Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland fylkeskommune 1.Regionalt UtvklingsProgram (RUP) 2.Tilrettelegging i friluftslivsområder, RFK 3. Statlige friluftslivsmidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland fylkeskommune 1.Regionalt UtvklingsProgram (RUP) 2.Tilrettelegging i friluftslivsområder, RFK 3. Statlige friluftslivsmidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland fylkeskommune 1.Regionalt UtvklingsProgram (RUP) 2.Tilrettelegging i friluftslivsområder, RFK 3. Statlige friluftslivsmidler (etter region reformen) 4.”Frisk i Friluft” 5.Lavterskel fysisk aktivitet 6.Folkehelse

2 Generell RUP: 2 mill. FINK: 5 mill. Strat.kulturplan: 1,0 mill. Folkehelse: 0,5 mill. Stedsutvikling: 0,7 mill. SUM: 9,2 mill. kroner SUM videref.: Ca. 40% avhengig av progresjon i vf-prosjekter 1. Tilskudd via Regionalt Utviklings Program (RUP) - KVALITET

3 Beløp: 1.945 000 for 2012 (RKU 29.03) Hvem kan søke: Kommuner og friluftsråd (gjerne i samarbeid med organisasjoner) Prioritering: Tilrettelegging og motivering. (Merk: Friluftsrådene skal ha omkring 80%, fordi de har ansvar for tunge fellesområder på tvers av kommunegrenser) Politisk forankring: FINK, m.v. I tillegg: Egen post «Miljøtiltak» 2. Fylkestilskudd til friluftslivsformål

4 Beløp: Kr. 2.210.000 for 2012 (RKU sak 29.03.) Hvem kan søke: Kommuner, friluftsråd, organisasjoner og lag. Motivering (post 74) + fysiske tiltak i statlig sikra områder (post 31) Prioritering: Nær-Friluftsliv (Tilrettelegging, motivering og drift av områder) Politisk forankring: Stortingsmeldinger, ny nasjonal Handlingsplan for friluftsliv 3. Statstilskudd til friluftslivsformål

5 Et lite årlig beløp til samtlige FiF kommuner Mye godt arbeid lokalt. Viktig samarbeid med frivillige organisasjoner Prioritet: Lavterskel 4. Frisk i Friluft

6 5. Lavterskel tilskudd – Folkehelse Beløp: 500.000 Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner Prioritet: Fysisk aktivitet (1-2-30)

7 6. Folkehelse – støtte til tiltak og drift Beløp: 1.000.000 Hvem kan søke: Fylkesledd i frivillige lag, organisasjoner eller stiftelser som faller utenfor eksisterende tilskuddsordninger og satsingsområder.

8 Eksempler 1.RUP: Partnerskap (geografisk, tematisk). Eksempel: Fugletårn ved Orrevatnet 2. Statstilskudd, kap.1427 - post 74: Kun aktiviteter; motivering Eksempel: Skoleprosjektet NJF 3. Statstilskudd, kap. 1427 - post 31: Fysisk tilrettelegging i statlig sikra områder. Eksempel: Oppgradering av sti til Jonestølen og Hustveitsåta

9 Tips til utforming av en søknad Finn oppdatert info: www.rogfk.nowww.rogfk.no Prinsippene om Universell Utforming Partnerskap: Tematiske og geografiske Regionale og nasjonale politiske føringer RUP-programmet for 2013 (vedtas i juni) Realistisk budsjett og en troverdig finansieringsplan Nødvendige vedtak/fullmakter, for eksempel grunneieravtaler

10 1.Synergieffekt med andre tiltak 2.Symbolverdi/pilotprosjekt 3. Utjevne helseforskjeller 4. Stor allmenn interesse og/ eller samfunnsøkonomisk nytte 5. Prioriterte målgrupper (for eksempel barn & unge) 6. Pedagogiske kvaliteter Dette blir også lagt vekt på:


Laste ned ppt "Tilskudd til friluftslivsformål i Rogaland fylkeskommune 1.Regionalt UtvklingsProgram (RUP) 2.Tilrettelegging i friluftslivsområder, RFK 3. Statlige friluftslivsmidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google