” ”Amotivasjonssyndrom” Ikke påvist livsvarige hjerneskader, men langvarig intellektuell reduksjon Nedsatt hukommelse/ oppmerksomhetsvansker Kan forenkle sortering av tanker, motvirke tankekaos Hallusinogen ved store doser Angst, depresjon, psykose

29 Alkohol Store individuelle forskjeller Kan være farlig å blande med andre dempende midler Kvinner høyere promille enn menn – fordeler seg i hhv ca 60 og 70 % av kroppsvekten. Forbrennes 0,15 promille i timen Helsegevinst? Ikke for unge. 29

30 Alkohol - noen utfordringer Fysiske tilstander Lovlig – venners og families syn på alkohol/samfunnet ”Erstatter” annen avhengighet Angst, depresjon, bipolar lidelse – kan se rask bedring, ev. mest effektive behandling

31 Hvordan skape positiv endring? Vær nysgjerrig! …og bli kompetent! Forsøk å få tak i rusens funksjon Kom i posisjon til den du jobber med Anerkjenn problemene (– ikke den negative atferden). Få fram ambivalensen Samarbeid, bl.a. for å begrense funksjonsfall Osv. osv.

32 Informasjon vedr. problematisk spilling kan hentes fra: Last ned endringsavtale: www.rus-ost.nowww.rus-ost.no Diskutere en bestemt sak: 800 800 40 (gratis) eller www.hjelpelinjen.no www.hjelpelinjen.no Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispill: http//www.rus-ost.no/docs/00000663/2009-.oppl.%20 Foreldreveileder_LoRes(1).pdf Veileder for ansatte i skolen. Regulering for ansatte i skolen: Kompetansesenter rus – region øst ISBN 978-82-93076-06-3 (pdf) ISBN 978-82-93076-05-6 (trykt) E-mail: kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.nokompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no Info om forskjellige spill: barnevakten.no

33 Nyttige nettadresser - rus snakkomrus.no uteseksjonen.no/cannabis sirus.no med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf / espad.org droginfo.com drugabuse.gov (NIDA – National Institute on Drug Abuse)


Laste ned ppt "Ungdom og avhengighet spill og rus v/Terje Skjolden, klinisk sosionom Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Klostergata 46, 7030 Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google