Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Signe Solbakken 2004 Interessenters krav PROSJEKTMODELLEN – i helhetsperspektiv Verdier & ledelse Overordnede mål Støtteprosesser Bergen Austevoll Matre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Signe Solbakken 2004 Interessenters krav PROSJEKTMODELLEN – i helhetsperspektiv Verdier & ledelse Overordnede mål Støtteprosesser Bergen Austevoll Matre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Signe Solbakken 2004 Interessenters krav PROSJEKTMODELLEN – i helhetsperspektiv Verdier & ledelse Overordnede mål Støtteprosesser Bergen Austevoll Matre Flødevigen Tromsø Styret Lederteam 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 Fiskeridep Miljødep EU NFR ICES Næring/industri PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL Kjerneprosessen 4 Avslutning Forskningsgruppe 1- n Operasjonelle unders. Fartøy drift Adm fellestj HMS/Personal Teknisk drift ØkonomiIT Lab drift 5 Mål 012345 NMD

2 3 Gjennomføring Prosjektmodellen 4 faser – 3 ledelsesnivåer Forskningsgruppeleders aktiviteter i de ulike fasene Forhåndsdefinerte milepæler for prosjektleder Beslutningspunkt for lederteam - skjer bl.a ved faseoverganger n Ledelse Prosjektmodellen har 3 ledelsesnivåer: 4 Avslutning 2 Planlegging 1 Utredning Prosjektmodellen deler arbeidet i 4 faser Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi Signe Solbakken 2004Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345 n

3 Prosjektmodellen Nivå 1 - Beslutningspunkt - lederteam Beslutninger og aksjoner - Forskningsprofil er besluttet, oppdrag til forskningsgruppene er bestilt - Langsiktige forskningsplaner er godkjent, eksterne søknader er godkjent og signert - Prosjektplaner er godkjent og ressurser allokert – VP er godkjent av styret - Fremdriftsplaner (samt avvik og korrigeringer) er godkjent – fortsettelse eller stopp er besluttet - Forskningsresultater er evaluert - Fagrapport til Fiskeridepartementet er sendt – fortsettelse eller stopp er besluttet Signe Solbakken 2004 0 1 2 3 4 5 Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345

4 Prosjektmodellen Nivå 2 - Forskningsgruppeledernes aktiviteter i de ulike fasene Signe Solbakken 2004 1 Utredning 2 Planlegging 3 Gjennomføring - at gruppens forskningsaktivitet er besluttet og ressurser allokert - at innspill til årlig VP er levert - at årets aktivitet er finansiert - at langsiktige forskningsplaner foreligger - at årlig idegenerering- og søknadsprosess er startet 4 Avslutning - at aktiviteten sluttrapporteres - at aktiviteten evalueres - at det lages plan for implementering og kompetanseoverføring - at forskningsaktivitet gjennomføres i hht planer - at ressursforbruk rapporteres i hht til planer - at FG har jevnlige møter Prosjektuavhengige ledelsesoppgaver Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345

5 Prosjektmodellen Nivå 3 - Prosjektleders aktiviteter i de ulike fasene Signe Solbakken 2004 Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345 -delta i FG-samlinger og ide-dugnader -utarbeide eksterne prosjektsøknader -VP-skjema med budsjett – søke interne ressurser -oppstartmøte prosjektgruppe -milepælsplan – ansvarskart - coaching -styre mot resultatmål og rapportere framdrift Prosjektspesifikke ledelsesoppgaver 0 1 2 3 4 5

6 Prosjektmodellen Milepæler i kjerneprosessen Signe Solbakken 2004Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345 - Tertialrapport til Forskningsrådet pr 1. september - Fagrapport til Fiskeridepartementet pr. 1.september - VP 0 Utgifts- og inntektsbudsjett – 1. oktober - Søknad om tokttid – 1. oktober - VP 1 – budsjett-registrering i Maconomy - desember - Prosjekt oppstartmøte - januar 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

7 Prosjektmodellen Kjerneprosessen 1 Utredning2 Planlegging3 Gjennomføring 23 4 01 PROSJEKTSPESIFIKK ARBEIDSMODELL 4 Avslutning 5 Mål 012345 1 Utredning 2 Planlegging 3 Gjennomføring - at gruppens forskningsaktivitet er besluttet og ressurser allokert - at innspill til årlig VP er levert - at årets aktivitet er finansiert - at langsiktige forskningsplaner foreligger - at årlig idegenerering- og søknadsprosess er startet 4 Avslutning - at aktiviteten sluttrapporteres - at aktiviteten evalueres - at det lages plan for implementering og kompetanseoverføring - at forskningsaktivitet gjennomføres i hht planer - at ressursforbruk rapporteres i hht til planer - at FG har jevnlige møter Prosjektuavhengige ledelsesoppgaver


Laste ned ppt "Signe Solbakken 2004 Interessenters krav PROSJEKTMODELLEN – i helhetsperspektiv Verdier & ledelse Overordnede mål Støtteprosesser Bergen Austevoll Matre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google