Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sett fra NORD; hva skjer i UH? Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sett fra NORD; hva skjer i UH? Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD1."— Utskrift av presentasjonen:

1 sett fra NORD; hva skjer i UH? Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD1

2 Master i lulesamisk opptak vår 2016 og start høst 2016 Bygget som et ordinært masterprogram, med forskningsemner disiplinemner og med en oppgave på 50stp. bachelor i lulesamisk er ikke satt opp fra høst 2016 Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD2

3 Begynneropplæring i språk Begynneropplæring 15 første stp i lulesamisk høst 2016, er utlyst nå – søk gjerne! ambisjon er 60stp Sørsamisk språk, under utlysning til sammen 60 stp over to år, samlingsbasert studium Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD3

4 Samisk kulturkunnskap Samisk kulturkunnskap på vent på campusNORD Bodø, tatt ut av kompetanse for kvalitet(KFK) fordi det ikke er et skolefag Campus NORDTrøndelag har tilbudt kulturkunnskap 30 stp, ikke dette eller kommende studieår NORD er som vanlig med på Samisk kulturuke i Bodø – også i år for med filmvisning for skoleelever Samiske emner og urbefolkningsperspektiver vil inngå i flere master- og bachelorstudier, samt semesteremner ved de ulike studiestedene Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD4

5 Estetiske fag På campus NORDTrøndelag, studiet «Med joik som utgangspunkt» 15 stp, deltid samlingsbasert Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD5

6 Etter- og videreutdanning, kurs Samisk-lulesamisk barnehagelærerkunnskap, forsterkning i BLU(barnehagelærerutdanningen). Kan også søkes som semesteremne for barnehagelærere. 15stp. Utlysing høst 2016. NORDBodø. Samisk historie. Semesteremne. 10stp. Vår 2016. NORDBodø. Pedagogisk utviklingsarbeid for samiske barnehager og barnehager med samiske barn, på campus NORDTrøndelag. Videreutdanning. «Samisk-lulesamisk barnehagegruppe», kompetansehevingsløp fhv UiN og FMno Kompetanseheving for barnehager i sørsamisk område. FMno og Trøndelag, fhv HiNT og DMMH. Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD6

7 Utvalg, råd og planer her nevnes; Nasjonal rammeplan samisk femårig lærerutdanning – Per Ravna fra NORD universitet er utvalgsmedlem, slik han har vært i mange råd og utvalg Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD7

8 Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE – samisk) Av aktuelle saker nevnes; Arbeid med handlingsplan for den første perioden, en hovedsak på møtene høsten 2015. Evaluering av SAK 7Samisk (SAK: samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) lærerutdanningsregion – eventuell videreføring av samarbeidet Innspill til Sametingets melding om høyere utdanning og forskning, hvor høringssvar ble sendt inn i slutten av april 2015 Spesielt viktig for miljøene ved forhenværende UiN og HiNT vil være de særskilte utfordringene for forskning og høyere utdanning i de lule- og sørsamiske språkområdene. Dette blir tema for møtet ved NORDBodø i september 2016 Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD8

9 Sammensetning av representanter i NFE – samisk Universiteter og høgskoler med fakulteter eller tilsvarende overordnet faglig enhet der det tilbys utdanning og forskning på/i samisk og på/i samiske emner Disse er representert med to medlemmer + vara. Leder er Else Grete Broderstad (UiT – Norgga Árktalaš Universitehta) og nestleder er Gunhild Guttorm (Sámi Allaskuvla) Medlemmer fra forhenværende UiN og HiNT: Alf Ragnar Nielssen, Per Ravna, Wenche Rønning (vara), studieleder Åshild Karevold To studentrepresentanter oppnevnt av NSO Observatører fra KD, KMD, Sametinget og Forskningsrådet Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD9

10 Forskning og partnerskap campusNORD Trøndelag starter i 2016 et større fireårig forskningsprosjekt på kultur/historie/identitet, finansiert av Regionalt forskningsfond FAS (faglig avhengighet og samspill mellom barnehage og utdanning). Samarbeidsprosjekt med UiT, UiN, og Sámi allaskuvla. UiN ved Øyvind Jacobsen Bjørkås ledet, finansiert av Råd for høgre utdanning i Nord-Norge. Samarbeidstiltak mellom institusjoner i universitets- og høgskolesektoren i Nord- Norge og arbeidsliv. Avsluttet 2015. Sámi mána áigimusatboahttevouda árbevirolas máhtuin. Engaging voices of sami children. Ylva Jannok Nutti, internasjonalt prosjekt, finansiert av forskningsrådet. Aksjonsforskningsprosjekt. Nasjonale og internasjonale partnere. UiN er også forskningspartner v/Banschbach Eggen og Fløtten. Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD10

11 forskning og en artikkel eller to… her nevnes kun et utvalg; Fakultet for samfunnsvitenskap, NB publikasjoner fra historiemiljøet, A.- R. Nielssen. NB Nordlands historie, trebindsverk, redaktør Alf-Ragnar Nielssen. A. Hutchinson. Profesjonshøgskolen, publikasjoner om lulesamisk språk, se A. Kintel og B. Morén Duollja og på barnehageområdet eksempelvis K.A. Ø. Fløtten Kulturformidling i barnehagen, gjennom fysisk miljø, leker og utstyr «Neei, leker og utstyr tas bare frem den 6. februar.» - og så fikk dem se en rein! - om hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i lulesamisk område i Norge. Nordlandsforskning, publikasjoner om samisk både på barnehage- og skoleområdet, bl.a. M. Solstad Árran lulesamiske senter, ikke en del av NORD universitet, men samarbeidende. Se BÅRJÅS for mange interessante artikler. BÅRJÅS kommer ut årlig. Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD11

12 Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD12 Pæsatun barnehage, ‘selvportrett’ fra en utstilling av barnas arbeider


Laste ned ppt "Sett fra NORD; hva skjer i UH? Kristin A. Ø. Fløtten universitetslektor pedagogikk BLU-NORD1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google