Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbanen som planinstrument En liten historie om Jærbanen og Vossebanen………… og litt til! Lars Chr Stendal Regional Strategidirektør sør og vest Jernbaneverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbanen som planinstrument En liten historie om Jærbanen og Vossebanen………… og litt til! Lars Chr Stendal Regional Strategidirektør sør og vest Jernbaneverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbanen som planinstrument En liten historie om Jærbanen og Vossebanen………… og litt til! Lars Chr Stendal Regional Strategidirektør sør og vest Jernbaneverket

2 Hvorfor bygger vi Jernbane? Jernbane kan bygges for å løse et transportbehov …….eller den kan bygges for å skape en utvikling Jernbanen er en permanent struktur. Den er forutsigbar og blir ikke borte Den er til å stole på Hindres ikke av annen trafikk Den har kapasitet Det er allikevel ikke slik at svaret er jernbane – hva var spørsmålet. Man må velge den smarteste løsningen Vi skal skape tilgjengelighet

3 Bybanen former byen Bybanen er vår tids bybrann

4 Der Bybanen bygges, dannes den nye byen Bybanen er ryggraden i det nye kollektivsystemet og en svært viktig premissleverandør for byutviklingen. Halvparten av alle nye boliger i Bergen skal bygges som fortetting av tidligere utbygde områder. De fleste av disse vil ligge langs framtidens bybanetrase – dette betyr tusenvis av nye boliger i gangavstand fra bybanestoppene. Områdene rundt bybanestoppene skal utvikles til bydels- og lokalsentra med gode stedskvaliteter. Bybanen signaliserer ambisjoner og kvalitet. Mange planleggere definerer Bybanen som det mest vellykkede grepet i Bergens byutvikling i nyere tid. Interessen for boliger med nærhet til bybanestopp er økende. Der hvor folk ferdes, følger næringslivet etter.

5 5 Banens rolle i transportsystemet 470 000 270 000 220 000 136 000 23 mil 17 mil

6 Jærbanen som planstrategisk instrument

7 Banen som arealpolitisk driver siden 1878

8 Tenke transportsystemer – ikke jernbane Behovet for en omforent strategi for utvikling av kollektivnettverket Rogaland Fylkeskommune og Jernbaneverket gjennomførte et strategiprosjekt sammen for å se på mulige løsninger Togets styrke og bussens rolle må rendyrkes RFK, kommunene og Jernbaneverket jobber videre med denne strategien Transportkjeden som system må sees i sammenheng Matestrategier

9 Jåttåvågen – her var planen

10 Jåttåvågen -starten

11 Jåttåvågen – snart ferdig

12 Jåttåvågen – her var planen Det ligner veldig

13 Bryne sentrum

14 Næringsbygg Boliger Transformansjons- områder

15 Øksnevad – bybånd sør

16 Planer må til – Bybånd sør

17

18 Stasjon på Sundvollen En ny by vil vokse frem

19 Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomt? Mill kr Netto nåverdi i Vistas beregning for vei og bane - 22 000 Mernytte vei og bane (agglomerasjonseffekter ) 12 673 Økt trafikantnytte jernbane og veg (større befolkningsvekst) 6 800 Pålitelighetsgevinst vei og bane 3 041 Ny netto nåverdi 514 19

20 Nytt dobbeltspor Voss – Bergen Har det konsekvenser?

21 Kommunene tar ansvar Langs traseen planlegger kommunene for bosetting av over 30 000 nye innbyggere i de nye stasjonsbyene. Det som en gang var en avkrok i Bergensregionen, blir en ny viktig vekst korridor og en ny bydel til Bergen (Sjekk bt.no)

22 Oppsummert Skinner er en sterk vekstimpuls Men det må legges til rette for det. ̶ Kommunale planer for god senterstruktur og knutepunktutvikling ̶ Tenk arbeidskraftintensive næringer ̶ Tenk boliger ̶ Tenk helhetlig transportsystemer – Få med fylkeskommunen Prioriter frekvens (kapasitet på sporet) fremfor kjøretid


Laste ned ppt "Jernbanen som planinstrument En liten historie om Jærbanen og Vossebanen………… og litt til! Lars Chr Stendal Regional Strategidirektør sør og vest Jernbaneverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google