Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016 ELSMART.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016 ELSMART."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016 ELSMART

2 helgelandkraft.no ELSMART P0 produktpakker Kartmodul P0 Fakturering Byggestrøm (Egen Presentasjon) Melding utføres på samme måte som en vanlig forhåndsmelding. Tillegg: Velg produktpakker og evt. tilleggspakker

3 helgelandkraft.no Meldingstype: Ny Installasjon, ett måleranlegg

4 helgelandkraft.no Kartmodul

5 helgelandkraft.no Tilgang til en kopi av HKs lavspent nett fra Nettbas. Tilgang til Informasjon på skap, kabler, EX ledning kabel/linje traseer osv. Navigere i kartet og tegne skisser som forslag til kabeltraseer, tilkoblingspunkter osv.

6 helgelandkraft.no

7

8 I kartmodulen finnes det noen verktøyknapper for navigering og tegning i kartet. Skisseverktøy Måleverktøy Søkefunksjon

9 helgelandkraft.no

10

11

12 Meldinger: Krav til vedlegg/dokumentasjon – Forhåndsmelding: Kart hvor ny installasjon/byggestrømskap er merket av Nettleiebestilling

13 helgelandkraft.no Når forslag til kabeltrase, tilkoblingspunkt etc. er tegnet i kartskisse, Nettleiebestilling er signert av kunde (bare ved firma) sender installatøren inn forhåndsmelding.

14 helgelandkraft.no Tilbakemelding fra nettselskap Når melding er behandlet hos nettselskapet, kommer de tilbake i status Godkjent eller Avvist Sjekk om nettselskapets saksbehandler har endret på de foreslåtte produktene som ble krysset av i forhåndsmelding. – Det kan være glemt et produkt eller krysset av for mye – Et slettet produkt vil være overstrøket – Et produkt som er lagt til er ikke markert spesielt – Sjekk om kabeltrase er endret

15 helgelandkraft.no Målere: Utsending og retur fra installatør Måler sendes ut fra Mosjøen 7 dager før forventet tilkn.dato Hvis målerbytte, sender HK med frankert returemballasje for nedtatt måler. Denne returneres HK innen 2 uker HK angir hvilken måler som skal på hvilket anlegg HK må ha kontroll med hvor alle målere befinner seg, færrest mulig «underveis» eller «på vent» hos installatør Meldingsflyt med målerstand og datoer er tidskritiske, skal registreres i HKs kundesystem med en gang oppsett /nedtak er gjort

16 helgelandkraft.no Arbeidsordre for måler Når meldinger ligger i status Godkjent og det skal monteres måler, vil det være et symbol foran meldingen. Dette indikerer at måler er bestilt (haket av i elsmart) Tidspunkt for utsendelse av målere bestemmes av forventet tilknytningsdato – Forventet tilknytningsdato må endres dersom den ikke er riktig – Ca. 10 dager før forventet tilkn.dato blir det sent en e-post til installatøren – En uke før forventet tilknytningsdato blir det sendt ut dedikert måler til elektroentreprenør

17 helgelandkraft.no Arbeidsordre P0 i Elsmart blir oppdatert med målernummer og målerstand

18 helgelandkraft.no Husk å sjekke mottatt måler mot melding slik at riktig måler blir montert på riktig anlegg Opplysninger i arbeidsordre registreres og arbeidsordre avrapporteres i Elsmart (Under menyen Arbeidsordre, AO-Installatør, Rediger, Avrapporter, Lagre) Når arbeidsordren er avrapportert vil symbolet for arbeidsorde bli grønt

19 helgelandkraft.no Skjema for sluttkontroll måler og evt. stikkabel opprettes i vedlegg på melding i Elsmart og fylles ut Under/etter målermontasje tas bilde(r) og samsvarserklæring skjema utfylles

20 helgelandkraft.no Ferdigmelding Når Arbeidsordre er avrapportert skal ferdigmelding sendes snarest, seinest i løpet av neste arbeidsdag. – Ved P0 pakke nr. 3: Kursnr. for tilkobling i kabelskap skal angis i ferdigmeldingens merknadsfelt Vedlegg: Måler: skjema for kvalitetskontroll Måler: Bilde av gammel måler filnavn: G+målernr (eks: G24872.jpg) Måler: Bilde av ny måler filnavn: N+målernr (eks: N25555.jpg) Stikkabel: samsvarserklæring Stikkabel: sluttkontrollskjema Kartskisse med korrigert trase

21 helgelandkraft.no 3 Bilder av kabelskap: Utvendigfilnavn: Skapnr+utv+dato (eks: NR325-01utv-010316.jpg) Dørfilnavn: Skapnr+dor+dato (eks: NR325-01dor-010316.jpg) Innvendig filnavn: Skapnr+inv+dato (eks: NR325-01inv-010316.jpg) 2 Bilder ved kabelnedføring i stolpe Kabelnedføringenfilnavn: Stolpe+adresse+dato (eks: Stolpe-Moveien23-070316.jpg) Sikringsskillebryterenfilnavn: Bryter+adresse+dato (eks: Bryter-Moveien23-070316.jpg)

22 helgelandkraft.no Hent maler Velg aktuelle maler og legg til Send ferdigmelding

23 helgelandkraft.no Påminnelsesliste for vedlegg ved ferdigmelding

24 helgelandkraft.no Når nettselskapets saksbehandler godkjenner en ferdigmelding med produkter, blir meldingen lagret i Arkivert, da vil P0 produktene i meldingen bli lagt inn i en innboks klar for fakturering. Det er altså ikke mulig å få betalt for en jobb før den er godkjent

25 helgelandkraft.no Fakturagrunnlag. Installatøren må sende faktura ved hjelp av sitt faktureringssystem og bruke grunnlaget fra Elsmart som dokumentasjon Alle jobber som blir ferdigstilt i løpet av en måned faktureres nettselskapet samlet

26 helgelandkraft.no Bruker må være administrator for å utføre fakturering - Admin \ Installatør faktura Produkter som er ferdigmeldt og godkjent vises Ved å klikke på symbol under Info ser en beskrivelse av produktene og referanse til melding

27 helgelandkraft.no Fakturagrunnlag lages i hht til avtale Alle jobber innen gitte periode skal faktureres samlet Velg Lag faktura

28 helgelandkraft.no Produktene forsvinner fra Faktura\Innboks og er lagt inn i Faktura\Til fakturering

29 helgelandkraft.no 3 En liste over tidligere fakturaer og den siste vises Velg aktuell faktura

30 helgelandkraft.no Hvis fakturadato skal endres må en velge Rediger Skriv ut / lag pdf-dokument som vedlegg til faktura Velg tilbake i nettleser for å komme tilbake til «Til fakturering» For å markere at fakturaen er fakturert, klikk rediger Velg Fakturert

31 helgelandkraft.no Bekreft meldingsboks om faktura

32 helgelandkraft.no Fakturaen legges under Fakturerte Hvis en åpner en faktura som ligger under fakturerte vil en se at den er stemplet med ”Fakturert” Etter at fakturaunderlag er skrevet ut kan den arkiveres

33 helgelandkraft.no Åpne Faktura Velg Rediger Velg Arkiver Bekreft meldingsboks om arkivering

34 helgelandkraft.no Faktura ligger nå i arkivet Det er fremdeles mulig å skrive ut fakturaunderlag Arkivet kan sorteres per dato eller per fakturanummer


Laste ned ppt "Prekvalifiseringskurs for Installatører Mars/April 2016 ELSMART."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google