Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYKEHUSBYGG HF ROLLE OG FUNKSJON SETT FRA HF NIVÅ DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER HELSE BERGEN HF DRIFT/TEKNISK DIVISJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYKEHUSBYGG HF ROLLE OG FUNKSJON SETT FRA HF NIVÅ DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER HELSE BERGEN HF DRIFT/TEKNISK DIVISJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYKEHUSBYGG HF ROLLE OG FUNKSJON SETT FRA HF NIVÅ DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER HELSE BERGEN HF DRIFT/TEKNISK DIVISJON

2

3 Økonomi- og finansavdelinga: Direktør Eivind Hansen Forskings- og utviklingsavdelinga: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Personal- og organisasjonsavdelinga: Direktør Trond Søreide Kommunikasjonsavdelinga: Direktør Mona Høgli Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Administrerande direktør Stener Kvinnsland Føretakssekretariatet: Seksjonsleiar Gunn Synnøve Reisæter Oppdatert jan 2014 Drift-teknisk divisjon Divisjonsdirektør Askjell Utaaker Divisjon psykisk helsevern Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord Medisinsk servicedivisjon Divisjonsdirektør Helge Bøe Voss sjukehus Direktør Rolf Abrahamsen Kirurgisk klinikk Klinikkdirektør Trond Ketil Haugstvedt Barneklinikken Klinikkdirektør Britt Skadberg Kvinneklinikken Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes Kirurgisk serviceklinikk Klinikkdirektør Hanne Klausen Avdeling for internasjonalt samarbeid Avdelingsdirektør Jon Wigum Dahl Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Avdelingsdirektør Olav Mella Avdeling for rusmedisin Avdelingsdirektør Ola Jøsendal Hjerteavdelinga Avdelingsdirektør Kjell Vikenes Medisinsk avdeling Avdelingsdirektør Lars Birger Nesje Radiologisk avdeling Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen Revmatologisk avdeling Avdelingsdirektør Clara Gjesdal Yrkesmedisinsk avdeling Avdelingsdirektør Tor B. Aasen Hudavdelinga Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad Lungeavdelinga Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy Augeavdelinga Avdelingsdirektør Kirsten Stordal Nevroklinikken Klinikkdirektør Håkon Nordli ReHabiliteringsklinikken Klinikkdirektør Margit Sørhus Klinikk for hovud-hals Klinikkdirektør John-Helge Heimdal Ortopedisk klinikk Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnestad Mottaksklinikken Klinikkdirektør Anne Taule Økonomi- og finansavdelinga: Kst. Direktør Kristin Pundsnes Forskings- og utviklingsavdelinga: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Personal- og organisasjonsavdelinga: Direktør Trond Søreide Kommunikasjonsavdelinga: Direktør Mona Høgli Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Administrerande direktør Eivind Hansen Føretakssekretariatet: Seksjonsleiar Gunn Synnøve Reisæter Oppdatert april 2014 Drift-teknisk divisjon Divisjonsdirektør Askjell Utaaker Divisjon psykisk helsevern Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord Voss sjukehus Direktør Rolf Abrahamsen Kirurgisk klinikk Klinikkdirektør Trond Ketil Haugstvedt Barneklinikken Klinikkdirektør Britt Skadberg Kvinneklinikken Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes Kirurgisk serviceklinikk Klinikkdirektør Hanne Klausen Avdeling for internasjonalt samarbeid Avdelingsdirektør Jon Wigum Dahl Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Avdelingsdirektør Olav Mella Avdeling for rusmedisin Avdelingsdirektør Ola Jøsendal Hjarteavdelinga Avdelingsdirektør Kjell Vikenes Medisinsk avdeling Avdelingsdirektør Lars Birger Nesje Radiologisk avdeling Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen Revmatologisk avdeling Avdelingsdirektør Clara Gjesdal Yrkesmedisinsk avdeling Avdelingsdirektør Tor B. Aasen Hudavdelinga Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad Lungeavdelinga Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy Augeavdelinga Avdelingsdirektør Kirsten Stordal Nevroklinikken Klinikkdirektør Håkon Nordli ReHabiliteringsklinikken Klinikkdirektør Margit Sørhus Klinikk for hovud-hals Klinikkdirektør John-Helge Heimdal Ortopedisk klinikk Klinikkdirektør Kjell Matre Mottaksklinikken Klinikkdirektør Anne Taule Laboratorieklinikken Klinikkdirektør Gunnar Mellgren

4 4 Divisjons- direktør Haukeland Hotell Teknisk avdeling Medisinsk- teknisk avdeling Prosjekt- kontoret Hospitaldrift Areal- koordinering Barnehage- sjef Kunde- senter Divisjons- stab Pasient- reiser Dokumen- tasjons avdelingen

5 Helse Bergens eiendoms organisering - Kopling langsiktig strategi – utvikling bygg - Kopling investeringsbudsjett -driftsøkonomi - Kopling bruker- byggherre - Byggherre utfordrer bestiller i arealbehov og funksjoner - Balanserer løpende drift – byggevirksomhet - Bygger nytt i/på eksisterende sykehusområder - Har løpende volum på byggevirksomhet (~ 1 mld årlig) - Tett kopling medisinsk utstyr investeringer MTU-bygg - Kostnadsdekkende Internleie - Drifts- og vedlikeholdsbudsjett basert på faktisk areal (+/-) - Årlige faste infrastruktur investeringer bøter på etterslep

6

7 Felles strategi og samkjørte planer

8 strategiske valg HUS på dagens tomt (tomten er på 191 mål) Sentralblokken hovedbygg for akuttmedisinsk virksomhet De ”tunge” behandlings- og utredningsfunksjonene i Sentralblokken Psykiatri: – sykehustilbud for voksne i hovedsak på Sandviken – sykehustilbud for barn, HUS – Barne- og ungdomspsyk. poliklinikk, desentralt – DPS-struktur, nord, midt og vest Voss, fullverdig lokalsykehus Nordås, tyngdepunkt innen habilitering og rehabilitering

9 Utbyggingsstrategi for Haukelandsområdet Videreutvikle Sentralblokken som hovedbygg for akuttmedisinsk virksomhet og de ”tunge” behandlings- og utredningsfunksjonene Etablere komplementære sentra rundt Sentralblokken – mulighet for moderne nybygg – gir rom for oppgradering av 30 år gammelt sykehusbygg

10 BUS 1 og 2 Sengebygg sør/Marie Joys’ Sentralblokken Lab bygg Nevrosenter Park bygg

11

12 Laboratorie bygg

13 Barne- og undomssjukehus

14

15

16

17 Sengebygg sør

18

19

20

21 Prosjektkontoret- Helse Bergens byggherreorganisasjon 1 Avdelingssjef 1 Adm. Konsulent 16 prosjektledere - 2 på MTU (plan og prosjekt, også bygg tilpassing) - 14 på bygg ( prosjekter fra 100.000 til 3 mld) - Bygg og MTU prosjektledere samarbeider i alle store byggeprosjekt. - Prosjektene styres gjennom programmer/prosjekter/styringsgrupper

22 Hva gjør Prosjektkontoret? Deltar aktivt i prioritering av nye sykehusprosjekt – Behov, kostand, mulighet. Gjennomfører tidligplanlegging av større prosjekt og tar de frem til beslutningspunkt. Gjennomfører prosjekt frem til overlevering til brukere og driftsorganisasjon.

23 Tidligfaseplanlegging – Behov – Kostnad investering – Kostnad drift – Alternativbetraktning – Miljø Materialer, substitusjon Levetidsbetraktninger Miljøplaner -> KOPLING MOT LTB og INVESTERINGS/DRIFTSBUDSJETT

24 Forprosjektfase Utvikling av prosjekt frem mot anbud – Brukerprosesser – Lage anbudsgrunnlag for konsulenter og arkitekter – Delta i møtevirksomhet og styre prosess slik at tid, kostnad og kvalitet ivaretas. Byggeprosjektet. – Styre kostnad og kvalitet. Foreta prioriteringer for å oppnå vedtatte mål – Stor kontaktflate mot alle aktører.

25 Medisinsk utstyr Planlegger og foreslår prioritering. Gjennomføre brukerprosesser Bidra til å lage kravspesifikasjoner. (Kjøre innkjøpsprosesser – nytt HF) Få utstyr på plass. STORE VERDIER AV STOR BETYDNING.

26 Programorganisering –Barne og ungdomssykehuset

27

28 Hva kan/bør Sykehusbygg HF tilby? Felles databaser/felles nomenklatur Utvikling av MultiMap – fra kun registrering til plan/handlingsplan verktøy Landsverneplaner – felles metodikk og policy Bidra til felles standard på nye verktøy (BIM/energistyring/…..) Prosjektmedarbeidere/prosjektledere som kan bidra i ulike prosjektfaser Evaluering og erfaringsutveksling av FDVU på tvers av RHF/HF Etablering av rådgivende grupper innen byggfagene, som man kan søke råd hos og som også bygger opp en kunnskapsdatabase knyttet til nyheter i bransjen Felles strategier mht nye byggemetoder, «beste praksis» innen energi, etc, felles djerve målsettingene og metoder for å gå i rett retning.

29 Hvordan bør sykehusbygg HF arbeide Etablere nasjonale faglige nettverksgrupper Ta initiativ til felles standardisering og være prosjektleder/saksutreder i fellesprosjekter Følge med i internasjonale trender og nyvinninger – og spre disse til oss i HF-ene Være tilstede på HF-nivå når en påtar seg oppgaver i prosjekter i HF-ene Ha konkurransedyktige priser og effektiv arbeidsmetodikk - bidra til rett kvm. pris

30


Laste ned ppt "SYKEHUSBYGG HF ROLLE OG FUNKSJON SETT FRA HF NIVÅ DIVISJONSDIREKTØR ASKJELL UTAAKER HELSE BERGEN HF DRIFT/TEKNISK DIVISJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google