Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

2 26 kommuner Oppland fylkesbibliotek

3 Biblioteket som globale døråpnere – fylkesbibliotekets rolle: - Initiere utvikling ut fra statlige føringer og lokale behov NOU 2011:14 Bedre intergrering Meld.St.10 (2011-2012) Kultur, integrering og deltaking - Skal være en pådriver for at bibliotekene skal utvikle seg som inkluderingsarenaer - Nettverksbygger. Inngå forpliktende Partnerskapsavtaler med ulike samarbeids- partnere for å sikre kvaliteten på tjenestene - Sette bibliotek som inkluderingsarenaer på den politiske dagsorden - Vi skal hjelpe de små bibliotekene til å drive utvikling gjennom å koordinere tiltak - Skaffe eksterne prosjektmidler

4 26 kommuner Innbyggere i Oppland: 187 000 innbyggere Minste kommune: 1 400 innbyggere Største kommune: 29 000 innbyggere Målrettede tiltak skjer i kommunene. Det er der møte mellom mennesker skjer. P

5 Hva vet vi om nye samfunnstrender? 500 000 personer har innvandret til Norge. 100 000 barn er født hvor begge foreldrene har innvandret. Innvandrerne utgjør 13% av befolkningen. 7 av 10 innvandrere kommer fra europeiske land. Flere av disse personene bor spredt i småkommuner i Oppland og resten av Norge. Lange avstander gir noen skyssutfordringer.

6 Bibliotekene skal være for alle - Bibliotekene skal vær et litteraturhus, en læringsarena, et informasjonssenter og en møteplass – for alle. Hvem er alle? - Analysere målgrupper, spisse tilbudene - Innvandrere – ingen homogen gruppe - Må ha kunnskap om målgruppa - Nettverksbygging en forutsetning. Bibliotekene må ha en helhetlig tilnærming. Må melde seg på de prosesser og nettverk som er i kommunen og delta på de arenaer der inkludering diskuteres

7 Politisk forankring gjennom planer Oppland bruker bibliotekplaner for å tydeliggjøre bibliotekenes målrettede utviklingsområder, blant annet inkluderingsarbeid Egen strategi for bibliotekene som flerkulturelle møteplasser Planene som varer fra 2008- 2012, er politisk vedtatt i alle kommuner. Politisk forankring er viktig (under revidering) Planarbeid og langsiktig planlegging er viktig og tydeliggjør bibliotekenes rolle i inkluderingsarbeidet

8 Flerkulturelt Råd i Oppland

9 Flerkulturelt Råd skal være en arena der innvandrergrupper blir hørt. Det skal være et rådgivende organ i utviklingen av bibliotekene..

10 Tenke globalt – handle lokalt I utviklingen av bibliotekene som globale døråpnere gjennomføres: - målrettede tiltak i kommunene - erfaringene fra lokale tiltak brukes som en forlengelse inn i EU-prosjekter.

11 Bibliotekene som globale døråpnere

12 Prosjektet er ledet av Oppland fylkesbibliotek I samarbeid med sju folkebibliotek Samarbeider med Flerkulturelt råd, aktører fra frivillig, privat og offentlig sektor Støttet av Nasjonalbiblioteket med 300 000 kr Koordinerer tiltakene, driver markedsføring, kompetanseheving Bruker samarbeidsavtaler som arbeidsform Mål: Invitere til flerkulturell dialog Styrke språkferdigheter Fremme inkludering og deltagelse Drive aktiv formidling Historiefortellinger

13 Bibliotekutvikling i samspill med lokalsamfunnet Bibliotekene: Dovre folkebibliotek Gjøvik bibliotek Lillehammer bibliotek Sel folkebibliotek Vang folkebibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek

14 Bibliotekene som globale døråpnere Vang kommune i Valdres I overkant av 1600 innbyggere Rundt 10 % av innbyggerne har vokst opp med annet morsmål enn norsk Rundt 150 beboere på asylmottak Stillinger på biblioteket: 1,3 Mange små bibliotek i Oppland Modeller, arbeidsmetoder og avtaler til nytte for andre

15 Bibliotekene som globale døråpnere Aktiviteter Lesesirkler Barnehagebibliotek Filmkvelder Lørdagskafè Aktiviteter under barnebokfestival Voksenopplæringsbibliotek

16 Bibliotekene som globale døråpnere Samarbeidspartnere Voksenopplæring Mottak Santitetskvinner Barnehage Folkeakademi Frivillighetssentral Flyktningekontor

17 Internasjonale prosjekter

18

19

20 Grundtvig EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. I Norge forvaltes programmet av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Grundtvig partnerskap -faglig og personlig utvikling hos deltakerne. Partnerskapet gir elever og lærere anledning til å reise ut og se hvordan læring blir tilrettelagt i andre land.

21 The Stranger Videreutvikling av Bibliotekene som globale døråpnere Partnerskapsmøte i Belgia november 2011 Finne samarbeidspartnere som ville jobbe med inkludering Søknad levert januar 2012 Svar i løpet av sommeren

22 The Stranger The Stranger - Storytelling as a method for developing dialogues between majorities and minorities Åtte partnerorganisasjoner fra Norge, Nord-Irland, Tyrkia, Finland, Italia og Belgia Målet er å samle historier om identitet og innvandreres opplevelse av å komme til et nytt land. Historiene vil danne utgangspunkt for gruppediskusjoner og språktrening, og partnerne ønsker å utvikle en håndbok som samler historier og tips om hvordan man kan lede flerkulturelle gruppediskusjoner. Arbeidsforskningsinstituttet AS University of Helsinki Palmenia Centre for Continuing Education Kouvola Unit University of Helsinki Palmenia Centre for Continuing Education Lahti Unit Associazione Culturale Compagnia Teatro Stabile di Anghiari Lessius Mechelen vzw Institute for Conflict Research Hayat Boyu Ilerleme Dernegi

23 The Stranger Hvorfor EU-prosjekter? Merverdi til Oppland fylkesbiblioteks satsingsområder Forlengelse av fylkesbibliotekets arbeid

24 Bibliotekene er en ressurs Bibliotekene i Oppland ønsker å ta rollen som inkluderingsarenaer som statlige føringer legger opp til. Prosjektene skal bevisstgjøre bibliotekene på hvilken rolle de kan ha i en flerkulturell sammenheng. Kommunene i Oppland skal bli klar over bibliotekene som en viktig ressurs i inkluderingsarbeidet

25 . Det er samfunnsmessig lønnsomt å satse på biblioteket. ( Svanhild Aabø)


Laste ned ppt "Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google