Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Ivar Blystad  Avis  Glassverk  Reklamebyrå  Reiselivsprosjekter  Bokutgivelser / Magasiner  Snakke om  Destinasjonsutvikling  Fokus områder 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Ivar Blystad  Avis  Glassverk  Reklamebyrå  Reiselivsprosjekter  Bokutgivelser / Magasiner  Snakke om  Destinasjonsutvikling  Fokus områder "— Utskrift av presentasjonen:

1  Ivar Blystad  Avis  Glassverk  Reklamebyrå  Reiselivsprosjekter  Bokutgivelser / Magasiner  Snakke om  Destinasjonsutvikling  Fokus områder  Regionen i dag  Destinasjonsselskap

2  Destinasjonsutvikling  Hva legges i ordet ”destinasjonsutvikling”? Destinasjonsutvikling er et samspill mellom bedriftene, destinasjonsselskapet og det offentlige om å utvikle, informere om og markedsføre et helhetlig tilbud om service, aktiviteter og attraksjoner i området

3  Destinasjonsutvikling  Destinasjonsselskapet skal ta ansvare for: Fellesoppgaver som ikke blir ivaretatt av andre. produktmessige fellesoppgaver – eks. løyper, skilting og koordinering av arrangement. markedsmessige fellesoppgaver – eks. profilering av reisemål, utgivelse av turistguide, tilstedeværelse på web. informasjons/vertskapsoppgaver – eks. turistinfo, arbeid mot media og turoperatører.

4  Destinasjonsutvikling  Destinasjonsselskapet skal ikke ta ansvaret for: Rene forvaltningsoppgaver og oppgaver som klart hører hjemme på bedriftsnivå

5  Destinasjonsutvikling  Destinasjonsselskapet skal være: En samlende faktor som ser behovene fra markedene om hva slags fellesoppgaver som til enhver tid er viktigst å løse. Fokusere på de oppgavene som gjør at destinasjonen skal utvikle seg og være attraktiv i markedet.

6  Destinasjonsutvikling  Fokus på verdiskapning og en bærekraftig utvikling Økonomisk levedyktighet Arbeidsplasser

7  Destinasjonsutvikling  Fokus på verdiskapning Fra råvare til komplett produkt Pakke opplevelse og tilbud Baseferie Klynger / allianser Ringvirkningseffekter

8  Destinasjonsutvikling  Fokus på merkevarebygging Skape et positivt bilde av regionen Være tydelige – synes Utnytte felles kompetanse Sikre jevn og god kvalitet på produkt og service

9  Destinasjonsutvikling  Fokus på markedsføring Samarbeidet om felles mål Samle utgifter, mer effektivt salg, større slagkraft i markedet Økt synlighet og kjennskap Enhetlig

10 Modum

11 Eiere, 6 Kjernaas Bygg Andre: Pål Steiran Truls Hennum Andre: Pål Steiran Truls Hennum Sole Utvikling AS Mountain Lodge Norefjell AS Norefjell Skisenter AS Norefjell Destinasjon AS Styre Daglig leder/ markedssjef Norefjell Destinasjon AS Styre Daglig leder/ markedssjef Medlemmer, 27 Medlemskontingent Medlemmer, 27 Medlemskontingent Modum kommune: - Blaafarveverket Modum kommune: - Blaafarveverket Sigdal kommune: - Kunstnerdalen Kulturmuseum - Sigdal Motorsenter Sigdal kommune: - Kunstnerdalen Kulturmuseum - Sigdal Motorsenter Flå kommune: - Vassfaret Bjørnepark Flå kommune: - Vassfaret Bjørnepark Krødsherad kommune: Alpinstua, Bergtatt Gull & Sølv, Hanne Høne, Huken Kjernaas Bygg, Kryllingen, Krøderbanen, Mountain Lodge, Norefjell Aktiv, Norefjell Golfbane, Norefjell Hestesenter, Recover/Pål Steiran, Norefjell Skisenter. Norefjell Sport, Norefri, Noresund Autosenter, Sole Hotell, Stake AS Shell, TimeOut, Truls Erik Hennum, Villa Fridheim, Quality Spa Resort Norefjell Krødsherad kommune: Alpinstua, Bergtatt Gull & Sølv, Hanne Høne, Huken Kjernaas Bygg, Kryllingen, Krøderbanen, Mountain Lodge, Norefjell Aktiv, Norefjell Golfbane, Norefjell Hestesenter, Recover/Pål Steiran, Norefjell Skisenter. Norefjell Sport, Norefri, Noresund Autosenter, Sole Hotell, Stake AS Shell, TimeOut, Truls Erik Hennum, Villa Fridheim, Quality Spa Resort Norefjell

12 6 hovedeiere 63,71% Andre 36,29% 6 hovedeiere 63,71% Andre 36,29% Sigdal og Eggedal Turistservice AS Styre Daglig leder/ markedssjef Sigdal og Eggedal Turistservice AS Styre Daglig leder/ markedssjef Medlemmer, 60?

13 MODUM  Blaafarveværket  Vikersund Hoppsenter  Tyrifjord Hotell  Furumo Idrettspark  Kongsfoss  Ole Einar Bjørndalen  Primær næring  M.fl. MODUM  Blaafarveværket  Vikersund Hoppsenter  Tyrifjord Hotell  Furumo Idrettspark  Kongsfoss  Ole Einar Bjørndalen  Primær næring  M.fl.

14  Strategi: organisering / finansiering - regionalt Norefjell ReiselivsForum Prosjekt / samarbeidsforum Utvikle, profilere og markedsføre et helhetlig tilbud i destinasjonen. Som en samlende faktor, som ser behovene fra markedene, utføre de fellesoppgaver som til enhver tid er viktige å løse. Fokusere på de oppgavene som gjør at destinasjonen skal utvikle seg og være attraktiv i markedet. Styre/styringsgruppe: Styreformenn fra de tre (fire) samarbeidsgruppene Gi føringer til, samt vedta, strategi-, markeds- og aktivitetsplaner, herunder budsjetter. Markedsråd: Daglig leder/markedssjef fra de tre (fire) samarbeidsgruppene Utarbeide, iverksette og gjennomføre strategi-, markeds-, og aktivitetsplanene. Koordineres av daglig leder/markedssjef fra Norefjell Destinasjon som får dekket deler av sin lønn av tilskuddet fra Regionrådet, f.eks 30%. All lønn for øvrig dekkes av de respektive samarbeidsgrupperingene. Det øvrige tilskuddet fra Regionrådet går i sin helhet til vedtatte prosjekter. Norefjell ReiselivsForum Prosjekt / samarbeidsforum Utvikle, profilere og markedsføre et helhetlig tilbud i destinasjonen. Som en samlende faktor, som ser behovene fra markedene, utføre de fellesoppgaver som til enhver tid er viktige å løse. Fokusere på de oppgavene som gjør at destinasjonen skal utvikle seg og være attraktiv i markedet. Styre/styringsgruppe: Styreformenn fra de tre (fire) samarbeidsgruppene Gi føringer til, samt vedta, strategi-, markeds- og aktivitetsplaner, herunder budsjetter. Markedsråd: Daglig leder/markedssjef fra de tre (fire) samarbeidsgruppene Utarbeide, iverksette og gjennomføre strategi-, markeds-, og aktivitetsplanene. Koordineres av daglig leder/markedssjef fra Norefjell Destinasjon som får dekket deler av sin lønn av tilskuddet fra Regionrådet, f.eks 30%. All lønn for øvrig dekkes av de respektive samarbeidsgrupperingene. Det øvrige tilskuddet fra Regionrådet går i sin helhet til vedtatte prosjekter. Regionrådet for Midtfylke Buskerud (Norefjellregionen) Regionale midler. 3 år Evt. også tilskudd fra Flå kommune Regionrådet for Midtfylke Buskerud (Norefjellregionen) Regionale midler. 3 år Evt. også tilskudd fra Flå kommune Buskerud fylke Innovasjon Norge Tilskudd konkrete prosjekter Buskerud fylke Innovasjon Norge Tilskudd konkrete prosjekter SIVA Investering i konkrete bedrifter SIVA Investering i konkrete bedrifter Norefjell Destinasjon Styre Daglig leder/ markedssjef Norefjell Destinasjon Styre Daglig leder/ markedssjef Sigdal og Eggedal Turistservice Styre Daglig leder/markedssjef Sigdal og Eggedal Turistservice Styre Daglig leder/markedssjef Blaafarveværket/ Modum kommune (Reiselivsgruppe ”under” etablering) Blaafarveværket/ Modum kommune (Reiselivsgruppe ”under” etablering) Vassfaret Bjørnepark/ Flå kommune (Bjørneparken er i dag direkte medlem av ND) Krødsherad kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Krødsherad kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Sigdal kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Sigdal kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Modum kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Modum kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon Flå kommune Direkte støtte til bl.a. turistinformasjon

15  Besøkstall  Norefjell Skisenter180.000  Blaafarveværket170.000  Bjørneparken 45.000  Villa Fridheim 19.000  Krøderbanen 18.000  Lauvlia, TH Kittelsen 4.000  Sigdal museum/Folkem.sen. 3.000  Hagan, Skredsvig 2.000

16  Hotellmarked Norefjellregionen

17  Destinasjonsselskap  Hva er viktig:  Godt forankret samarbeidsform/organisering  Tillit  Gode og forpliktende avtaler  Medbestemmelsesrett

18


Laste ned ppt " Ivar Blystad  Avis  Glassverk  Reklamebyrå  Reiselivsprosjekter  Bokutgivelser / Magasiner  Snakke om  Destinasjonsutvikling  Fokus områder "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google