Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121

2 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.122 Litt om Bømlo og BVA.  Bømlo er ein øy-kommune med over 1000 øyer.  Ligg i Sunnhordaland, Svortland er kommune senteret og me er 11500 innbyggjarar.  BVA er eit AS, har vert i drift frå 2003, BK er 100 % eigar.  BVA si oppgåve er å drifta og bygga ut VA i Bømlo kommune.  Me er 14 tilsette.( fordelt på om lag 70 / 30 % drift og prosjekt )  Forsyner ca. 95 % av Bømlingane med vatn og ca. 50 % er tilkopla offentleg avløp.  Sårbare abonnentar er offentlege institusjonar, verftsindustrien og fiskeindustrien ( ca. 5 % av laksen i verda blir slakta på Bømlo )

3 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.123 ``Kunden ei pest og plage``.  Kan vera ei plage, men 99 % er det ikkje.  BVA har ca 9000 kundar, av dei har me årleg kontakt med ca 6 - 8 %.  Brukarundersøkning seier at me stort sett gjer ein god jobb for kundane.  Jobben vår er å produsera og transpotera eit næringsmiddel 24 t. d., 365 dagar i året.  Sørga for tilstrekkelig brannvatn.  Transportera og reinsa kloakken 24 t.d.,365 dagar i året.

4 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.124 Men spørsmål eller klager får me:  Klage på dårleg vasstrykk eller mengde.  Klage på farge, smak eller lukt på vatnet.  Det kan vera lekkasjar på private eller offentlege leidningar.  Klage på lukt frå kloakkreinseanlegg, pumpestasjoner eller kummer.  Spørsmål omkring avgifter og faktura.  Spørsmål om private eller offentlege VA anlegg.

5 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.125 Så kva er det som er viktig for å kunne hjelpa kunden? Er det å ha data program som:  Gemini Melding.  Gemini Varsling.  Gemini VA.  Gemini Oppfølging.  Gemini Arena  DK anlegg.  IK-systemer.  Nettmodeller.

6 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.126 Svaret er nok tja, alle desse programma er til god hjelp i dagleg drift, men det som er viktigast for å hjelpa kunden er: Engasjerte og fagleg dyktige driftsoperatørar.

7 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.127 Korleis får me driftsfolk engasjerte?  Utdanning.  Høgare status på yrket.  Lønn.  Dei må bli høyrt når det er drifts problem eller dei har gode drifts løysingar.  Gode drifts løysingar må bli teke i bruk.  Involverast i planlegginga av nye prosjekt.  Involverast i byggefase på prosjekta.  Delta på hovudplanar eller IK revisjonar.  Lederne må vera meir med ute på drift, t.d. med på lekkasje søk, leidnings rep, når det er feil på reinseanlegg eller pumpestasjoner.

8 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.128 Eksempel på kva ei engasjert drift har fått til i BVA.  Utforming av vann kummar.  Kloakkpumpestasjonar.

9 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.129

10 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.1210

11 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.1211 Så til slutt, første prioritet mot kunden er:  Levere vatn som held krava i drikkevanns forskrifta.  Transportera og behandla avløpsvatn.  Gjer me dette på ein skikkeleg måte:  `då plagar ikkje me kunden og kunden plagar ikkje oss`.

12 RDF 14.03.1212

13 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.1213

14 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.1214 Takk for meg.

15 ”Dagleg kundekontakt” RDF 14.03.1215


Laste ned ppt "”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google