Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanse Barn som fungerer i lek og lærer sammen med andre barn tilegner seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker. Vi snakker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanse Barn som fungerer i lek og lærer sammen med andre barn tilegner seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker. Vi snakker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanse Barn som fungerer i lek og lærer sammen med andre barn tilegner seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker. Vi snakker mye om hvordan vi skal oppføre oss møt hverandre. Utfordringen er å utføre dette i praksis. Vi snakker mye om hvordan vi skal oppføre oss møt hverandre. Utfordringen er å utføre dette i praksis. For å lykkes kreves det tydelige voksne som viser omsorg og gir klare tilbakemeldinger til barna. For å lykkes kreves det tydelige voksne som viser omsorg og gir klare tilbakemeldinger til barna. Vennskap og leik er viktig og de voksnes rolle er å legge til rette for og inspirere barna i leken. Vennskap og leik er viktig og de voksnes rolle er å legge til rette for og inspirere barna i leken. Språk Vi skal legge til rette for et godt og utviklende språkmiljø på Nervika. For å kunne delta og bidra aktivt i lek det viktig for barna å ha et rikt språk. For å kunne delta og bidra aktivt i lek det viktig for barna å ha et rikt språk. Evnen til å kommunisere er en forutsetning for å kunne fungere i lek og samspill med andre. Evnen til å kommunisere er en forutsetning for å kunne fungere i lek og samspill med andre. Alle voksne skal være språklig aktive og samtale med barna i alle situasjoner. Alle voksne skal være språklig aktive og samtale med barna i alle situasjoner. Leik Leken har en viktig plass på Nervika. Å få delta i lek og ha venner er grunnleggende for barnas trivsel. For å hjelpe alle barn inn i lek gjennomfører vi leik i små grupper der de voksne deltar aktivt. Fysisk aktivitet og helse Vi vil at barna skal oppleve mestring gjennom å bruke kroppen aktivt. Gjennom turer i nærmiljøet vil vi at barna får gode erfaringer med uteliv i ulike årstider. På Nervika baker vi brød hver dag og har to fiskemåltid pr måned. NERVIKA Anerkjennelse Gode opplevelser

2 Sosial kompetanse/ vennskap: -tydelige voksne -alle barn blir sett-de voksne gir ros -ukas venn -leser vennskapsbøker -vennskapskort -samarbeidsoppgaver -humor og glede -de voksne dramatiserer SPRÅK: - lage historier -besøke biblioteket -lese bøker -rime -språkgrupper -spill -tekstskaping -gode voksne språkmodeller -dukketeater Fysisk aktivitet : -Dans -orklahallen.gymsalen -hinderløype -avslapningsøvelser -turer i nærmiljøet -miljøvern -Ulvåsdager -håndvask -fiskemåltid -heimbakt brød Mestring YOYYYYY YHumor og glede Foreldre- samarbeid Hvordan jobber vi på nervika for å nå målene våre ? DELTGRUPPER: -språkgrupper -leikegrupper -stasjoner -turgrupper -Rød-Grønn-gul og Blågruppa OOMDKDKP O OmsorgOW QQ Trivsel

3 OKTOBER - Vennskap/leik -FORUT-aksjon -foreldrekaffe -fotografering NOVEMBER -Vennskap/leik -Foreldresamtale JANUAR -Vennskap/leik -Vinteraktivitet DESEMBER -julebøker -pepperkakebaking -juletretenning -nissefest -Lucia/julefrokost -julevandring m.m. MAI -17.mai -miljøvernuke -utedager i Ulvåsen -Vennskap/leik -Skolestarterkonsert FEBRUAR -Vennskap/leik -karneval MARS/APRIL - Vennskap/leik -ski-akedag -påskeforbredelser JUNI/JULI -tilvenning -sommerfest -turer på tvers av avdelingene AUGUST -tilvenning -bli kjent -turer SEPTEMBER -brannvernuke -miljøvernuke -vennskapsuke


Laste ned ppt "Sosial kompetanse Barn som fungerer i lek og lærer sammen med andre barn tilegner seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker. Vi snakker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google