Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva hindrer innovasjon i energibransjen? Jan Onarheim, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva hindrer innovasjon i energibransjen? Jan Onarheim, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva hindrer innovasjon i energibransjen? Jan Onarheim, NTNU www.smartgrids.no

2 Hvor “smart” er nettet i dag? Sentral- og regionalnett Distribusjonsnett Kunde/lavspentnett “Smart” Ikke særlig “smart” I ferd med å bli “smart”

3 Og kostnadsmessig er denne integrasjonen betydelig Nyverdi av nett ca. 200 milliarder NOK Nyverdi produksjon ca. 300 milliarder NOK Kilde: Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

4 Fremtidige investerings-scenarier i nett er betydelige Statnett 40 milliarder NOK AMS10-12 milliarder NOK Fornyelse av distribusjonsnett 1-1,5 milliarder NOK/år Fornyelse regional/sentralnett 1-2 milliarder NOK/år …..

5 AMS Er en viktig byggestein i Smartgrid Koblet med f.eks. innovative abonnementstyper, kan vi få stor effekt.

6 Smartgrid A term for the future electric power system (2020-2050) A giant leap on ICT integration A merger of power systems and internet A system where all components and apparatuses have an IP- address (Internet Protocol address) – accessible from the ”internett”

7 Interessenter Nettselskap. Driftsikkerhet, redusert nettap, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. Nye roller (ref nordisk sluttbrukermarked, EU direktiv). Kraftselger. Nye forretningsmodeller Samfunn (Statnett, Enova etc). Økt fleksibilitet. Redusert energibruk Kundene. Nye abonnementstyper med f.eks. incitamenter for å frigi fleksibilitet og redusere forbruk. Personvern

8 Forskningsintensiteten innen kraftnett er for lav og synkende 8 Fellesfinansiert FOU gjennom Energi Norge 2001-09, totalt volum (kroneverd 2009). Kilde: SSB og EnergiNorge Andel ”nett-FoU” (2002 ca 15 MNOK, i 2009 ca 4 MNOK)

9 Det samme har man sett internasjonalt “…a lasting decline in basic R&D and innovation input into basic research may negatively affect development of radical technological innovation in the long run. There is a need for reorientation of energy technology policies and spending toward more basic research, engaging more firms in R&D, encouraging collaborative research, and exploring public private partnerships.” (Jamasb & Pollitt, 2005) 9 Deregulation and R&D in Network Industries: The Case of the Electricity Industry (2005) Tooraj Jamasb and Michael Pollitt University of Cambridge

10 The Norwegian Smartgrid Centre Formål Foreningens formål er å etablere et nasjonalt forsknings-, undervisnings, test- og demonstrasjonssenter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Senteret skal bidra til: – At energiselskap og – aktører får tilført viktig kompetanse for egen virksomhet – At norsk industri får økt internasjonal konkurransekraft. Dette skal skje gjennom: – Forskningsaktiviteter – Undervisning – Næringsutvikling og kommersialisering – Laboratorie-, test- og demonstrasjonsaktiviteter – Nettverksbygging – Informasjonsspredning – Internasjonalt arbeid og standardisering

11 Medlemmer så langt FoU partnere: NTNU SINTEF UMB NCE Smart Energy Markets, Halden Trøndelag Forskning og utvikling Høgskolen i Narvik Sentermedlemmer : ABB DNV Hafslund Nett NTE Powel Statkraft Statnett Tieto Telenor Siemens Lyse Energi Doble Transinor EDB Ergo Group Skagerak Nett Embriq Systems Hydro Enfo Energy Kamstrup BKK IBM Logica Norge Energi Norge Glen Dimplex Nordic SmartGrid Norway Fredrikstad EnergiNett Trønderenergi Istad Bitreactive EB Nett Helgelands kraft PWC

12 Organisering Interimstyre Styreleder Terje Gjengedal, Professor Elkraft og FoU direktør Statnett Bård Benum, Adm. dir, Powel, Nestleder Jens Auset Adm direktør, Hafslund Nett, Håvard Belbo, konserndirektør, NTE Holding AS Tore Melland, leder FoU-program, Statkraft Jan Kristensen, Vice President, Telenor Knut Samdal, forskningssjef, Sintef Energi Olav B Fosso, Professor og instituttleder Elkraft, NTNU Marianne Ryghaug, Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Per Bakseter, NCE Smart Energy markets Trond Østrem, Førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik

13 FoU Undervisning FoU Undervisning Nærings- utvikling Kommer- sialisering Kvali- fisering Nærings- utvikling Kommer- sialisering Kvali- fisering Informasjon/kommunikasjon Lab, test- og demonstrasjonsprosjekter Studenter (Prosjektoppgaver, masteroppgaver, eksperter i team...) Norges Forskningsråd Innovasjon Norge/Enova En modell for utvikling SFI /FMENCE

14 Organisering

15 15 Organisering ved NTNU Arbeidet er organisert i et kjerneteam hvor følgende deltar: Medlemmer SVT og CenSES -Institutt for industriell økonomi - Asgeir Tomasgard IME - Institutt for elkraftteknikk - Kjetil Uhlen HF - Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Marianne Ryghaug SVT - Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Marit Reitan IME - Institutt for teknisk kybernetikk- Morten Hovd IME - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon - Nils Holte IME - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap -Pinar Øzturk IME - Institutt for telematikk - Poul Heegaard IVT- Program for industriell økologi – Edgar Hertwich SVT- Institutt for industriell økonomi -Øystein Moen NT - Institutt for materialteknologi-Hans Jørgen Roven

16 Top ten smart grid federal stimulus investments by country, 2010 (in US$m) This slide extracted on 30 November 2010 from: The Smart Power System (BI00018-027) Source: Zpryme

17 17 Noen har tatt det til etteretning – Look to UK Kilde: Rachel Fletcher, Director of Electricity Distribution, OFGEM

18 Resultatene har ikke latt vente på seg 18 Kilde: John Scott Technical Director, Ofgem, Smart Grid Forum, Amsterdam, January 2007

19 LCN Fund Objectives LCNF Plus £100m total discretionary reward IFI: Allowance focused on R&D Tier 1 innovation: Allowance for trialling new technologies and commercial arrangements to better prepare for low carbon economy. Tier 2 innovation: DNOs compete for central fund. Allows trialling new technologies and commercial arrangements to better prepare for low carbon economy. Increasing value Increasing oversight £20m p.a. £16m p.a. £64m p.a. Objective: Encourage DNOs to use DPCR5 period to prepare for their role in delivering low carbon economy by enabling DNOs to run trials to identify new technology, commercial and network arrangements. CE Electric: Customer-led network revolution (North- East) – £26.8m (£53.6m) CN: MK Smart 2020 (East Midlands) - £20.3 (£33.3m) CN: Low Carbon Hub (East Anglia) - £2.8m (£3.5m) UKPN: Low Carbon London (London) - £24.3m (£36.1m) ENW: Northern Gateway Smart Grid (North West) - £7.5m (£10.3m) ENW: Corridor Manchester Smart City (North West) - £8.8m (£12.7m) Scottish Power : Demand side management of electric storage heating (Scotland) - £2.8m (£3.8m) Scottish Power: South Liverpool Smart Grid (North West) - £2.9m (£3.6m) SSE: Northern Isles New Energy Solutions (NINES) (Scotland) - £24.4m (£51.6m) SSE: Thames Valley Vision (South East) - £24.4m (£32.2m) WPD: LV Network templates for a low carbon future (Wales) - £7.8m (£9.0m) CE Electric: Customer-led network revolution (North- East) – £26.8m (£53.6m) CN: MK Smart 2020 (East Midlands) - £20.3 (£33.3m) CN: Low Carbon Hub (East Anglia) - £2.8m (£3.5m) UKPN: Low Carbon London (London) - £24.3m (£36.1m) ENW: Northern Gateway Smart Grid (North West) - £7.5m (£10.3m) ENW: Corridor Manchester Smart City (North West) - £8.8m (£12.7m) Scottish Power : Demand side management of electric storage heating (Scotland) - £2.8m (£3.8m) Scottish Power: South Liverpool Smart Grid (North West) - £2.9m (£3.6m) SSE: Northern Isles New Energy Solutions (NINES) (Scotland) - £24.4m (£51.6m) SSE: Thames Valley Vision (South East) - £24.4m (£32.2m) WPD: LV Network templates for a low carbon future (Wales) - £7.8m (£9.0m)

20 LCN Fund Objectives LCNF Plus £100m total discretionary reward IFI: Allowance focused on R&D Tier 1 innovation: Allowance for trialling new technologies and commercial arrangements to better prepare for low carbon economy. Tier 2 innovation: DNOs compete for central fund. Allows trialling new technologies and commercial arrangements to better prepare for low carbon economy. Increasing value Increasing oversight £20m p.a. £16m p.a. £64m p.a. Objective: Encourage DNOs to use DPCR5 period to prepare for their role in delivering low carbon economy by enabling DNOs to run trials to identify new technology, commercial and network arrangements. CE Electric: Customer-led network revolution (North- East) – £26.8m (£53.6m) CN: MK Smart 2020 (East Midlands) - £20.3 (£33.3m) CN: Low Carbon Hub (East Anglia) - £2.8m (£3.5m) UKPN: Low Carbon London (London) - £24.3m (£36.1m) ENW: Northern Gateway Smart Grid (North West) - £7.5m (£10.3m) ENW: Corridor Manchester Smart City (North West) - £8.8m (£12.7m) Scottish Power : Demand side management of electric storage heating (Scotland) - £2.8m (£3.8m) Scottish Power: South Liverpool Smart Grid (North West) - £2.9m (£3.6m) SSE: Northern Isles New Energy Solutions (NINES) (Scotland) - £24.4m (£51.6m) SSE: Thames Valley Vision (South East) - £24.4m (£32.2m) WPD: LV Network templates for a low carbon future (Wales) - £7.8m (£9.0m) CE Electric: Customer-led network revolution (North- East) – £26.8m (£53.6m) CN: MK Smart 2020 (East Midlands) - £20.3 (£33.3m) CN: Low Carbon Hub (East Anglia) - £2.8m (£3.5m) UKPN: Low Carbon London (London) - £24.3m (£36.1m) ENW: Northern Gateway Smart Grid (North West) - £7.5m (£10.3m) ENW: Corridor Manchester Smart City (North West) - £8.8m (£12.7m) Scottish Power : Demand side management of electric storage heating (Scotland) - £2.8m (£3.8m) Scottish Power: South Liverpool Smart Grid (North West) - £2.9m (£3.6m) SSE: Northern Isles New Energy Solutions (NINES) (Scotland) - £24.4m (£51.6m) SSE: Thames Valley Vision (South East) - £24.4m (£32.2m) WPD: LV Network templates for a low carbon future (Wales) - £7.8m (£9.0m)

21 21 Kilde: LCN Fund 2010 Factsheet http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?do cid=123&refer=Media/FactSheets

22 Trinn 1 i Demo Steinkjer (rødt område) KundegruppeAntallkwh/år Husholdning70011.140.000 Fritidsboliger17.000 Gårdsbruk173.900 Mindre næring501.250.000 Større næring167.629.200 Utkoblbart forbruk 31.250.000 Kraftverk1 Totalt77221.350.100

23 Fase 1 - Innføring av ny teknologi Utskifting av 6 700 målere til AMS målere og bygge infrastruktur for kommunikasjon.

24

25 Takk !


Laste ned ppt "Hva hindrer innovasjon i energibransjen? Jan Onarheim, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google