Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for arbeidsgiverpolitikk - samling 1: «Utfordringer, visjoner og verdier - En arbeidsgiverpolitikk blir til» 13.-14. oktober 2015 En nyskapende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for arbeidsgiverpolitikk - samling 1: «Utfordringer, visjoner og verdier - En arbeidsgiverpolitikk blir til» 13.-14. oktober 2015 En nyskapende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for arbeidsgiverpolitikk - samling 1: «Utfordringer, visjoner og verdier - En arbeidsgiverpolitikk blir til» 13.-14. oktober 2015 En nyskapende og selvstendig kommunesektor

2

3 VELKOMMEN Trond Lesjø, Regiondirektør Hedmark og Oppland

4 Prosessledere Asbjørn Ludv. Stavem Selvstendig konsulent Tidligere KS Christina H. Klausen KS Hedmark og Oppland, arbeidsgiverområdet

5 Presentasjon av deltagere En fra hver kommune presenterer deltagerne fra egen kommune

6

7 75-80 % av kommunenes budsjett går til lønnsutgifter – kommunens største investering er i medarbeiderne!

8

9 FERDIG ARBEIDSGIVERPOLITIKK ULTIMO 2016 Involvert egen organisasjon bredt Forankret og akseptert – oppe og nede Diskutert og vedtatt politisk Svart på kommunens viktigste utfordringer som arbeidsgivere Klare mål og plan for oppfølging

10 Struktur for samlingene 13.-14. oktober 2015 Samling 1 Begreper, effekter. utfordringer, verdier Forankring Prosjektplan 7.-8. mars 2016 Samling 2 Utfordringer på sektorområder kompetent arbeidskraft Styringsdialog Primo mai 2016 Samling 3 Ledelse / medarbeiderskap Innovasjon Brukerorientering Desember 2016 Samling 4? Deler erfaringer og eksempler Deres plan? Prosjektledermøte Des. + prosjektplan jan. Politisk mandat mars Tillitsvalgte mars  Veivalg Prosjektledermøte Des. + prosjektplan jan. Politisk mandat mars Tillitsvalgte mars  Veivalg Involver organisasjon  Veivalg Kjøtt på beina Strategi / operasjonalisering Involver organisasjon  Veivalg Kjøtt på beina Strategi / operasjonalisering Høsten 2016 Arbeidsgiver politikk til politisk behandling Høsten 2016 Arbeidsgiver politikk til politisk behandling

11 Faktor 9: MESTRINGSKLIMA

12 Praktisk Har alle en prosjektleder? Prosjektplan på bordet «Stasjon» Prosjektets hjemmeside http://www.ks.no/regioner/hedmark-og- oppland/arbeidsgiverpolitikk/ Lyd + plassering + toalett Quiz + Middag

13 Refleksjon i kommunen Hva er ønsket resultat når nettverket er avsluttet?

14 Arbeidsgiverpolitikken kjerne er "De handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag" (Stolt og unikk)

15 Hva er arbeidsgiverpolitikk? Et dokument som... Utgjør et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte Synliggjør arbeidsgivers mål og prioriteringer Synliggjør hvilke lederegenskaper organisasjonen verdsetter Kan legge til rette for innovasjon og nyskaping Kan bidra til et godt omdømme som arbeidsgiver Osv. Umulig å se ut fra politikken om den blir brukt aktivt

16 Hva kjennetegner kommunenes arbeidsgiverpolitikker i Hedmark og Oppland i praksis? Kjært barn har mange navn Varighet 3 – 10 år Veldig forskjell på antall fokusområder – noen har 2 – noen har 10 «Vi har mye take off og mangler litt på landingen» Sammenheng mellom hensikter og tiltak? Hva forventer dere å oppnå? «Nå er den ferdig – værsågod – bruk den!» HR sitt strategi dokument «AGP skal være vår paraply»

17 Arbeidsgiverpolitikkens effekter Bedre lederskap (75 % i kommunene, 100 % fylkeskomm.) Styrket samarbeid (60 % av kommunene) Økt avgangsalder og medarbeider- og utviklingssamtaler (75 % av fylkeskommunene) Andre effekter: styrket omdømme, økt evne til å utvikle og beholde medarbeidere, redusert sykefravær, mv. (Arbeidsgivermonitoren 2015)

18 Hva vet folkevalgte om sitt ansvar for arbeidsgiverpolitikken?

19 Ordfører i «Kommunal sektor – bedre enn sitt rykte?» Sitat Det er ingen som vinner valget på en god arbeidsgiverpolitikk. Men det er det som er viktig for å få kommunen til å fungere

20 «Det handler om følelser og det er viktig å være raus» Tidligere ordfører Ole Tronstad, Inderøy kommune

21 Refleksjon i kommunen Hva er status i dag hos oss når det gjelder arbeidsgiverpolitikken?

22 Kaffepause

23 HVORDAN LYKKES MED ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN? Leif Moland, Seniorforsker Fafo

24 Kommunevis diskusjon ved stasjonene Hva skal til for å lykkes med vår arbeidsgiverpolitikk?

25 LUNSJ TIL 14.10

26 FYLKES-/KOMMUNENES UTFORDRINGSBILDE Tre vinkler på

27 HVA ER FYLKES-/KOMMUNENES 5 VIKTIGSTE UTFORDRINGER SOM ARBEIDSGIVERE? v. Leif Moland, seniorforsker Fafo KUNSTEN Å SE HVA UTFORDRINGENE BLIR FREMOVER v. Trond Lesjø, Regiondirektør KS Hedmark og Oppland ORGANISASJONSUTFORDRINGER OG ERFARINGER v. Asbjørn Stavem, konsulent

28 Hvordan forstå utfordringsbildet? Hvordan forstå utviklingstrekkene, trender og konsekvensene av det som skjer (kompleksiteten)? Hva skal kommunen prioritere (dynamikken)? Hvordan formidle dette forståelig (ansvaret) ?

29 Utfordringer i kommunesammenslåinger Når starter arbeidsgiverpolitikken? Utredninger Planlegging Gjennomføring Politikk Hvem skal vi slå oss sammen med? Intensjonsplan Politikk Hvem skal vi slå oss sammen med? Intensjonsplan Fellesnemnd Partssammensatt utvalg Prosjektorganisering Fellesnemnd Partssammensatt utvalg Prosjektorganisering Prosjektplan

30 Kommunevis diskusjon ved stasjonene Hva er den viktigste utfordringen i din kommune? Hvorfor er dette en utfordring?

31 Tre gode analyse-verktøyer på KS.no http://www.ks.no/regioner/hedmark-og-oppland/statistikker-relevant-for- arbeidsgiveromradet/

32 Kaffepause - og food for thought: ”Som individer handler vi på bakgrunn av egne verdier, som medarbeidere i Grue kommune handler vi også på bakgrunn av felles verdier. Handlinger på bakgrunn av verdiene er de ideelle målene som vi alle skal strekke oss etter å praktisere” (Grue kommunes arbeidsgiverstrategi fra 2011)

33 VERDIER – TIL HVERDAG OG UTVIKLING Arne Skogsbakken, Rådmann i Søndre Land kommune (tidl. Gran kommune)

34 Kommunevis diskusjon Hvordan bruke verdiene i vår kommune?

35 1. Diskuter 5 min.: «Hva er vi mest stolte av på arbeidsgiverområdet i vår kommune» 2. Ta din mobil / Ipad og lag en «film» på maks. 1 min. hvor dere svarer på spørsmålet. Tips: Hold telefon vannrett – kamera øverst. 3. Send «filmen» til christina.haulrichklausen@ks.no senest kl. 18.00 christina.haulrichklausen@ks.no

36 Nettverk for arbeidsgiverpolitikk - samling 1: Velkommen til en ny dag! En nyskapende og selvstendig kommunesektor

37 Kommunediskusjon Hvorfor skal vi ha en arbeidsgiverpolitikk?

38 Kaffepause Sett deg på en ny plass - min. 3 forskjellige kommuner representert ved hvert bord

39 FORANKRING AV ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN Involvering, eierskap, sammenheng og gode mål=

40 Resultatkjeden Hva er innsatsen Hvilke tiltak og aktiviteter starter vi? Hvilke konkrete produkter, tjenester fører tiltakene til? Hva er effektene av disse konkrete produkter? For eks. organisasjon, innbygger, omgivelser Hva er den fremtidige, ønskede tilstand?

41 Eksempel – Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Fokus på ledelse Solid AGP: Bred prosjekt- gruppe Ledelsesforan kring Forankring i org. Videreutvikle ledelsesarenaer for deling av gode eksempler Lederveiledning for utvalgte grupper Intern lederskole + kvalifiserings- program + 2 andre tiltak Arena i bruk 3 gange pr år – god deltakelse Veiledning gjennomført med 4 nye ledere Intern lederskole kjører for 3. gang høsten 2015 Kultur preget av åpenhet Levere resultater i tråd med politiske vedtak Legge til rette for medbestemmel se Osv. At Stange kommunes tjenester ytes med rett kvalitet gjennom effektiv ressursbruk Fornøyde brukere av kommunens tjenester

42 Stange kommune – Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan 2012 - 2015

43 Hvordan følger vi opp på at vi har nådd våre mål? Spesifikke Målbare Aksepterte Realistiske, men ambisiøse Tidsbestemte Er disse målene SMARTE? «Overvåke rekrutteringssituasjonen» «Arrangere seniorkurs for alle over 60 år hvert annet år» «Aktivt markedsføre kommunen ved å samarbeide med pressen» (ansvar: alle ledere)

44 Eks. Fra rekrutteringsstrategi for Hamar kommune 2011-14 Hvis «å tiltrekke kompetente arbeidstakere» er ønsket effekt hva er da innsats, tiltak, produkter og hvordan understøtter det visjonen? Innsats Effekter: Hamar kommune tiltrekker seg kompetente arbeidstakere Produkter Tiltak Visjon

45 Når er vi en suksess?

46 KLARE MÅL OG GODE PLANER Inger-Lise Storlien, HR-sjef og Sindre Jordet, HR-rådgiver, Stange kommune

47 Sjekk ut og kaffepause

48 SLIK GJØR VI Elin Limoseth, HR-sjef Gjøvik kommune Våre erfaringer med involvering og forankring av arbeidsgiverpolitikken i Gjøvik kommune

49

50 Tenk over et eksempel fra din kommune hvor det lykkes å skape god forankring. Fortell de andre hva dere gjorde. – Hver kommune gir eksempel (2-3 min.) – Heretter fri drøftelse i gruppen. Deling av erfaringer mellom kommuner

51 LUNSJ TIL 13.00 SETT DERE SAMMEN MED EGEN KOMMUNE ETTER LUNSJEN

52 Hva kjennetegner et prosjekt? Engangsoppgave Definert mål Egen midlertidig organisasjon Tidsavgrenset Kompleksitet og tverrfaglighet Program: En samling prosjekter med FELLES OVERORDNET MÅL Kilde: Innovasjon Norge

53 StartfasenGodt på veiBeslutt og gjennomføring Utvikling Styring Utvikling Styring Utvikling Styring Ideer Risiko 60 %90 % Prosjektfasene Prosjekt leder Erfaring Magefølelse Kreativitet Struktur Risiko Økonomi Arbeidsleder Kontroll Gjennomfører Kilde: Innovasjon Norge Hvordan kommer vi godt i gang? Milepæler: Hva skal vi nå underveis?

54 FRA «HELVETE» TIL HIMMELEN – EKSEMPEL PÅ PROSESS OG OPPSTART Anne Berit Gullikstad, Kommunalsjef oppvekst, Grue kommune

55 Diskuter kommunevis Hvordan kan vi «kicke off» arbeidet med arbeidsgiverpolitikken hos oss?

56 Prosjektplanen

57 Milepæler Beslutninger Status Gjennomføring Kontrollerbart

58 MilepælAktiviteterDatoAnsvar Kick off seminar gjennomført med 100 ansatte Ressurser til prosjektet besluttes 1. desember 2015 Prosjektleder/ prosjekteier Ny arbeidsgiverpolitikk vedtatt av kommunestyret Sakspapirer med prosess og innspill samt endelige politikk 1. november 2016 Prosjektleder - kommunestyre

59 Arbeid kommunevis Diskuter og skriv ned 3-5 milepæler for prosjektgruppens arbeid med arbeidsgiverpolitikken. Eks: Hva er det første vi gjør når vi kommer hjem? Når skal AGP ferdigstilles hos dere? Når vil dere være ferdige med prosjektplanen? Når skal dere involvere politikere, tillitsvalgte m.fl. første gang? Osv.

60 Kaffepause + prosjektledere til Christina

61 Organisering

62 Oppgave: Få det politiske mandatet/oppdraget for prosjektet på plass.

63 Diskuter kommunevis Hvem skal involveres i utviklingen av arbeidsgiverpolitikken hos oss? Eksempelvis: – Er arbeidsgruppen passende/bred nok? – Hvordan får vi innspill fra kommunens sektorer? – Hvordan får vi innspill fra kommunens forskjellige aktører: tillitsvalgte, ledere, medarbeidere, politikere, brukere? – Forskjellige fora; kommunestyre, administrasjonsutvalg, AMU, mv.

64 3 oppgaver til neste samling i mars 1.Prosjektledermøte 9. desember kl. 10-14.30 på Hamar  Prosjektplanen avleveres til Christina 15. januar 2016 – tilbakemelding februar 2016 2.Politisk mandat til prosjektet er på plass innen prosjektledersamling 3.Involvering av tillitsvalgte i prosessen innen prosjektledersamling Christina på besøk i hver kommune i løpet av de neste månedene

65 7.-8. mars 2016 Samling 2 Utfordringer på sektorområder Kompetent arbeidskraft Styringsdialog Neste samling om »Kompetent og nærværende arbeidskraft» 7. mars: Inviter en bredere gruppe med på denne dagen. Tillitsvalgte, kommunalsjefer, ledere på forskjellige nivåer, politikere. 8. mars: Vi fokuserer på de temaene dere har stemt på i evalueringen i dag Påmelding: http://ks.event123.no/Arbeidsgiverpolitikk2/paa melding.cfm?pAction=Form http://ks.event123.no/Arbeidsgiverpolitikk2/paa melding.cfm?pAction=Form

66 Takk fra oss Evaluering + påvirk emnene på neste samling


Laste ned ppt "Nettverk for arbeidsgiverpolitikk - samling 1: «Utfordringer, visjoner og verdier - En arbeidsgiverpolitikk blir til» 13.-14. oktober 2015 En nyskapende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google