Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av PKU i K3K- klinkken/Gastrokirurgen, UNN Tromsø Rolv-Ole Lindsetmo Professor, avd.overlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av PKU i K3K- klinkken/Gastrokirurgen, UNN Tromsø Rolv-Ole Lindsetmo Professor, avd.overlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av PKU i K3K- klinkken/Gastrokirurgen, UNN Tromsø Rolv-Ole Lindsetmo Professor, avd.overlege

2 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Møte i SPU 01.12.15: ”PKU ved sengeavdeling ved gastrokirurgisk avdeling er fortsatt dårlig mottatt- et stadig tilbakevendende punkt. En annen undervisningsform bør vurderes.”

3 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Delemnebeskrivelse Gastrokurset : Praktisk klinisk undervisning/student: Gastrokirurgi: Avdelingsarbeide (Post/visittgang): 3.5 timer, Operasjonsavdelingen: 4 timer = 7.5 timer/student. Åpent tilbud til studentene om kirurgisk poliklinikk/avd. besøk med morgenmøte.

4 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Organisering: Logistisk utfordring: -mange studenter samtidig -travel klinisk avdeling Avdelingsarbeide: Oppmøte kl 0830 utenfor Gastrokir.møterom. Følger visittgang med overlege/LIS-gastrokir. Previsitt bare mandag og torsdag. Involveres i postarbeid og diskusjoner etter visitt. I 2015 ble ordning fjernet med tildeling av 2-3 pasienter for fordypning som skulle presenteres for resten av gruppen senere samme dag (diskusjonsforum) pga forelesninger daglig etter kl 12.

5 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Organisering: Logistisk utfordring: -mange studenter samtidig -travel klinisk avdeling Operasjonsavdelingen: Oppmøte utenfor Gastrokir.avd. (8-10 studenter). Følges inn på operasjonsstua og introduseres for operasjonsteamet på aktuelle stuer. Studentene fordeles på inngrep. 2-3 studenter per stue/operasjon. Om mulig så gis tilbud om aktiv deltakelse/assistanse under operasjon. To inngrep per stue. 4-6 inngrep på Dagkir eller ”Utsluset stue” Lærer kirurgisk håndvask.

6 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Organisering: >3000 pasienter Gastrokir. pol i Tromsø (inkontinens/mage-bekkensmerter, cancerutredning, gen.kir, ernæring, stomi, kreftkontroll ) 2015. Avdeling for poliklinikker: Frivillig tilbud. Svært få studenter benytter tilbudet. God læringsarena. Logistisk utfordring: -Trange lokaler, ikke plass til mange studenter/dag. Ikke rom eller personale for egen studentpolliklinikk.

7 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Organisering: Avdelingsbesøk med deltakelse på morgenmøte: Frivillig tilbud. Få studenter benytter tilbudet. Ikke ledige sitteplasser på møterommet. Passiv læringsarena. Liten involvering av studenter i diskusjoner. Vi ser knapt studenter i Gastrokir avdeling utenom Gastrokurset.

8 Organisering av PKU ved K3K, UNN Tromsø. Organisering: Tilsvarende utfordringer på de andre avdelingene i K3K (Kreft, Uro- Gyn)

9 Organisering av PKU ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø. Organisering: Hva er god PKU ? Hvordan får man til god PKU ? -dedikerte undervisere -egnede lokaler (tre overlegekontorer tatt til uv rom) -færre studenter per underviser Forslag til forbedringer ? Hva skal endres: Avdelingen eller organiseringen av studentene til PKU ? (120 studenter ila 8 uker= 3 studenter per dag)


Laste ned ppt "Organisering av PKU i K3K- klinkken/Gastrokirurgen, UNN Tromsø Rolv-Ole Lindsetmo Professor, avd.overlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google