Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFEKSJONSKONTROLL i HELSEBYGG Anita Wang Børseth Regional smittevernrådgiver/ Master i folkehelsevitenskap Regionalt kompetansesenter for smittevern i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFEKSJONSKONTROLL i HELSEBYGG Anita Wang Børseth Regional smittevernrådgiver/ Master i folkehelsevitenskap Regionalt kompetansesenter for smittevern i."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFEKSJONSKONTROLL i HELSEBYGG Anita Wang Børseth Regional smittevernrådgiver/ Master i folkehelsevitenskap Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Seksjon for smittevern, St. Olavs Hospital

2 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten Skal forebygge HAI

3 Håndhygiene - hvorfor så viktig? o Til enhver tid har 6-7 % av beboerne ved norske sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI). o Helsearbeideres hender er en vanlig rute for overføring av smittestoffer mellom pasienter i helsetjenesten. o Riktig håndhygiene blant helsepersonell er vårt enkleste, viktigste og mest effektive tiltaket for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. o Forskningen viser at helsepersonell rengjør hendene i under 50% av de tilfellene hvor det er påkrevet. o Det er en klar sammenheng mellom god håndhygiene blant helsepersonell og redusert antall helsetjenesteassosierte infeksjoner.

4 Nasjonale (FHI) og internasjonale (WHO) anbefalinger for plassering av hånddesinfeksjonsdispensere Generelle anbefalinger for plassering: o Innen armlengdes avstand fra hver pasientseng (maks 1 m) o Rett på innsiden av hvert pasientrom, lett synlig o På utsiden av hvert pasientrom, samme side som dørhåndtaket o Festet til mobile arbeidsbord o Høyaktivitetsområder som: arbeidsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, oppholdsrom o Flerbruksrom som undersøkelsesrom etc. Hand hygiene at the point of care!

5

6 Arbeidsantrekk og beskyttelsesutstyr Lagring og lukkede skap, rent fra a-å. Nok på lokalt lager til enhver tid, da det behov for å bytte i løpet av arbeidsdag! Holdere/dispenserer prosedyrenært med hansker, forkle osv. Viktig hvordan et pasient rom utformes i forhold til tilgang på beskyttelsesutstyr Garderobeforhold for ansatte Skittentøy, logistikk

7 Rengjøring og desinfeksjon tekstiler, senger og sengeutstyr Sengesentral eller desentralisert rengjøring? Autoklavering av –Madrasser og dyner og puter Overflater som tåler desinfeksjon Organisering og dokumentasjon og frekvens

8 Utstyr og møbler Møbler og utstyr på rommet bør være laget av materialer som er lette å holde rene og som tåler desinfeksjon (f.eks. møbeltrekk av kunstskinn eller plast)

9 Håndtering av avfall Risiko og smitteavfall Autoklavering lokalt? Merking av avfall Logistikk Avstander fra sengerom til avfallsrom

10 Håndtering, rengjøring og desinfeksjon av utstyr Skyllerommets utforming Ren og uren side Maskinpark med spyle- (ev kvernemaskin)og vaske- dekontaminator Logg for vedlikehold skal foreligge lokalt og avtale for vedlikehold med anskaffelse Håndvask og utslagsvask Lukkede skap for desinfeksjonsmidler Ikke et lagerrom, avstander Egne lager for rent og sterilt utstyr

11 Enerom et smitte- og sykdomsforebyggende tiltak i sykehus? Forskrift om smittevern i helsetjenesten, §2-2: Styrende dokumentasjon for ……. isolering av pasienter med smittsomme sykdommer.

12 Pasientrom og isolering Pasienter som kan spre mikrober til andre pasienter må vi isolere for å forhindre spredning! Smittestoff overlevelse i miljøet, virulens resistens Mengde som spres ved sekresjon, gjennomsiv, ekspektorat, avføring Hvordan spres mikroben; Kontakt, dråpe, luft Mottakelige pasienter i avdelingen Neonatal, ortopedi, immunsuprimerte

13 Flersengsrom- en fare kryss smitte? Eksponering av andres bakterier Uklare pasienter Ansattes manglende etterlevelse av basale rutiner Felles toalett/bad Fare for kryss- smitte!!

14 Smitteisolat- et absolutt for smitteisolering?

15 St. Olavs Hospital Antall enerom 2010 i forhold til aktive senger : 74% Haukeland Antall enerom 2010 i forhold til aktive senger : ? Ahus Antall enerom 2010 i forhold til aktive senger : 34% Rikshospitalet Antall enerom 2010 i forhold til aktive senger : 5%

16 Hvilke fordeler gir et smitteisolat? Lettere å jobbe korrekt for personalet Bedre beskyttelse for personalet og medpasienter Sluse/forgang til av- og påkledning for personalet og ev besøkende Bad med dekontaminator

17 Er enerom tilstrekkelig for å forebygge kryss-smitte? Kanskje….. Dersom enerommet har eget bad! Men det viktigste er at de som jobber følger prosedyrer og retningslinjer Framtiden vil kreve nok flere enerom eller isolater……..

18

19 Takk!!


Laste ned ppt "INFEKSJONSKONTROLL i HELSEBYGG Anita Wang Børseth Regional smittevernrådgiver/ Master i folkehelsevitenskap Regionalt kompetansesenter for smittevern i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google