Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3. juni 2015 Geir Egil Paulsen Felles utvalgsmøte Arkitektbedriftene i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3. juni 2015 Geir Egil Paulsen Felles utvalgsmøte Arkitektbedriftene i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 3. juni 2015 Geir Egil Paulsen Felles utvalgsmøte Arkitektbedriftene i Norge

2 Ny sentral godkjenningsordning nSG Prop. 131 L (2014–2015) Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29. mai 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringene skal styrke frivillig sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak, gjennom å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen. Lovforslaget gir hjemmel for forskrift om at det kan stilles andre krav enn til rent faglige kvalifikasjoner, som krav om betalt skatt og moms og ryddige HMS og lønnsforhold. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. Videre gis det hjemmel for at den sentrale godkjenningsordningen på sikt kan utvides til å omfatte også foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett, dvs. tjenester i ROT- markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg) eller som underleverandør. Det foreslås også en hjemmel for at det på sikt kan innføres enkelte fordeler for foretak som har sentral godkjenning. Arkitektbedriftene i Norge

3 Innhold i ny Sentral Godkjenning - nSG ny Sentral Godkjenning (nSG) Modul 1. Foretak med ansvarsrett Faglige kvalifikasjoner: Fagområder: Som i dag Roller: SØK/PRO/UTF Tiltaksklasser: 1, 2, 3 Modul 2. Foretak uten ansvarsrett Faglige kvalifikasjoner: Minstekrav tilsvarende fagarbeider Modul 3. Foretak som utarbeider forslag til planer Faglige kvalifikasjoner: Bachelor/Master Modul 1.b Foretak med ansvar for revisjon og kontroll Modul 4. Tillegg til modul 1 og 2 Godkjent opplæringsbedrift Iht. Opplæringslova Basiskrav: Enhetsregister / Kvalifikasjoner / Skatter og avgifter / Ansatte og arbeidsforhold

4 MAKS og AY Utviklingsstrategi MAKS17 Strategidokument for utvikling av ett digitalt systemverktøy MAKS AY Bedriftshåndboken Veiledere Etc. Grunnlag for beslutning i styre om videre satsing Arkitektbedriftene i Norge

5 Energiutvalget Kurs i energiforståelse gjennomført i Trondheim, Bergen og Oslo Kurset er filmet for salg til medlemmer Innsendt høringsinnspill til ny TEK15 Arkitektbedriftene i Norge er i stor grad positive til foreslåtte endringer. Vi anbefaler bla. at valg av beregningspunkt revurderes. Valget av netto energibehov i stedet for levert energi representerer en tapt mulighet. Omleggingen til nesten nullenergi nivå i 2020 vil kreve et juridisk rammeverk som ivaretar energiforsyning så vel som energiforbruk. Kostnadseffektive løsninger for nesten nullenergi nivå vil betinge muligheten til å balansere tiltak innen energiforsyning med bygningsmessige og tekniske tiltak rettet mot energiforbruk. Dersom TEK’15 velger å se bort fra levert energi mister departementet muligheten til å innhente erfaringer i forkant av en nødvendig omlegging til levert energi i 2020. Endringen i 2020 vil være mye mer omfattende og med større risiko for uforutsette konsekvenser for bransjen. Arkitektbedriftene i Norge

6 Energiutvalget Kurs i energiforståelse gjennomført i Trondheim, Bergen og Oslo Kurset er filmet for salg til medlemmer Innsendt høringsinnspill til ny TEK15 Arkitektbedriftene i Norge er i stor grad positive til foreslåtte endringer. Vi anbefaler bla. at valg av beregningspunkt revurderes. Valget av netto energibehov i stedet for levert energi representerer en tapt mulighet. Omleggingen til nesten nullenergi nivå i 2020 vil kreve et juridisk rammeverk som ivaretar energiforsyning så vel som energiforbruk. Kostnadseffektive løsninger for nesten nullenergi nivå vil betinge muligheten til å balansere tiltak innen energiforsyning med bygningsmessige og tekniske tiltak rettet mot energiforbruk. Dersom TEK’15 velger å se bort fra levert energi mister departementet muligheten til å innhente erfaringer i forkant av en nødvendig omlegging til levert energi i 2020. Endringen i 2020 vil være mye mer omfattende og med større risiko for uforutsette konsekvenser for bransjen. Arkitektbedriftene i Norge

7 BIM-utvalget Høy aktivitet Utarbeidet beskrivelser for BIM-ytelser for alle faser Innarbeidet i Building SMART BIM-guiden Avgitt høringsuttalelse Planlagt kurs BIM-sertifisering for arkitekter Råd for ACE workgroup BIM Morten Ræder og Kai Henning deltar i møter Arrangør av første møte i Oslo BIM-seminar for medlemmer Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo BIM i media mini AY-BIM? Arkitektbedriftene i Norge

8


Laste ned ppt "3. juni 2015 Geir Egil Paulsen Felles utvalgsmøte Arkitektbedriftene i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google