Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagprøven 15.04.2016. Før fagprøven Får oppmelding, vi tar hensyn til ønske om dato. Sender en mail med bekreftelse til veileder. Ny mail om informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagprøven 15.04.2016. Før fagprøven Får oppmelding, vi tar hensyn til ønske om dato. Sender en mail med bekreftelse til veileder. Ny mail om informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagprøven 15.04.2016

2 Før fagprøven Får oppmelding, vi tar hensyn til ønske om dato. Sender en mail med bekreftelse til veileder. Ny mail om informasjon fagprøve – tidspunkt, dato og annen informasjon.  Ber om at det blir utnevnt en tilsynsperson for fagprøven.  Kandidaten må ha ett rom hvor det er tilgang til nødvendig utstyr, og er skjermet for avbrytelser og forstyrrelser.  Ber om å få tilsendt evt.opplæringsplan og forslag til oppgaver for kandidaten.  Senest 14 dager før prøven  Prøvenemd tar kontakt for ytterligere tilpasning av fagprøven.

3 Ved prøvestartdato Ny mail om veileder kan gi eksempler på informasjon om praktiske oppgaver på evalueringsdagen. For eksempel klargjøre: Økonomiavdelingen, sentralbord/resepsjon og arkiv? Fint om det er noe arbeid, visst mulig, ellers holder det at han/hun forklarer på hver «stasjon».

4 Fagprøvens første dag…. Prøvenemd kommer og leverer fagprøven på avtalt klokkeslett. Kandidaten leser igjennom og bekrefter at han/hun forstår den. Kandidat underskriver erklæring på at oppgaven er fått. Tilsynspersonen underskriver at hun/han påtar seg oppgaver som tilsynsperson.

5 ERKLÆRING FRA KANDIDATEN VED FAGPRØVE I KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Jeg (kandidatens navn)(fødselsdato) Erkjenner med dette å ha mottatt oppgaven (dag) den (dato). Oppgaven er delt ut av prøvenemnda i kontor- og administrasjonsfaget. Ved sykdom, må legeerklæring fremvises. Jeg har fått anledning til å lese gjennom oppgaven, og har hatt mulighet til å stille oppklarende spørsmål, direkte/pr. telefon. Sted og dato ………………………………………………………… (kandidatens underskrift)

6 ERKLÆRING FRA TILSYNSPERSONEN VED FAGPRØVE I KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET Jeg bekrefter at jeg påtar meg nedenstående oppgaver som tilsynsperson, under avviklingen av fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget for (Kandidatens navn) Fagprøven finner sted ved: Tilsynspersonen skal Påse at kandidaten har de nødvendige hjelpemidler under prøveavviklingen. Påse at kandidaten skjermes for forstyrrelser og oppgaver som kan ha innvirkning på prøveresultatet. Påse at kandidaten arbeider selvstendig med oppgaver. Informere prøvenemnda ved uregelmessigheter. Tilsynspersonen skal ikke delta i vurderingen av kandidatens arbeid. Sted / dato ………………………………………………………….. (tilsynspersonens underskrift)

7 Underveis… Kandidaten arbeider med oppgaven i 3 dager. Det skal kun jobbes i arbeidstiden, ikke hjemme etter arbeidstid. Kandidaten skal levere minnepenn med oppgavene som er blitt jobbet med til tilsynsperson når kandidaten går hjem for dagen under hele fagprøven.  Ikke vær redd for å ringe lederen som står på den utleverte fagprøven ved eventuelle spørsmål.

8 Prøvedagen! Besvarelsen av del 1 presenteres for prøvenemda dag 4. Skal ha klart et eksemplar av besvarelsen til hver sensorene i prøvenemden. (maksimalt 3) Etter presentasjon starter del 2, det praktiske arbeidet i virksomheten. Når del 2 er ferdig, leveres det ut en minnepenn med fagprøvens del 3 (dataoppgave) Ved prøve slutt har vi en oppsummerende samtale med kandidaten med tilbakemelding på utført arbeid og oppgaver, samt karakter.

9  Eksempel på hvordan en fagprøve kan være  Vurderingskriteriene  Eksempel på del 2 og 3

10 Eksempel på del 2 og 3 Del 2: Sentralbord/resepsjon -Ekspedere skranke -Svare på telefoner -Møteroms booking -Klargjøre utgående post Økonomi -Opprett en faktura og gjør klar for utsending -Fakturere prøveavgift -Fylle ut reiseregninger -Forklare hvordan inngående fakturaer blir håndtert Arkiv -Hvordan er rutinene for arkiv i deres bedrift? -Finne frem, søke, etter saker o.l. -Arkivere ett dokument -Vise offentlig journal Del 3: Kan for eksempel inneholde følgende elementer:  Lagre dokument på minnepenn i ny mappe m/navn  Lag ett oppslag som for eksempel gir kollegaene lyst å rydde kontorene sine før de går ut i ferie.  Regnearkoppgave. Alminnelig bruk av regneark med de vanligste regartene, funksjonene og formlene.  Tekstbehandling. Alminnelig bruk av tekstbehandlingsprogram. Vanlige funskjoner og formateringer, for eksempel flettebrev.


Laste ned ppt "Fagprøven 15.04.2016. Før fagprøven Får oppmelding, vi tar hensyn til ønske om dato. Sender en mail med bekreftelse til veileder. Ny mail om informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google