Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1

2 Nasjonal transportplan Rammer for jernbanen Mill. krLavBasisMiddelsHøy Post 23 Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold ERTMS Øvrig fornying Etterslep Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen Post 30 Investeringer i linjen Store prosjekter Programområdene Post 31 Dobbeltspor Oslo – Ski Effektiviseringsgevinst SUM JERNBANE

3 Nasjonal transportplan Jernbanetransport i Buskerud Buskerudbyen, byene i Vestfold og Grenland har utviklet seg til sammenhengende arbeids-, bo- og serviceregioner Vestfoldbanen er den mest trafikkerte InterCity-strekningen Drammen-Gardermoen står for 55% av alle landets av- påstigninger Jernbanen spiller, og kan spille en viktig rolle i kollektivsystemet lokalt og regionalt dersom tilbudet forbedres Ringeriksbanen og jernbanen gjennom Hallingdal kan spille en viktig rolle i transportsystemet mellom Østlandet og Vestlandet 3

4 Nasjonal transportplan Jernbaneprosjekter i Buskerud Gjennomførte konseptvalgutredninger (KVU) og utredninger KVU Godsterminal Drammen KVU InterCity Oslo-Skien Utredning av jernbane Hokksund- Kongsberg (ferdigstilles april 2016) Investeringer Ringeriksbanen Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen Dobbeltspor Drammen-Gulskogen I tillegg vil det gjennomføres: Tiltak på Drammen og Mjøndalen stasjon som en del programområdene Tiltak som en del av godsstrategien 4

5 Nasjonal transportplan Bindinger - Oppstart før 2018 UtbyggingstiltakRestkostnader Plattformforlengelser Gjøvikbanen200 Plattformforlengelse Vossebanen280 Plattformforlengelser og stasjoner Kongsvingerbanen440 Oslo S – Ski (Follobanen) Farriseidet - Porsgrunn680 Hove hensetting230 Dobbeltspor Arna-Bergen2 890 Leangen stasjon90 Djupvik kryssingsspor og Narvik stasjon620 Ler og Bolstadøyri kryssingsspor220 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen3 420 Diverse490 Sum igangsatte utbyggingstiltak

6 Nasjonal transportplan Bindinger - Indre InterCity og Ringeriksbanen UtbyggingstiltakLavBasisMiddelsHøy Sandbukta-Moss-Såstad Haug-Onsøy-Seut Seut-Fredrikstad-Sarpsborg Venjar-Eidsvoll-Langset Kleverud-Sørli Sørli-Åkersvika Parsell Hamar-Lillehammer Hamar omformer (Jessnes) 260 Drammen-Kobbervikdalen Drammen-Gulskogen Nykirke-Barkåker Parsell Tønsberg-Larvik Hensetting IC Ringeriksbanen Sum

7 Nasjonal transportplan Programområder Mill. krLavBasisMiddelsHøy Sikkerhet og miljø Stasjoner og knutepunkt Tekniske tiltak Sum

8 Nasjonal transportplan Stasjoner og knutepunkt LavBasisMiddelsHøy Oslo S I tillegg til lav ramme I tillegg til basis ramme I tillegg til middels ramme LillestrømSandnes SVestby Vevelstad DrammenLørenskog Ytterligere satsing sømløse overganger og publikumsfasiliteter Gardermoen - Drammen (Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret) Grorud JessheimHøybråten ÅsOppegård Trondheim S, byggetrinn 2Egersund MyrdalMjøndalen Sømløse overganger og publikumsfasiliteter Stjørdal Sikkerhet og vedlikeholdsreduserende tiltak Otta/Dombås ITS og trafikkinformasjon 8

9 Nasjonal transportplan Rangeringskriterier for nye prosjekter 1.Samfunnsøkonomisk nettonytte per budsjettkrone (NNB) 2.NNB pluss hensyn til sammenhengende standard/utbygging og samfunnssikkerhet 3.Klima som viktigste hensyn 4.Hva som må til for å bygge ut Hele IC innen 2030 E39 på 20 år Gjennomføre Motorvegplanen I tillegg er samfunnsøkonomisk analyser brukt til: Netto ringvirkninger Ikke-prissatte virkninger Følsomhetsanalyser 9

10 Nasjonal transportplan Rangering etter samfunnsøkonomi 10 ProsjektNNBLavBasisMiddelsHøy Ofotbanen2, R 2027 Østlandet0, R 2027 Jærbanen0,3850 Oslo-navet0, R 2027 Vossebanen0, Godsstrategi0, Hensetting0,06 812

11 Nasjonal transportplan Rangering etter samfunnsøkonomi, samfunnssikkerhet, sammenhengende utbygging/standard 11 ProsjektNNBLavBasisMiddelsHøy Ofotbanen2, R 2027 Østlandet0, R 2027 Jærbanen0,3850 Oslo-navet0, R 2027 Vossebanen0, Godsstrategi0, Hensetting0, R 2027 Trønderbanen-0,47350 Dobbeltspor Stanghelle-Arna-0, Dobbeltspor Sandnes-Nærbø-0,

12 Nasjonal transportplan Rutemodell 2027 Østlandet Effekt Innføres når indre InterCity og Follobanen er ferdig Tog hvert 10. min innenfor Asker, Ski og Lillestrøm til Oslo S Øker fra 4 til 6 avganger til Oslo lufthavn (totalt 9 per time) Tog mellom Oslo og Mysen på Follobanen - raskere Flere rushtidstog på Østfoldbanen Fire tog i timen i rush mellom Eidsvoll og Drammen Tog hver time mellom Oslo og Jaren/Hakadal i jevn frekvens Investeringer (de viktigste) Ombygging av spor i Brynsbakken Utvidelse til seks spor på Sandvika stasjon Planskilt tilkobling Østfoldbanens østre linje sør for Ski 12

13 Nasjonal transportplan Godsstrategi Godsstrategi på 20,2 mrd. kr (middels og høy ramme) er samfunnsøkonomisk lønnsom Tredelt godsstrategi 1.Beholde eksisterende godsvolum på bane 2.Overføre gods fra veg til bane og sjø 3.Identifisere og entre nye markeder Jernbanen skal bli mer pålitelig Null- og lavutslipp/klimanøytralitet skaper behov for overføring til bane 20 nye kryssingsspor og dobbelsporparseller i høy ramme Utvikling av terminaler 13 Foto: Øystein Grue

14 Nasjonal transportplan Langsiktig jernbanestrategi mot Kort sikt Mellomlang sikt Målbilde på lang sikt Bundne prosjekter NTP Jernbanen mot 2050 Jernbanestrategien

15 Nasjonal transportplan Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen 15 Innen utgangen av 2024 sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar Innen utgangen av 2026 legges det til rette for halvtimesavganger til/fra Skien og Sarpsborg og mer godstrafikk på Dovre- og Østfoldbanen Ringeriksbanen ferdig til 2024/25 Hele IC-nettet ferdig utbygd til 2030

16 Nasjonal transportplan Veien videre Høring til fylkeskommuner, større byer og andre innen 1. juli 2016 Regjeringen fremmer stortingsmeldingen om NTP våren Må forvente store endringer fra plangrunnlaget! Styringsgruppen vil jobbe samlet i meldingsfasen 16

17 Nasjonal transportplan Foto: Knut Opeide Takk for oppmerksomheten! 17


Laste ned ppt "NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google