Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Oddbjørn Brubakk CFS/ME senteret, OUS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Oddbjørn Brubakk CFS/ME senteret, OUS."— Utskrift av presentasjonen:

1 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Oddbjørn Brubakk CFS/ME senteret, OUS

2 CFS/ME ” Epidemier” og infeksjoner CFS/ME kan forekomme både som spontane tilfeller og i ”epidemier”/clusters Er CFS/ME en ”ny” sykdom ?

3 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Charles Darwin (1809 – 82) Etter 1842: ”ved ytterst nøyaktig timeplan,- arbeid, hvile, spaser- turer,- bestemt tilmålt tid klarte han å arbeide. Den minste forskyvning var nok til at sykdommen tok overhånd Familieboka

4 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Florence Nightingale (1820-1910) Etter Krimkrigen: Fysisk svak Bundet til huset Snakke bare med 1 besøkende om gangen ”Florence Nightingale Disease”

5 CFS/E ”Epidemier” og infeksjoner Giaccomo Rossini (1792- 1868) 39 operaer på 21 år Fra 1929: Daglig i slåbrok Mangel på energi Overømfindtlig Vek tilbake for arbeid som krevde tid. Stabat Mater (?)  1864: Petite Messe Solenelle

6 CFS/ME ”epidemier” og infeksjoner Mange utbrudd / epidemier: USA Island Australia England New Zealand Norge

7 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Los Angeles County General Hospital 1934 200 helsearbeidere ble syke Utmattet, svak i muskulaturen Poliomyelitt ?? Ikke lammelser

8 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Akureyri Disease/Icelandic Disease 1948 Polio ?? > Totalt : ca1000 syke, (ungdomsskole ) Akureyri: 465/5000 innbyggere 1955: nevrologisk undersøkelse: bare 25% var blitt helt bra 1988: fortsatt mange syke Dr Charles Shepherd, Living with ME

9 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Polioepidemi i 1955 Vaksinasjon 1956 Høyere antistoff titer i område hvor det tidligere hadde vært Icelandic disease. Enterovirus ?? Lancet febr. 1958

10 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner ?? Ga Icelandic/Akureyri disease økt effekt av vaksinasjon? Beskyttet Icelandic /Akureyri disease mot poliomyelit??

11 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Enterovirus RNA, små (picornavirus),- 70 ulike typer Poliovirus, 1-2-3 Coxsackie (myalgia epidemica) Echo andre

12 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Enterovirus 76 CFS/ME-pasienter -22% EV i avføring vs 7% hos kntr. AS hos 51% Yousef 1988, Lancet) Pilotsudie UUS: ikke påvist enterovirus i avføring Forts.: 108CFS/ME pas. Gastroskopi/antrum biopsi. 86/108 (80%) hadde monoklonale AS mot enterovirus vs 2/20 hos kontroller. Chia JK J Clin Pathol

13 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Adelaide, Austr. 1949-51. 700 syke Etter polioepidemi Virus ikke påvist Inokulert materiale fra to syke pasienter i aper, skader på ischiasnerven

14 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Royal Free Hospital, London 1955 Infeksjonsmedisinsk avdeling Lett feber, respirasjonsvansker, sår hals, ømme lymfeknuter, vertigo  hodepine, diplopi, problem med korttidshukommelse og konsentrasjon, utmattelse ved minste anstrengelse, blæreforstyrrelse, kalde hender/føtter, Fra 13.juli: neste 12 dager ble 70 s.pl. og leger syke  5.okt: 292 syke, bare 12 av de var sengeliggende Myalgic Encephalomyelitis (Lancet)

15 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Royal Free Hospital epidemien: 2 psykiatere (McEvedy & Beard) Massehysteri !! Bremset forskningen og interessen for tilstanden. Fortsatt noen ignoranter. BMJ 1970

16 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Lake Tahoe, Nevada i 1984. Friske voksne i 30-40 årsalderen ble syke av influensaliknende sykdom  muskulær utmattelse (”fatigue”) og kognitive forst., sår hals, hovne lymfeknuter, hodepine etc. Kronisk mononukleose ?? EBV ?? HHV6 ??  diagnostiske kriterier

17 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Herpesvirusfamilien Store virus - dobbelttrådet DNA > 100 arter – 8 gir sykdom hos mennesker Herpes simplex (1-2), Varicella-zoster, CMV, EBV, HHV-6 (a-b), HHV-7, HHV-8. Etablerer seg ”livsvarig” – latente virus som kan aktiveres Sykdom ved direkte ødeleggelse av celler eller starte immunologisk reaksjon

18 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner EBV (Epstein-Barr virus) ”mononukleose” Fra asymptomatisk  alvorlig sykdom 90-95 % har antistoffer ”latent” - reaktivering 10 – 20% av voksne skiller ut EBV i halssekret Virus ”gjemmer” seg i B-lymfocyttene

19 CFS/ME ”Epidemier” og in feksjoner EBV Mange studier har vist at EBV kan ”trigge” CFS/ME Risiko for å utvikle CFS/ME var mer enn 10 ganger så høy (OR 10,2) for de som hadde alvorlig symptomgivende mononukleose i forhold til de som ikke var smittet med EBV. P Magnus et al. Vaccine 2009:27; 23-27.

20 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Hva er det med EBV? Endrer det genetiske mønster Redusert mitokondriefunksjon Kroppen kvitter seg aldri med virus ”Gjemmer” seg i B-lymfocyttene.

21 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue syndrome. IOM 2015, National Academy of Sciences: ”There is sufficient evidence suggesting that CFS/ME follow a infection with EBV and possibly other specific infections”. ”The severity of the acute illness may be a predictor of CFS/ME”

22 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner New Zealand, 1984 Landlig område, hardtarbeidende, plikt- oppfyllende mennesker 4-6 uker etter influensaliknende sykdom utviklet mange en ekstrem utmattelsestilstand Tapanui Flu

23 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Norge- Bergen 2004 Giardia duodenalis 1296 med verifisert G. duodenalis enteritt 96 med langvarig utmattelse  58 med CFS/ME

24 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner G.duodenalis Protozo (encellet organisme, parasitt) Kan leve i vann Magesmerter, diaré, malabsorbsjon) Oral-fekal smitte Bergen: vann fra Svartediket (kloakk? Hundebærsj?)

25 ME/CFS ”Epidemier” og infeksjoner Dersom både virus og protozoer kan utløse / trigge CFS/ME, hvilke egenskaper er det hos to så ulike mikrober som utløser sykdoms- mekanismenved CFS/ME ??

26 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Er det et agens som starter en immuno- logisk prosess som vedvarer etter at infeksjonen er over ?? Eller--- Kronisk infeksjon av et eller annet agens (virus, bakterie, parasitt ?) Eller -- Kan virus, bakterier og protozoer ”aktivere” et annet agens som er årsak til CFS/ME ??

27 CFS/ME Andre Prospektiv studie/CFS  28/250: EBV infeksjon5/28 Q feber3/28 Ross River virus13/28 Ikke verifisert8/28 Hickie I et al. Post-infective and chronic fatigue syndrome precipitated by viral and non-viral pathogens:prospective cohort study. BMJ sept. 2006.

28 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Andre: HHV-6 Fjerde barnesykdom Pilot: hårprøver UUS Parvovirus B19 Femte barnesykdom Mycoplasma/Chlamydophila luftveisinfeksjoner

29 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner XMRV Xenotropic murine leukemia virus related virus Humant gamma retrovirus Mer likt HTLV enn HIV Påviste XMRV DNA hos 68/101 pas med CFS vs 8/218 friske kontroller FORURENSING I LABORATORIET!! Lombardi VC et al. Sciencexpress 8.oktober 2009

30 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner RA Underhill: Myalgic encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome: An infectious disease. Medical Hypothesis 2015:online Hypotese The causal pathogen can be transmitted by casual contact Causal pathogen persist in the patient during illness Host factors determine susceptibility to the illness Population of healthy carriers who can shed the pathogen

31 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner RA Underhill; konklusjon: Substantial epidemiological and immunological evidence support the hypothesis that ME/CFS is an infectious disease. ME/CFS is globally endemic, with cluster outbreaks, implying an infectious agent. The clinical illness starts abruptly with a viral-like syndrome- Immune system changes in sporadic ME/CFS resemble changes found in other infectious dieases. Evidence of contagion is shown by secondary cases in outbreaks. The chronicity of symptoms and immune responses suggest that the pathogen persists in the patient.

32 CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner. Hva leter vi etter når det gjelder årsak, sykdomsmekanisme, biologiske mar- kører, behandling etc.? ”You see only what you loook for, -you understand only what you know” Tekstbok om hjerterytmeforstyrrelser.


Laste ned ppt "CFS/ME ”Epidemier” og infeksjoner Oddbjørn Brubakk CFS/ME senteret, OUS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google