Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1

2 16. FEBRUAR, 2016 HUMANITÆRE ORGANISASJONER, PR OG MEDIA INKLUDERT: HUMANITÆRE KRISER ODDGEIR TVEITEN SENTRAL KILDE: HTTP://WWW.UNOCHA.ORG/ABOUT-US/WHO-WE-ARE (OM JAMIE MCGOLDRICK)OM JAMIE MCGOLDRICK SV 407 # 11 2

3 UTGANGSPØSRMÅL Hva slags problemstillinger har interesse ut fra vårt fagfelt i denne sammenhengen? 1. Organisasjonen, dens struktur og dens mandat 1. Oppbygging, størrelse, type medarbeidere, formål og finansiering 2. Frivillighet og profesjonalisme 2. SYNLIGHETEN i det offentlige, som humanitær organisasjon 3. ENDRINGER OVER TID, som refleksjon av endringer i medielogikken 4. Humanitært arbeide som informasjonsvirksomhet 5. KRISER 6. SOLIDARITETS- aspekter 7. Demokratiseringsspørsmål 8. Interesser, idealer, tilnærmingsmåter til det å være engasjerte og engasjerende 3

4 De vi kjenner best Noen definitoriske punkt, (regjeringen.no) 1. Røde Kors 2. Redd Barna 3. Norsk Folkehjelp 4. FN-Sambandet 5. Amnesty International 6. Kirkens Nødhjelp 7. NOAS 8. CARE 9. KFUM-KFUK 10. Strømmestiftelsen Formål: Formålet med humanitær bistand er å redde liv, redusere lidelse og opprettholde menneskelig verdighet i og etter krise-situasjoner Sammenheng: En krise er en situasjon, anerkjent av FN eller Røde Kors, som er et resultat av menneskeskapte kriser eller naturskapte katastrofer Samsvar med internasjonale humanitære prinsipper: Humanitær bistand skal føres etter de humanitære prinsippene menneskelighet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet Målgruppe og aktiviteter: Humanitær bistand inkluderer beskyttelse av sivile og de som ikke lenger deltar i krigshandlinger, og fremskaffelse av mat og vann, sanitær- og helsetilbud og andre goder, som gjennomføres til gode for rammede mennesker og for å fasilitere gjenopptakelsen av normalt liv og utkomme. Dette inkluderer også støtte til krise- forberedelser. Kilde. Klikk her. Norske humanitære organisasjoner 4 Myndighetskonta kt Mediekontakt Nettverksrelasjoner Donorrelasjoner Profesjonalisering Medialisering Omdømmebyg ging Merkevarebygg ing

5 Darfur 5

6 Leger uten grenser 6 Glemte kriser Informasjon Oppmerksomhet Kontekst/forståelse Solidaritet Ambivalens Forebygging Bearbeidelse Risikokommunikas jon Krisekommunikasj on

7 Globale krisenehendelser – enkelte betraktninger 7

8 8

9 Human Rights Watch 9

10 Open Democracy – virtuell tenketank 10

11 Stikkord: McGoldrick 1. Kompleksitet og tiltakende kriser, med Pakistan og flomkriser som eksempel 2. ICRC: Hovedutfordringer 1. Effektiv bistand 2. Upartisk og nøytral 3. Uavhengighet 3. Kort planleggingshorisont som mest realistisk 4. Globale kriser (Somalia, f.x.) 5. Nye former for voldelige konflikter 6. Utfordringer for internasjonal lovgivning om menneskerettigheter 7. En “multipol” verdensorden….hva er det? 8. Nasjonalstater – stadig flere – men globale nettverk? 9. Politisering av bistand 10. Privatisering av bistand – nye aktører 1. Ny teknologi 2. Global finansiering – samhandling 3. Langsiktige utviklingsmål 4. Troverdighetsgap 5. Internasjonale menneskerettigheter 6. Strategier for å møte gjennombyggingen etter væpnede konflikter – i endring 11

12 Dennis Dijkzeul and Markus Moke Om IRCR 1. Explain its humanitarian principles and core beliefs, as well as its objectives and activities, in order to differentiate itself from other humanitarian organizations and “good” causes. In this respect, different humantarian organizations may stress varying secular principles and religous beliefs; 2. Raise funds from donor governments, the general public, foundations and other funding agencies; 3. Communicate its goals, advertise employment activities, engage volunteers and publicize the outcomes of its humanitarian work; 4. Raise awareness of both loud and silent humanitarian emergencies and carry out broader advocacy campaigns concerning, for example, small arms control or the fight against poverty; 5. Create possibilities for either influencing donor governments and gov- erning elites or for acting independently from them; and 6. Explain at field level the principles and activities of the organization in order to rally local support, reduce resistance, and, hopefully, lessen the likelihood of armed attacks. IRCR OM NØYTRALITET The horizontal axis reflects a deliberate choice of impartiality rather than neutrality as the starting point. In humanitarian action, neutrality can only be properly understood in the context of the ICRC. The ICRC recognizes that it refers to neutrality — not taking sides on the political grounds of a conflict — as an “operational principle” to gain access and provide aid, rather than as an abstract idea. While a number of other humanitarian organizations claim to be neutral or include references to neutrality in their literature, Slim is certainly correct when he suggests that most are just repeating a slogan. Many humanitarian organizations — and scholars — should think through more clearly their use of these terms and their applicability to their actions. For example, the charter of MSF refers to the organization as “neutral.” Understandably, the exact interpretation of this concept has been the subject of an ongoing debate within MSF over the past few years. S.677 12

13 Jean-Henri Dunant: En referanse 13

14 Oppmerksomhetsarbeid, noen noter 14

15 Oppmerksomhetsarbeid, noen noter 15

16 Humanitære organisajoners kommunikasjonasarbeid Synlighetsaspekt i media: Tiltakende konkurranse om oppmerksomhet Nye medier: Endrer dynamikken seg – og hvordan får det relevans for kommunikasjonsstrategisk arbeide – hvis det gjør det? Synlighet skaper troverdighet  Troverdighet trengs for fiansiering  Finansiering er prosjektbasert Synlighet kan også ødelegge for troverdighet – beror på hva slags synlighet Offentlig finansiering vis private gaver Nettverksrelasjoner og evne til mobilisering av slike nettverk i vår medialiserte tid Kjendisfaktoren – hvordan spiller den inn Og så får en legge til flere punkter selv 16

17 OPPSUMMERENDE PUNKTER OG KOMMENTARER 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 17


Laste ned ppt "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google