Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal KAD – Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal KAD – Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal KAD – Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus

2

3

4

5

6

7 Index  Samhandlingsreformen  Øya Helsehus KAD  Kriterier for innleggelse  Innleggelser så langt

8 Samhandlingsreformen  Rett behandling På rett sted Til rett tid

9 Samhandlingsreformen  14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven).

10 Samhandlingsreformen  14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven).  Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler

11 Samhandlingsreformen  Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

12 Samhandlingsreformen  Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

13 Samhandlingsreformen  Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-5 pålegger kommunene ansvar for øyeblikkelig hjelp.

14 Samhandlingsreformen  Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-5 pålegger kommunene ansvar for øyeblikkelig hjelp.

15 KAD Øya Helsehus  Oppstart 1.okt 2013

16 KAD Øya Helsehus  Oppstart 1.okt 2013  Interkommunalt samarbeide mellom Midtre Gauldal, Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim

17 KAD Øya Helsehus  Oppstart 1.okt 2013  Interkommunalt samarbeide mellom Midtre Gauldal, Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim  Utvidet fra 4 til 10 senger 15. januar 2014

18 KAD Øya Helsehus  Oppstart 1.okt 2013  Interkommunalt samarbeide mellom Midtre Gauldal, Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim  Utvidet fra 4 til 10 senger 15. januar 2014  Planer om videre utvidelse til 25 senger i nye lokaler (ca 2016)

19 KAD Øya Helsehus  Godt kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere

20 KAD Øya Helsehus  Godt kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere  Lege fra 08.00 til 16.00 på hverdager

21 KAD Øya Helsehus  Godt kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere  Lege fra 08.00 til 16.00 på hverdager  Innleggelse hele døgnet

22 KAD Øya Helsehus  Godt kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere  Lege fra 08.00 til 16.00 på hverdager  Innleggelse hele døgnet  Oppholdes varighet tilstrebes begrenset til 3 døgn

23 KAD Øya Helsehus  Godt kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere  Lege fra 08.00 til 16.00 på hverdager  Innleggelse hele døgnet  Oppholdes varighet tilstrebes begrenset til 3 døgn  Praktisk lokalisasjon  Lett tilgang på bildediagnostikk og lab.

24 Kriterier for innleggelse

25 Pasienten skal være undersøkt og henvist av lege.

26 Kriterier for innleggelse Pasienten skal være undersøkt og henvist av lege. Det skal følge med et innleggelsesskriv med følgende innhold:

27 Kriterier for innleggelse Pasienten skal være undersøkt og henvist av lege. Det skal følge med et innleggelsesskriv med følgende innhold: Familiære / sosiale forhold (derav kontaktinfo til nærmeste pårørende) Tidligere / kroniske sykdommer Aktuell sykdom Medikamenter Allergier / Cave Plan for hva som skal observeres / behandles

28 Kriterier for innleggelse Pasienten skal være undersøkt og henvist av lege. Det skal følge med et innleggelsesskriv med følgende innhold: Familiære / sosiale forhold (derav kontaktinfo til nærmeste pårørende) Tidligere / kroniske sykdommer Aktuell sykdom Medikamenter Allergier / Cave Plan for hva som skal observeres / behandles

29 Kriterier for innleggelse 1) Pasienter som ellers ville bli innlagt i sykehus

30 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse

31 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse ???

32 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse  Innlegges fra hjemmet (dvs via fastlege eller legevakt)

33 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse  Innlegges fra hjemmet (dvs via fastlege eller legevakt)  ”Avklart” sykdomsbilde

34 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse  Innlegges fra hjemmet (dvs via fastlege eller legevakt)  ”Avklart” sykdomsbilde

35

36

37

38 Kriterier for innleggelse  Eldre somatisk syke pasienter (65+) som har behov for nærmere observasjon og/eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse  Innlegges fra hjemmet (dvs via fastlege eller legevakt)  ”Avklart” sykdomsbilde  Opphold ved kommunal akutt døgnpost er inntil 72 timer

39 Kriterier for innleggelse Forverring av kroniske lidelser. For eksempel kols, hjertesvikt eller diabetes. Kan også gjelde pasienter med kroniske lidelser som får en avgrenset tilleggslidelse som for eksempel infeksjoner eller dehydrering

40 Kriterier for innleggelse Forverring av kroniske lidelser. For eksempel kols, hjertesvikt eller diabetes. Kan også gjelde pasienter med kroniske lidelser som får en avgrenset tilleggslidelse som for eksempel infeksjoner eller dehydrering Akutt (ny)tilstand For eksempel fall uten brudd, obstipasjon, diare, sår og infeksjoner Observasjon og enklere utredning

41 Kriterier for innleggelse Forverring av kroniske lidelser. For eksempel kols, hjertesvikt eller diabetes. Kan også gjelde pasienter med kroniske lidelser som får en avgrenset tilleggslidelse som for eksempel infeksjoner eller dehydrering Akutt (ny)tilstand For eksempel fall uten brudd, obstipasjon, diare, sår og infeksjoner Observasjon og enklere utredning Pasienter med rask utviklende alvorlig funksjonssvikt skal innlegges og behandles på sykehuset

42 Statistikk! Tall fra 01.01. – 01.09.14

43 Antall innleggelser i perioden 01.01. – 01.09.14 Kommune Pasienten kommer fra: Totalt Hjemmet Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenest er Spesialisthelsetj enesten Annet Trondheim42252429 Malvik29 Klæbu12 Melhus35237 Midtre Gaudal 44 Totalt502720511

44 Hvem har henvist pasientene? Kommune Pasienten henvist fra: Totalt LegevaktslegeFastlege Annen lege i kommunen Lege i akuttmottak eller spesialisthelsetj enesten Annet Trondhei m 2391837429 Malvik1711129 Klæbu12 Melhus122537 Midtre Gaudal 1214 Totalt269233090511

45 Når innlegges pasienten? Tid på døgnet Antall innleggels er Dagtid hverdager (08.00-15.30) 215 Kveld hverdager (15.31-23.00) 137 Natt hverdager (23.01-07.59) 54 Helg og høytidsdager 105 Totalt511

46 Når innlegges pasienten? Tid på døgnet Antall innleggels er Dagtid hverdager (08.00-15.30) 215 Kveld hverdager (15.31-23.00) 137 Natt hverdager (23.01-07.59) 54 Helg og høytidsdager 105 Totalt511 Med lege tilstede

47 Når innlegges pasienten? Tid på døgnet Antall innleggels er Dagtid hverdager (08.00-15.30) 215 Kveld hverdager (15.31-23.00) 137 Natt hverdager (23.01-07.59) 54 Helg og høytidsdager 105 Totalt511 Med lege tilstede 215 Uten lege tilstede 286

48 Kjønn og alder Kommune 0-17 år18-49 år50-66 år67-79 år80-89 år90 år og eldreTotalt Menn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMennKvinnerTotalt Trondheim0246152742336598501311812874102128301429 Klæbu00033347223912 Melhus00077144121677112637 Midtre Gaudal 00011330134 Malvik0114463939123392029 Totalt0002571531464778125601592192886114152359511

49 Kjønn og alder Kommune 0-17 år18-49 år50-66 år67-79 år80-89 år90 år og eldreTotalt Menn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMennKvinnerTotalt Trondheim0246152742336598501311812874102128301429 Klæbu00033347223912 Melhus00077144121677112637 Midtre Gaudal 00011330134 Malvik0114463939123392029 Totalt0002571531464778125601592192886114152359511

50 Kjønn og alder Kommune 0-17 år18-49 år50-66 år67-79 år80-89 år90 år og eldreTotalt Menn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMennKvinnerTotalt Trondheim0246152742336598501311812874102128301429 Klæbu00033347223912 Melhus00077144121677112637 Midtre Gaudal 00011330134 Malvik0114463939123392029 Totalt0002571531464778125601592192886114152359511

51 Kjønn og alder Kommune 0-17 år18-49 år50-66 år67-79 år80-89 år90 år og eldreTotalt Menn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMenn Kvinn er TotaltMennKvinnerTotalt Trondheim0246152742336598501311812874102128301429 Klæbu00033347223912 Melhus00077144121677112637 Midtre Gaudal 00011330134 Malvik0114463939123392029 Totalt0002571531464778125601592192886114152359511

52 Innleggelser KAD etter alder og kjønn

53 Innleggelsesdiagnose Hovedkapitler i ICPC-2Antall innleggelser A Allmenn og uspesifisert B Blod, bloddannende organer og immunsystem D Fordøyelsessystemet F Øye H Øre K Hjerte-karsystemet N Nervesystemet P Psykisk R Luftveier S Hud T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold U Urinveier Y Mannlige kjønnsorganer Z Psykososiale og sosiale problemer L Muskel-skjelett-systemet Totalt511

54 Innleggelsesdiagnose Hovedkapitler i ICPC-2Antall innleggelser A Allmenn og uspesifisert55 B Blod, bloddannende organer og immunsystem5 D Fordøyelsessystemet45 F Øye1 H Øre1 K Hjerte-karsystemet17 N Nervesystemet12 P Psykisk16 R Luftveier60 S Hud6 T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold15 U Urinveier35 Y Mannlige kjønnsorganer3 Z Psykososiale og sosiale problemer62 L Muskel-skjelett-systemet178 Totalt511

55 Innleggelsesdiagnose Hovedkapitler i ICPC-2Antall innleggelser A Allmenn og uspesifisert55 B Blod, bloddannende organer og immunsystem5 D Fordøyelsessystemet45 F Øye1 H Øre1 K Hjerte-karsystemet17 N Nervesystemet12 P Psykisk16 R Luftveier60 S Hud6 T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold15 U Urinveier35 Y Mannlige kjønnsorganer3 Z Psykososiale og sosiale problemer62 L Muskel-skjelett-systemet178 Totalt511

56 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs Asymptomatisk kolonisering Overveldende septisk sjokk

57 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs Asymptomatisk kolonisering Overveldende septisk sjokk

58 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs Asymptomatisk kolonisering Overveldende septisk sjokk

59 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs

60 KAD -Antibiotika -Væskebehandling -Observasjon

61 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs KAD -Antibiotika -Væskebehandling -Observasjon Jorunn Jacobsen (80 år) med norgesrekord i benkpress 52,5 kg

62 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs KAD -Antibiotika -Væskebehandling -Observasjon Jorunn Jacobsen (80 år) med norgesrekord i benkpress 52,5 kg

63 Infeksjoner – uberegnelig klinisk kurs KAD -Antibiotika -Væskebehandling -Observasjon Jorunn Jacobsen (80 år) med norgesrekord i benkpress 52,5 kg St. Olavs Hospital -Tryggere?

64 Fall i hjemmet

65 Fall

66 Fall i hjemmet Fall Legevakt

67 Fall i hjemmet Fall Legevakt Anamnese, undersøkelse, røntgen etc

68 Fall i hjemmet Fall Legevakt Anamnese, undersøkelse, røntgen etc Ingen fraktur eller større traume og ingen åpenbar årsak til fallet KAD

69 Fall i hjemmet Fall Legevakt Anamnese, undersøkelse, røntgen etc Ingen fraktur eller større traume og ingen åpenbar årsak til fallet KAD Årsak til fallet?? Kan være vanskelig å vite sikkert hos eldre - Kognitiv svikt, delir, afasi osv

70 Fall i hjemmet  Uhell (snublet i katta/gled på badegulvet)  Gangforstyrrelse  Balanseforstyrrelse  Svakhet  Smerter  Vertigo  Medisiner/alkohol  Akutt sykdom  Postural hypotensjon  Forvirring/kognitiv svikt  Sykdom i sentralnervesystemet (TIA/hjerneslag/tumor osv)  Synkope  Epileptisk anfall  ETC ETC ETC

71 Fall i hjemmet  Uhell (snublet i katta/gled på badegulvet)  Gangforstyrrelse  Balanseforstyrrelse  Svakhet  Smerter  Vertigo  Medisiner/alkohol  Akutt sykdom  Postural hypotensjon  Forvirring/kognitiv svikt  Sykdom i sentralnervesystemet (TIA/hjerneslag/tumor osv)  Synkope  Epileptisk anfall  ETC ETC ETC

72 Fall i hjemmet

73 Krever ofte utredning utover det vi kan gjøre på KAD

74 Varighet på oppholdet Antall innleggelser etter oppholdets varighet Mindre enn ett døgn Ett døgnTo døgnTre døgnFire døgnFem døgn Mer enn fem døgn 3456104121705274

75 Varighet på oppholdet Antall innleggelser etter oppholdets varighet Mindre enn ett døgn Ett døgnTo døgnTre døgnFire døgnFem døgn Mer enn fem døgn 3456104121705274

76 Varighet på oppholdet Antall innleggelser etter oppholdets varighet Mindre enn ett døgn Ett døgnTo døgnTre døgnFire døgnFem døgn Mer enn fem døgn 3456104121705274

77 Varighet på oppholdet

78 Hvor skrives pasienten ut til?  Pasienten ville blitt innlagt på sykehus KAD Hjem Kommunal institusjon Spesialisthelse- tjenesten

79 Hvor skrives pasienten ut til? Kommune Pasienten skrives ut til: Totalt Hjemmet Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester Spesialisthelsetjen esten Annet Trondheim31772373429 Malvik216128 Klæbu11112 Melhus258538 Midtre Gaudal314 Totalt37787443511

80 Hvor skrives pasienten ut til? Kommune Pasienten skrives ut til: Totalt Hjemmet Kommunal institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester Spesialisthelsetjen esten Annet Trondheim31772373429 Malvik216128 Klæbu11112 Melhus258538 Midtre Gaudal314 Totalt37787443511

81 Hvor skrives pasienten ut til?

82 74% 17% 8% 1%

83 Konklusjoner

84  Pasienter som skulle vært lagt inn på sykehus i stedet legges inn KAD og utskrives til hjemmet =

85 Konklusjoner  Pasienter som skulle vært lagt inn på sykehus i stedet legges inn KAD og utskrives til hjemmet =  Økt tilgjengelighet og lavere terskel for innleggelse KAD kan gi økt antall innleggelser av pasienter som kunne vært hjemme =

86 Konklusjoner  Pasienter som skulle vært lagt inn på sykehus i stedet legges inn KAD og utskrives til hjemmet =  Økt tilgjengelighet og lavere terskel for innleggelse KAD kan gi økt antall innleggelser av pasienter som kunne vært hjemme =  Vår statistikk kan ikke gi oss informasjon om dette

87 Konklusjoner Vi vet ingenting om morbiditet/mortalitet etter KAD-opphold versus sykehusoppold

88 Er vi nyttige?


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal KAD – Kommunal Akutt Døgnenhet - Trondheim Gaute Skjærseth Lege før turnus, Øya Helsehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google