Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalutvalet i Bø kommune Mandag 26. april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalutvalet i Bø kommune Mandag 26. april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalutvalet i Bø kommune Mandag 26. april 2010

2 2010 Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer – AGS 2020

3 2009 Hva er Utviklingsverksted? Utviklingsverksted: Utviklingsverksted er en organisert arbeidsform der personer med ulik bakgrunn jobber for å finne løsninger på problemer Asle Farner

4 2009 Formål Samlingen skal være… et sted for læring, erfaringsoverføring og utvikling Samlingen skal gi…. inspirasjon, motivasjon og engasjement for arbeid i egen kommune

5 Utviklingsplan KommunenOmgivelsene 2010 Mål Planlegging Utviklings- perspektiv 2011 Aktiviteter og gjennomføring 2012 Effekter UTV Gjennom UTV skal kommunen jobbe med en individuell strategiplan

6 Helhetlig arbeidsgiverpolitikk Kommunen som organisasjon Kommunen som samfunn VERDIENE

7 Lojalitet Administrative og politiske vedtak og prioriteringar blir følgde opp raskt og eintydig Usemje blir teke opp internt og til rett tid Arbeidsfellesskapet er bygd på støtte, ros og konstruktiv kritikk Ulikskap og mangfald blir akseptert og respektert Dei positive sidene ved Bø kommune blir framheva

8 Omsorg Vi skal bry oss om kvarandre Vi skal lytte til andre sine standpunkt, men også presentere våre eigne

9 Ærleg og open kommunikasjon Informasjon blir gjeve uoppfordra og fullverdig Problem blir tekne opp der dei oppstår Alle får ærlege tilbakemeldingar

10 Arena for kommunikasjon Timeglassmodellen Informasjon og kunnskap på få hender Legitimiteten og tilliten til modellen Usikkerhet i organisasjon Egnet for delegering, effektivitet

11 Trenger kommunen nye arenaer for kommunikasjon? Utvalg – komiteer Hvor ønsker kommunen at myndigheten skal ligge? Nye ”uformelle” møteplasser – styringsgrupper, prosjektgrupper og seminar (de er formelle) 2010

12 Identitet - å skape en positiv holdning… Å gjøre det som er rett – kvalitetsutvikling Definere og utvikle den gode skole – barnehage – SFO - den gode hjemmetjeneste – sykehjemmet – barnevernet osv… Den gode arbeidsplassen Det gode lokalsamfunnet ”De positive hemmelighetene” – stolthet Utvikle samspill - skape VI-følelse Hva skiller oss fra de andre? Vår identitet, våre verdier og resurser ”Med innsiden ut” – gjøre det kjent Intern og ekstern kommunikasjon – 6 prinsipper; Synlighet, egenart, ektehet, åpenhet, konsistens, mottakelighet Målgrupper og målgruppetilpasning Jobbe med omdømme i egen enhet Ledere og medarbeidere som omdømmepåvirkere

13 2010 Varsling – kritikkverdige forhold Fare for liv og helse Mobbing og trakassering Korrupsjon Maktmisbruk Økonomiske misligheter Brudd på taushetsplikten Diskriminering

14 Nesset kommune – fra 10 til 6 På fem år har Nesset kommune gått fra negativ medieomtale og dårlig arbeidsklima til å vinne to arbeidsmiljøpriser Hva er hemmeligheten? Hva er det med Nesset kommune?

15 Noen svar Strategisk jobbing Alle eier prosessen Resultatene skaper entusiasme Ledelse Etterspørre resultat

16 Kritiske faktorer Manglende engasjement Økonomiske utfordringer Uenighet i gruppen –Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.) Prioritering av tid Politiske innspill – endrede forutsetninger 2010


Laste ned ppt "Personalutvalet i Bø kommune Mandag 26. april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google