Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkemøte Mosvik om bosetting av flyktninger 12.10.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkemøte Mosvik om bosetting av flyktninger 12.10.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkemøte Mosvik om bosetting av flyktninger 12.10.15

2 Bakgrunn Anmodning til Inderøy kommune fra IMDi om å få bosette i alt 32 flyktninger i 2015 og 27 i 2016 Tidligere har kommunen vedtatt å bosette 13 i ‘15 og 14 i ’16 Nytt vedtak 28.09.15: i alt 32 i ‘15 og 27 i ’16 – forutsatt at vi har ledige boliger

3 Videre tar vedtaket utgangspunkt i Kort sikt (1 år) Leie av flere private boliger for flyktninger. Ta i bruk ledige omsorgsboliger og etablering av et hybelhus i kommunehuset og i det gamle legekontoret i Mosvik. Vurdere kjøp av private leilighetsprosjekter i Kvistadbakken og eventuelt på Sandvollan. Voksenopplæringen etableres også i Mosvik. Mellom- lang sikt (2-5 år) Samarbeide med private om å bygge flyktningeboliger i henhold til Hamarøymodellen. Lang sikt (5 år og mer) Det må jobbes aktivt for at de som leier i dag skal komme seg ut på det private markedet.

4 Hva har skjedd etter behandling i kommunestyret Vi har fått en del henvendelser fra private som ønsker å bidra Det jobbes med å få klargjort Mosvik gamle kommunehus Satt sammen en hurtigarbeidende prosjektgruppe – Jobber med de kortsiktige løsningene – Jobber med en mer langsiktig strategi – Både bolig og fag

5 Kart over planløsning gamle kommunehus, sokkel etasje

6 Kart over planløsning gamle kommunehus, 1. etasje

7 Dilemmaer Det går fort i svingene Vi avviker fra tidligere prinsipp om sentrumsnær bosetting Vi får noen utfordringer knyttet til logistikk Forståelig med usikkerhet og spørsmål – ønske om et direkte møte med ungdomsklubben

8 Dette går ikke over

9 Vi skal lykkes gjennom felles innsats Kommunen Frivillige lag og organisasjoner Lokalbefolkningen


Laste ned ppt "Folkemøte Mosvik om bosetting av flyktninger 12.10.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google