Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1

2 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Rammer for jernbanen Mill. krLavBasisMiddelsHøy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000 Drift og vedlikehold 62 34062 59065 40065 900 ERTMS 16 020 Øvrig fornying 41 080 Etterslep - -10 93018 000 Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen 1 540 Post 30 Investeringer i linjen 56 520 103 390 165 740 180 410 Store prosjekter 45 83087 150143 300157 630 Programområdene 10 69016 23022 42022 800 Post 31 Dobbeltspor Oslo – Ski 11 300 Effektiviseringsgevinst -6 100 SUM JERNBANE 182 700229 810305 890328 150 2

3 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Jernbanetransport i Buskerud Buskerudbyen, byene i Vestfold og Grenland har utviklet seg til sammenhengende arbeids-, bo- og serviceregioner Vestfoldbanen er den mest trafikkerte InterCity-strekningen Drammen-Gardermoen står for 55% av alle landets av- påstigninger Jernbanen spiller, og kan spille en viktig rolle i kollektivsystemet lokalt og regionalt dersom tilbudet forbedres Ringeriksbanen og jernbanen gjennom Hallingdal kan spille en viktig rolle i transportsystemet mellom Østlandet og Vestlandet 3

4 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Jernbaneprosjekter i Buskerud Gjennomførte konseptvalgutredninger (KVU) og utredninger KVU Godsterminal Drammen KVU InterCity Oslo-Skien Utredning av jernbane Hokksund- Kongsberg (ferdigstilles april 2016) Investeringer Ringeriksbanen Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen Dobbeltspor Drammen-Gulskogen I tillegg vil det gjennomføres: Tiltak på Drammen og Mjøndalen stasjon som en del programområdene Tiltak som en del av godsstrategien 4

5 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Bindinger - Oppstart før 2018 UtbyggingstiltakRestkostnader Plattformforlengelser Gjøvikbanen200 Plattformforlengelse Vossebanen280 Plattformforlengelser og stasjoner Kongsvingerbanen440 Oslo S – Ski (Follobanen)11 300 Farriseidet - Porsgrunn680 Hove hensetting230 Dobbeltspor Arna-Bergen2 890 Leangen stasjon90 Djupvik kryssingsspor og Narvik stasjon620 Ler og Bolstadøyri kryssingsspor220 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen3 420 Diverse490 Sum igangsatte utbyggingstiltak20 860 5

6 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Bindinger - Indre InterCity og Ringeriksbanen UtbyggingstiltakLavBasisMiddelsHøy Sandbukta-Moss-Såstad 7 290 Haug-Onsøy-Seut 3 190 Seut-Fredrikstad-Sarpsborg - 7 510 Venjar-Eidsvoll-Langset 4 990 Kleverud-Sørli 5 060 Sørli-Åkersvika 3 725 Parsell Hamar-Lillehammer - 1 970 Hamar omformer (Jessnes) 260 Drammen-Kobbervikdalen 7 390 Drammen-Gulskogen 2 465 Nykirke-Barkåker - 6 695 Parsell Tønsberg-Larvik - 1 920 Hensetting IC 1 410 Ringeriksbanen - 10 000 20 100 Sum 35 780 63 870 73 970 6

7 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Programområder Mill. krLavBasisMiddelsHøy Sikkerhet og miljø5 1107 38011 740 Stasjoner og knutepunkt4 2007 2908 5408 920 Tekniske tiltak1 3801 5602 140 Sum10 69016 23022 42022 800 7

8 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Stasjoner og knutepunkt LavBasisMiddelsHøy Oslo S I tillegg til lav ramme I tillegg til basis ramme I tillegg til middels ramme LillestrømSandnes SVestby Vevelstad DrammenLørenskog Ytterligere satsing sømløse overganger og publikumsfasiliteter Gardermoen - Drammen (Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret) Grorud JessheimHøybråten ÅsOppegård Trondheim S, byggetrinn 2Egersund MyrdalMjøndalen Sømløse overganger og publikumsfasiliteter Stjørdal Sikkerhet og vedlikeholdsreduserende tiltak Otta/Dombås ITS og trafikkinformasjon 8

9 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Rangeringskriterier for nye prosjekter 1.Samfunnsøkonomisk nettonytte per budsjettkrone (NNB) 2.NNB pluss hensyn til sammenhengende standard/utbygging og samfunnssikkerhet 3.Klima som viktigste hensyn 4.Hva som må til for å bygge ut Hele IC innen 2030 E39 på 20 år Gjennomføre Motorvegplanen I tillegg er samfunnsøkonomisk analyser brukt til: Netto ringvirkninger Ikke-prissatte virkninger Følsomhetsanalyser 9

10 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Rangering etter samfunnsøkonomi 10 ProsjektNNBLavBasisMiddelsHøy Ofotbanen2,092 000 R 2027 Østlandet0,819 960 R 2027 Jærbanen0,3850 Oslo-navet0,1317 90022 30024 300 R 2027 Vossebanen0,011 090 Godsstrategi0,020 200 Hensetting0,06 812

11 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Rangering etter samfunnsøkonomi, samfunnssikkerhet, sammenhengende utbygging/standard 11 ProsjektNNBLavBasisMiddelsHøy Ofotbanen2,092 000 R 2027 Østlandet0,811 3507 1059 960 R 2027 Jærbanen0,3850 Oslo-navet0,133 10012 00022 300 R 2027 Vossebanen0,011 090 Godsstrategi0,020 200 Hensetting0,04 8126 812 R 2027 Trønderbanen-0,47350 Dobbeltspor Stanghelle-Arna-0,829 300 Dobbeltspor Sandnes-Nærbø-0,922 000

12 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Rutemodell 2027 Østlandet Effekt Innføres når indre InterCity og Follobanen er ferdig Tog hvert 10. min innenfor Asker, Ski og Lillestrøm til Oslo S Øker fra 4 til 6 avganger til Oslo lufthavn (totalt 9 per time) Tog mellom Oslo og Mysen på Follobanen - raskere Flere rushtidstog på Østfoldbanen Fire tog i timen i rush mellom Eidsvoll og Drammen Tog hver time mellom Oslo og Jaren/Hakadal i jevn frekvens Investeringer (de viktigste) Ombygging av spor i Brynsbakken Utvidelse til seks spor på Sandvika stasjon Planskilt tilkobling Østfoldbanens østre linje sør for Ski 12

13 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Godsstrategi Godsstrategi på 20,2 mrd. kr (middels og høy ramme) er samfunnsøkonomisk lønnsom Tredelt godsstrategi 1.Beholde eksisterende godsvolum på bane 2.Overføre gods fra veg til bane og sjø 3.Identifisere og entre nye markeder Jernbanen skal bli mer pålitelig Null- og lavutslipp/klimanøytralitet skaper behov for overføring til bane 20 nye kryssingsspor og dobbelsporparseller i høy ramme Utvikling av terminaler 13 Foto: Øystein Grue

14 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Langsiktig jernbanestrategi mot 2050 14 Kort sikt Mellomlang sikt Målbilde på lang sikt Bundne prosjekter NTP 2018-2029 Jernbanen mot 2050 Jernbanestrategien

15 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen 15 Innen utgangen av 2024 sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar Innen utgangen av 2026 legges det til rette for halvtimesavganger til/fra Skien og Sarpsborg og mer godstrafikk på Dovre- og Østfoldbanen Ringeriksbanen ferdig til 2024/25 Hele IC-nettet ferdig utbygd til 2030

16 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Veien videre Høring til fylkeskommuner, større byer og andre innen 1. juli 2016 Regjeringen fremmer stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 våren 2017. Må forvente store endringer fra plangrunnlaget! Styringsgruppen vil jobbe samlet i meldingsfasen 16

17 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Foto: Knut Opeide Takk for oppmerksomheten! 17


Laste ned ppt "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google