Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk og vern i Beiarn Trine-Marie Fjeldstad, Trygve Snøtun Beiarn, 11. juni 2012 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk og vern i Beiarn Trine-Marie Fjeldstad, Trygve Snøtun Beiarn, 11. juni 2012 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk og vern i Beiarn Trine-Marie Fjeldstad, Trygve Snøtun Beiarn, 11. juni 2012 Foto: Peter Hamlin

2 Generelt om bruk og vern For å sikre en bærekraftig utvikling av den storslåtte nordlandsnaturen og det verdifulle naturmangfoldet, må forvaltningen balansere hensynet til bruk og vern. Arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Det er viktig for kommunene å kartlegge disse interessene og aktivt bruke de i sin arealplanlegging. Eks ulike temakart flomkart, kred og bruk av eksisterende kartlegging av friluftsområder Fjellteksten – samspill mellom reiseliv og naturvern. (St.prp.nr 65 (2002-2003))

3 Muligheter for aktivitet og bruk i Beiarn kommune Hvilke muligheter har Beiarn i forhold til utvikling og turisme? –Flotte naturopplevelser – «Turistane i Nord-Noreg: 49% seier naturen er viktigaste grunn for å kome, 90% seier dei skal utøve friluftsliv» (Sitat Fylkesplan Sogn og Fjorande) Beiarn har potensiale til å bli et helårs turistområde Skiturisme Toppturer Jakt og fiske Fritidshytter Kulturlandskap Grotter Matopplevelser – kortreist mat Opplevelse av dyr (safari)

4

5 Bruk i de vernede områdene Hvordan kan verneområdene brukes til turisme og friluftsliv? –Turmuligheter – stinettverk, turisthytter på fjellet –Naturopplevelser –Jakt og fiske –Mer? Selv om vern oppleves strengt, er det muligheter for opplevelse og friluftsliv. Forskrift og forvaltningsplan setter rammene for muligheter og begrensninger Hvordan kan randsonen brukes i tilknytning til verneområdene? Nasjonalpark og landskapsvernområde –Lage nye turmuligheter som kan knytte bygda og hytteområder sammen med fjellet og verneområdene. –Planlegging av randsone og verneområde i en større helhet. Tilrettelegge for overnattingstilbud og lignende ved slike innfallsporter

6 Hvordan skape gode naturopplevelser samtidig som vern blir ivaretatt? 28 % av Beiarn kommune er verna – dette kan brukes til noe positivt! Finne sin egen identitet og skape sin egen opplevelsesprofil. Skape attraktivitet og bli et merkevare hvor besøkende har lyst å reise Kompetanse på salg av naturressurser og attraksjoner (grundere) Lokal kompetanse og historiefortelling Snø- og skimuligheter. Ekstremskimiljø Hytteområder i nærhet til vei – samle inngrep og legge til rette for slik utvikling Jaktmuligheter kan utnyttes. Kombinasjon jaktrett, overnatting, servering og guiding Fjorden har stor opplevelsesverdi – knytte området opp mot kystriksveien

7

8 Mulige ringvirkninger Godt og velfungerende samfunn – tar ansvar for sitt eget lokalmiljø. Stolthet. Identitetsskapende. Økt aktivitet Nye arbeidsplasser og boliger Tilflyttende med høyere utdanning Folkehelse


Laste ned ppt "Bruk og vern i Beiarn Trine-Marie Fjeldstad, Trygve Snøtun Beiarn, 11. juni 2012 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google