Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ofotbanen Nordnorges grønne korridor. Narvik Kommune Sammen for å sikre vekst i nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ofotbanen Nordnorges grønne korridor. Narvik Kommune Sammen for å sikre vekst i nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ofotbanen Nordnorges grønne korridor

2 Narvik Kommune Sammen for å sikre vekst i nord

3 Norges mest trafikkerte godsstrekning Narvik Luleå Sundsvall Gävle Trondheim Bergen Stavanger Oslo 40% 60% Banen er en forutsetning for vekst og verdiskapning i hele landsdelen. Den viktigste korridoren til Nord – Norge, Sparer næringslivet for 200 millioner i året Sparer miljøet for 25 000 vogntog t/r Narvik – Oslo Skaper 2100 arbeidsplasser i Narvikregionene

4 70% av dagligvarene kommer med Ofotbanen Når du går ut av en hvilken som helst matbutikk nord for polarsirkelen, vil mer enn 7 av 10 varer i handleposen sannsynligvis ha kommet med Ofotbanen. ASKO: Tar inn 90 % med tog Rema 1000: Tar inn 80 % med tog Coop: Tar inn 20-25 % med tog

5 Stabil transportkapasitet for sjømatnæringen Økende markedsandeler fra år til år – tredobling siden 2007 for fersk laks og ørret. 34 % av all eksport fra de tre nordligste fylkene Banetransportene møter kravene til: Kapasitet Hastighet Pris Frekvens Punktlighet (tja) Helgeland Sør-Salten Lofoten Vesterålen Øst-Finnmark Nord-Troms Midt-Troms Sør-Troms Vest-Finnmark Tarnaby Narvik-Oslo via Sverige 205 000 Junkerdal Kilpisjarvi Bjørnfjelll Nord-Salten Veg Cluster av slakterier Tog

6 Bred samfunnsanalyse av godstransport SSBs lastebilundersøkelse Nasjonal godstransportmodell – alle transportmidler Narvik jernbaneterminal

7 Utvikling av priser på jernmalm Fordi LKAB skal øke antall daglige tog fra 10 til 18 innen 2018/20 – møter lavere pris med økt volum. Selger pellets og hadde et driftsresultat på 1,420 MRD etter 3. kvartal 2015

8 Dobbeltspor!

9 Hvor er vi nå?

10 Kapasitetsbegrensninger Store Mellomstore Små Det er på «malmbanen» kapasiteten er dårligst

11 Kapasitetsutredningen peker på flere muligheter Rapport fra juni 2014

12 Finansieringsavgift/kapasitetsavgift Nedenstående tabeller er også basert på full utbygging av dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna. Avgiften er beregnet pr. Tog og det betales samme beløp begge retninger MarkedssegmentPriselastisitetVektMaks antall tog/døgn Avgift pr. tog Inntekt i år 2014 (MNOK) Malmtog-0,254,005615600290 Godstog-1,500,6734260030 -1,00 1,0014390010 Sum/Gjennomsnitt1049800330 Note: Kronebeløpet er avrundet til henholdsvis nærmeste hundre kroner og ti millioner kroner Ut fra antatte investeringskostnader, priselastisiteter og antall tog pr. Døgn i 2040 vil avgiften variere mellom NOK 2 100 og 12 800. Gjennomsnittet er 8 000 NOK, og den totale betalingen blir 270 MNOK pr. år.

13 Hva koster et dobbeltspor med slik brukerbetaling?

14 Varsler gigantsatsning på Ofotbanen Satser. –Ofotbanen er en svært viktig transportåre, understreker, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Her før avreise på tur for å sjekke standarden på norske veier i slutten av Juni. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen /Frp) vil reise 20 milliarder kroner til en hurtigutbygging av dobbeltsport på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna. Han sier det er uaktuelt å ta prosjektet inn i Nasjonal Transportplan. -Her kan det ligge godt til rette for et offentlig og privatsamarbeid, et OPS-prosjekt der både norske og svenske myndigheter er med, og hvor LKAB går tungt inn på den private siden. En annen modell som kan være aktuell er et fellesstatlig norsk/svensk selskap som finansierer byggingen, sier samferdselsministeren.

15 Konkrete prioriteringer de tre fylkesrådene vil ha gjennomslag for i Nasjonal transportplan er: 1. Kritiske flaskehalser på riksveien i nord må fjernes innen 2029, Kvænangsfjellet er her ett eksempel. 2. Nasjonalt etterslepsløft til fylkesveiene i Nord-Norge på minimum 15 milliarder over 10 år. 3. Dobbeltspor på Ofotbanen. 4.Forlengelse av Nordlandsbanen med containerbåt. 5. Opprettholde vedtatte lufthavnstruktur med nødvendige satsinger Nordnorsk råd om samferdsel Fylkesrådene for samferdsel i Nord-Norge; Ivar B Prestbakmo (Sp) Troms, Hild-Marit Olsen (Ap) Nordland og Remi Strand (Ap) Finnmark

16 Nordens mest lønnsomme jernbaneprosjekt I ny NTP periode skal det ifølge retningslinje R2 fra departementet legges vekt på samfunnsøkonomi, miljø, gods fra vei til bane med mere Vår rapport for verdi for Norge lander på 0,8 Trafikverket: 4,05 Jernbaneverket: 2

17 Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene Narvik 9. og 10. Mars 2016 – Vinterfestuka Sett av dagene allerede nå! Vær den første til å få presentert etatenes rykende ferske forslag til NTP Ved Jernbanedirektør Elisabeth Enger Norges ambassadør til Sverige Kai Eide snakker om grensekryssende muligheter i Nordområdene Samlasterne belyser sine utfordringer og muligheter for godstransport i nord Narvik Havn KF * Samferdselsforum Nord

18 Viktig fram til NTP 2018-2029 Dobbeltspor på Ofotbanen inn i NTP 2018-2029 Avklaringer med svenske myndigheter/brukerbetaling Arbeidet med Jernbaneplan og regulering bør starte allerede i 2016: Må inn i statsbudsjettet for 2016. Svenskene er i gang Bruke kompensasjonsmidlene for å sikre 25/25 på E6 mellom Narvik og Troms Hindre at godset forlater jernbanen i Sverige (eller ikke bruker bane i det hele tatt)

19 EU bevilger penger til jernbane i nord Norge deltar ikke i Connecting Europe Facility og må løse dette i NTP


Laste ned ppt "Ofotbanen Nordnorges grønne korridor. Narvik Kommune Sammen for å sikre vekst i nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google