Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Regionale sentra som lokomotiv i regionalt samarbeid/utvikling» Bodø, 6. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Regionale sentra som lokomotiv i regionalt samarbeid/utvikling» Bodø, 6. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Regionale sentra som lokomotiv i regionalt samarbeid/utvikling» Bodø, 6. november 2012

2 Agenda 1. Kort presentasjon av Reputation in Mind AS og Odd Harald Karlsen 2. Kort om bakgrunn for at jeg er her, kontakt med M&R fylkeskommune 3. Gjennomgang av mål med prosessen og gjennomføring av undersøkelsen i M&R 4. Oppsummering og mål/muligheter hos dere 5. Innspill fra deltagerne. Spørsmål/svar.

3 1. Presentasjon  Odd Harald Karlsen  Rådgivning innen merkevare- og omdømmeledelse  Undervisning på høyskolenivå og spesialtilpasset til den enkelte bedrift  Eksplorative markedsundersøkelser  Management for hire  Bakgrunn  Reputation in Mind AS  15 år i Orkla konsernet  Executive MBA in Brand Management ved Norges Handelshøyskole, Bergen

4 Eksempler fra kundelisten

5 2. Bakgrunn På oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune har Reputation in Mind AS intervjuet alle kommunene i Møre og Romsdal Rapportering i prosjektet skjer pr. regionsenter Oppdragsgiver: Prosjektleder Kjersti Hasselø Møre og Romsdal Fylkeskommune NRK Møre og Romsdal, 21.04.09

6

7

8 3. Gjennomgang av mål med prosessen og gjennomføring av undersøkelsen i M&R Formålet med undersøkelsen Undersøkelsen skal hente inn og systematisere kommunene på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre sine tanker rundt regionssentra som lokomotiv Metodevalg Eksplorativ undersøkelse med dybdeintervju Respondenter er ordførere og rådmenn. Eventuelt næringssjefer, ass. rådmenn osv. Intervjuet tilpasses respondentens fokusområder Randsonekommunene fikk definere orienteringsretning Bruk av resultatene Resultatene er ikke signifikante, og brukes til å berike forståelsen for problemstillingen

9 Opplevelse av foresightprosessen Sunnmøre Nordmøre Romsdal -Inkluderer næringsliv -Fremtidsrettet -Mobiliseringsprosjekt -Godt samlingspunkt -På høy tid -Sentraliseringsspøkelse - Fylkeskommunen tar initiativ -Langsiktig prosjekt for samarbeid -Løser opp en knytt situasjon -Smart at Nordmøre og Romsdal snakker sammen -Trenger en felles arena -Skinnmanøver for noen -Utfordrende å snakke sammen -Mer og mer en BA reg. -Samarbeid ROR/Orkide -Moderat sentraliseringsspøkelse «Kriger på hvert vårt nes» Sykehusstriden mellom Kristiansund og Molde er veldig ødeleggende «Kriger på hvert vårt nes» Sykehusstriden mellom Kristiansund og Molde er veldig ødeleggende Sunnmøre i framtida Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida

10 Regionsentra som lokomotiv, geografi Sunnmøre Nordmøre Romsdal Ålesund kommune inklusiv flyplassen, for mange også Sula, Giske og Skodje Kristiansund Molde (by) Alle kommuner inkluderer seg selv, næringslivet og delvis kulturen inn i lokomotivet. Ser det som en forutsetning for gjensidig suksess

11 Regionsentra som lokomotiv, funksjon Sunnmøre, Ålesund Nordmøre, Kristiansund Romsdal, Molde Initiativtaker Tilbyder Har kritisk masse Næringsliv, olje, handel Utdanning Kulturtilbud Allsidige arbeidsplasser Mer fokus på urbane tilbud Kulturfyrtårn Et sted hvor det skjer noe Samarbeid Ansvaret ligger i regionsentrene De fleste blir usikre på hva de selv skal bidra med Nivå av egoisme i forholdet til regionsentra Ansvaret ligger i regionsentrene De fleste blir usikre på hva de selv skal bidra med Nivå av egoisme i forholdet til regionsentra Skepsis til at alle skal ha alle tilbud, veien er så kort at det burde kunne være mer samarbeid Skepsis til at alle skal ha alle tilbud, veien er så kort at det burde kunne være mer samarbeid

12 Lokomotivets funksjon Romsdals- og Nordmørskommunene snakker mer om forholdet inn mot kommunene (1) mens Sunnmøre legger relativt større vekt på nasjonal og internasjonal funksjon (2).

13 Trekkraft og fokus i samtalene

14 Kjennetegn på lokomotiv Sunnmøre Nordmøre Romsdal Inkluderende Initiativtaker Storebror Raus Ser helheten Likeverd Inkluderende Initiativtaker Storebror Raus Ser helheten Likeverd

15 Samarbeidsklima Sunnmøre Nordmøre Romsdal Varierende grad av motstand Ønsker bevis Sunnmøre Regionråd er nytt Molde er i en positiv utvikling Molde er raus på IKT etc. Oppleves romslig. Havnesamarbeid et godt eksempel Molde Næringsforum er vellykket* *Det stilles spørsmål om Romsdal Regionråd bør skilles ut. Ingen signaler på motstand mot samarbeid Tillit gjennom Orkide Åpen tillitsfull dialog

16 Er de lokomotiv i dag? Ålesund Kristiansund Molde Har nådd kritisk masse Byen - en urban tilbyder Et sett av funksjoner Spesialtilbud Identitetsbygger internt og eksternt På jazz og fotball Næringslivet er lokomotiv Ikke på elektronisk kommunikasjon Politisk, nei Tjenesteprod., nei På kultur På næringsliv, spesielt olje og gass Positive til Høyskolesenteret i Kristiansund (-)

17 Anbefalinger Romsdal ROR trenger et sekretariat, egen agenda og ansatte «Å gjøre ord til handlinger» Etabler faste møter på ordførernivå «Kommunene må ikke bare vurdere menyen, de må spise middag» (comittment) «Jeg tror at hvis ikke de to byene klarer å samarbeide konstruktiv om slike tjenester, som innbyggerne vil ha, så blir motoren i utviklingen fremover Bergen og Trondheim. Punktum, finale, slutt.» ROR trenger et sekretariat, egen agenda og ansatte «Å gjøre ord til handlinger» Etabler faste møter på ordførernivå «Kommunene må ikke bare vurdere menyen, de må spise middag» (comittment) «Jeg tror at hvis ikke de to byene klarer å samarbeide konstruktiv om slike tjenester, som innbyggerne vil ha, så blir motoren i utviklingen fremover Bergen og Trondheim. Punktum, finale, slutt.»

18 Anbefalinger Nordmøre «Snakk til hverandre og ikke om hverandre» Samarbeid på bolig og næringsareal Legg vekt på samarbeid og ikke sammenslåing Kultursamarbeid Felles reiselivssatsing «Så å utvikle selve bysenteret i Kristiansund litt bedre, det er en oppgave som vi har hatt nytte av.» «Snakk til hverandre og ikke om hverandre» Samarbeid på bolig og næringsareal Legg vekt på samarbeid og ikke sammenslåing Kultursamarbeid Felles reiselivssatsing «Så å utvikle selve bysenteret i Kristiansund litt bedre, det er en oppgave som vi har hatt nytte av.»

19 Anbefalinger Sunnmøre Etabler formelle og uformelle møtesteder Arbeid for statlige arbeidsplasser Rolleavklaring mht. fremtidig samhandling Utvikling av tilbudet på Ålesund Lufthavn Vigra Tiltak for å trekke til seg kompetent arbeidskraft Skap tillit i regionen om gjensidige mål med samarbeid Etabler formelle og uformelle møtesteder Arbeid for statlige arbeidsplasser Rolleavklaring mht. fremtidig samhandling Utvikling av tilbudet på Ålesund Lufthavn Vigra Tiltak for å trekke til seg kompetent arbeidskraft Skap tillit i regionen om gjensidige mål med samarbeid "Politisk ledelse i Ålesund har et kjempestort ansvar her i å få med seg kommunene rundt, samt å senke frykten for at Ålesund skal dominere og sluke."

20 Fallgruver Sunnmøre Nordmøre Romsdal Være arrogant som storebror Mangel på likeverd Forventnings gap Være arrogant som storebror Mangel på likeverd Forventnings gap

21 Kjerneord Sunnmøre Nordmøre Romsdal SAMFERDSEL Veien definerer orienteringsretning Samferdsel i vid forstand SAMFERDSEL Veien definerer orienteringsretning Samferdsel i vid forstand RETORIKK Alle utspill speiles i egen situasjon/tolkning RETORIKK Alle utspill speiles i egen situasjon/tolkning

22 Betenkning Kommunesammenslåing og kommunegrenser ble tatt opp av samtlige kommuner. Alle respondentene tar opp at dagens kommunestruktur vil bli endret. Det er bare et spørsmål om tid. Forventing til nye myndighetskrav er noe av bakgrunnen

23 Betenkning -Molde har 46 interkommunale samarbeidsordninger -Hvert av disse stiller krav og forventninger til regionsenteret -Omfanget gjør det nesten umulig for regionsenteret å tilfredsstille forventningene Inkluderende Initiativtaker Storebror Raus Ser helheten Likeverd Inkluderende Initiativtaker Storebror Raus Ser helheten Likeverd

24 Betenkning Næringslivet er den sterkeste kraften i lokomotivet og må få tilsvarende oppmerksomhet! «Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, det er kommuneadministrasjonen som kjenner dem»

25 Ulike problemstillinger Hver regions problemstillinger kommer til uttrykk Forståelse i Nordland FK Fokus på deltagernes innsats/pris for å være med

26 4. Oppsummering og mål/muligheter hos dere Spisse arbeidet Kommunene representerer en mangfoldig ressurs og sterke ønsker. Oppsummering av disse gir regionenes arbeid retning. Retoriske temaer kan legges døde i videre arbeid Intervjusituasjonen tvinger respondenten til å reflektere over situasjonen og sin plass i den De respektive regionrådene/regionsentrene har ulike utfordringer. Forskjellene tydeliggjøres.

27 Takk for oppmerksomheten! Reputation in Mind AS odd.harald@repmind.no 928 03 307


Laste ned ppt ""Regionale sentra som lokomotiv i regionalt samarbeid/utvikling» Bodø, 6. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google