Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?

2 Et satsningsområde for Fagforbundet Ett av fire satsningsområder i ny struktur Viktig for medlemmene God øvelse for å få organisasjonen til å virke slik den skal

3 Tillitsvalgtes rolle – være pådriver, motivator og hjelper! Skape muligheter Samhandling i organisasjonen Kan yrkene! Informere medlemmer og andre tillitsvalgte Veilede Planlegge Tilrettelegge Samarbeide Dele erfaringer 3

4 Hva er Fagforbundets mål med utvikling av kompetanseplan Bidra til utvikling av kvalitativt gode tjenester Sikre at medlemmene skal være attraktive arbeidstakere i framtida Motivere for egen faglig utvikling – motvirke omgjøring av stillinger Motvirke inndragning av stillinger – overtallighet Bemanning – rett person på rett plass – heltid Lønnsutvikling

5 Mål for arbeidet med kompetanseplan Beskrive arbeidsplassenes utfordringer Eksisterende kompetanse – fremtidig behov Rekrutteringsplan vs kompetanseheving Bemanning – rett person på rett sted - heltid

6 Kompetanseanalyse ref. Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune 2013-2015 "En kompetanseanalyse er en sammenstilling av kompetansekravene (utfordringene) og kompetansebeholdningen (hva vi har). Til sammen skal disse vise hvilke kompetansebehov pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune har. Behovene viser hvilke områder en strategisk kompetanseplan må rette seg inn mot og søke å møte gjennom å mobilisere, utvikle og omstille eksisterende kompetanse, alternativt rekruttere ny kompetanse”

7 Kartlegging og plan er verktøyet Den formelle kompetansen  Kurs  Fagbrev  Bachelor  Master Den uformelle kompetansen  Praksis i og utenfor arbeidet, for eksempel ved fysisk aktivitet ved sykehjemmet – Zumba på sykehjemmet

8 Hva finnes av relevant lov-/ avtale- og regelverk Lov om videregående opplæring Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen MBU-avtalen Opplærings- og utviklingsavtalen Personalreglementet

9 Øvrige verktøy? HR-systemet i Oslo kommune med egen modul for dokumentasjon av egen kompetanse Frivillig for Oslo kommunes virksomheter å ta den i bruk –mener vi noe om det?

10 Hvor langt er dere kommet lokalt? Er det noen som har kommet i gang med kartlegging? Hvis ikke?? Sett dagsorden! Hvordan starter vi?  Arbeidsgiver?  Overfor egne tillitsvalgte?  Medlemmer?

11 Lovfestet rett til videregående opplæring Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett).

12 Voksenrett til videregående opplæring Som voksen har du rett til realkompetansevurdering og opplæring tilpasset dine behov. Du skal til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Det skal legges avgjørende vekt på din mulighet til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse


Laste ned ppt "Kompetanseplaner - hva har det med oss å gjøre? - hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google