Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF

2 ”Dagleg kundekontakt” RDF Litt om Bømlo og BVA.  Bømlo er ein øy-kommune med over 1000 øyer.  Ligg i Sunnhordaland, Svortland er kommune senteret og me er innbyggjarar.  BVA er eit AS, har vert i drift frå 2003, BK er 100 % eigar.  BVA si oppgåve er å drifta og bygga ut VA i Bømlo kommune.  Me er 14 tilsette.( fordelt på om lag 70 / 30 % drift og prosjekt )  Forsyner ca. 95 % av Bømlingane med vatn og ca. 50 % er tilkopla offentleg avløp.  Sårbare abonnentar er offentlege institusjonar, verftsindustrien og fiskeindustrien ( ca. 5 % av laksen i verda blir slakta på Bømlo )

3 ”Dagleg kundekontakt” RDF ``Kunden ei pest og plage``.  Kan vera ei plage, men 99 % er det ikkje.  BVA har ca 9000 kundar, av dei har me årleg kontakt med ca %.  Brukarundersøkning seier at me stort sett gjer ein god jobb for kundane.  Jobben vår er å produsera og transpotera eit næringsmiddel 24 t. d., 365 dagar i året.  Sørga for tilstrekkelig brannvatn.  Transportera og reinsa kloakken 24 t.d.,365 dagar i året.

4 ”Dagleg kundekontakt” RDF Men spørsmål eller klager får me:  Klage på dårleg vasstrykk eller mengde.  Klage på farge, smak eller lukt på vatnet.  Det kan vera lekkasjar på private eller offentlege leidningar.  Klage på lukt frå kloakkreinseanlegg, pumpestasjoner eller kummer.  Spørsmål omkring avgifter og faktura.  Spørsmål om private eller offentlege VA anlegg.

5 ”Dagleg kundekontakt” RDF Så kva er det som er viktig for å kunne hjelpa kunden? Er det å ha data program som:  Gemini Melding.  Gemini Varsling.  Gemini VA.  Gemini Oppfølging.  Gemini Arena  DK anlegg.  IK-systemer.  Nettmodeller.

6 ”Dagleg kundekontakt” RDF Svaret er nok tja, alle desse programma er til god hjelp i dagleg drift, men det som er viktigast for å hjelpa kunden er: Engasjerte og fagleg dyktige driftsoperatørar.

7 ”Dagleg kundekontakt” RDF Korleis får me driftsfolk engasjerte?  Utdanning.  Høgare status på yrket.  Lønn.  Dei må bli høyrt når det er drifts problem eller dei har gode drifts løysingar.  Gode drifts løysingar må bli teke i bruk.  Involverast i planlegginga av nye prosjekt.  Involverast i byggefase på prosjekta.  Delta på hovudplanar eller IK revisjonar.  Lederne må vera meir med ute på drift, t.d. med på lekkasje søk, leidnings rep, når det er feil på reinseanlegg eller pumpestasjoner.

8 ”Dagleg kundekontakt” RDF Eksempel på kva ei engasjert drift har fått til i BVA.  Utforming av vann kummar.  Kloakkpumpestasjonar.

9 ”Dagleg kundekontakt” RDF

10 ”Dagleg kundekontakt” RDF

11 ”Dagleg kundekontakt” RDF Så til slutt, første prioritet mot kunden er:  Levere vatn som held krava i drikkevanns forskrifta.  Transportera og behandla avløpsvatn.  Gjer me dette på ein skikkeleg måte:  `då plagar ikkje me kunden og kunden plagar ikkje oss`.

12 RDF

13 ”Dagleg kundekontakt” RDF

14 ”Dagleg kundekontakt” RDF Takk for meg.

15 ”Dagleg kundekontakt” RDF


Laste ned ppt "”Dagleg kundekontakt på Bømlo” Odd Petter Habbestad Driftsleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. RDF 14.03.121."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google