Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk bestilling og innspill Bestillingen Verbalforslag «Dette legges inn i den kommende kulturplanen» 2 verksteder med politisk komite Forutsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk bestilling og innspill Bestillingen Verbalforslag «Dette legges inn i den kommende kulturplanen» 2 verksteder med politisk komite Forutsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Politisk bestilling og innspill Bestillingen Verbalforslag «Dette legges inn i den kommende kulturplanen» 2 verksteder med politisk komite Forutsetter en bred involvering internt og eksternt i utarbeidelsen av planen

3 Ambisjon politisk Kulturplanens overordnede ambisjon er å skape en felles plattform for den videre kulturutviklingen i Larvik Sette fokus på strategisk kultur/samfunnsutviklingutvikling Peke ut en ambisiøs kurs

4 Kulturbegrepet Egenverdi : Kunst og kultur har stor verdi i seg selv. Gode kulturopplevelser gir livskvalitet, inspirasjon, refleksjon og skaper samhørighet. bygge og bevege samfunnet planen skal ha som overordnet mål og være så representativ som mulig for aktørene - lokalbefolkningen, kulturaktører og kommunalt ansatte flere runder der man stadig endret, videreutviklet og spesifiserte kulturplanens innhold og mål

5 Kulturplan og prosess Prosess Film med kommentarmuligheter Intervjuer på gata Møter, verksteder, prosjekter stort antall: Lag og foreninger Kulturrådet Profesjonelle kunstnere Innvandrerorganisasjoner Skole, barnehager, plan og byggesak, barne- og ungdomstjenesten, Larvik læringssenter, Vestfold fylkeskommune v/kulturavdelingen "Kulturplanen bør være for oss, menneskene i Larvik”.

6 Planen Kulturplanen er delt inn i to hoveddeler: Den første legger frem det strategiske rammeverk for den fremtidige kulturplanleggingen i kommunen. Den andre delen viderefører og operasjonaliserer det strategiske rammeverket ved å legge frem forslag til konkrete tiltak for hva som skal skje på kulturfeltet i kommunen i frem mot 2025. Evalueres hvert 2. år?

7 Kunnskapsbasert kulturutvikling Basert på en grundig gjennomgang av forskning, innspill fra kulturaktører og lokalbefolkningen i Larvik, samt de erfaringer og fagkunnskap kulturavdelingen besitter internt, har tre hovedfokusområder blitt valgt ut. Disse tre er oppvekst, helse og stedsutvikling. Disse er alle områder som griper inn i hverandre, så vel som i andre områder av kulturplanen

8 Kulturplan 1.KUNNSKAPSGRUNNLAGET Sammendrag Innledning Hvorfor en kulturplan Hvordan forstår vi kulturbegrepet Satsningsområder 1.Kultur og oppvekst 2.Kultur og helse 3.Kultur og stedsutvikling DEL 2 TILTAKSDEL Lag og foreninger Kulturinstitusjoner - arenaer Kulturarv Kulturnæringer Globalisering Kulturformidling Æresborgere Integrering Festivaler – festspill Kommunale priser Profesjonelle kunstnere/institusjoner Kommunal kulturvirksomhet M.m. Forslag til vedtak på de forskjellige satsningsområdene.

9 Kultur og oppvekst Forskning Barn og unges tilgang på og deltakelse i ulike kulturaktiviteter i og utenfor skolen er et viktig bidrag til deres helhetlige, personlige, faglige og sosiale læringsprosess. Dannelse- å skape eller forme. Ha et aktivt forhold til seg selv og omgivelsene. Kunsten bidrar til positiv selvoppfatning og identitet, noe som er avgjørende for effektive utdanningsresultater og tilstreben av livslang læring. Sjekkes ut med virksomhetslederne

10 Det er bare 10% av folks helseproblemer helsetjenesten kan gjøre noe med selv. De resterende 90% må løses utenfor helsetjenesten ved at folk får bedre livsstil og ved bedring av de generelle livsvilkårene Mestring i alle livets faser Utvikle tjenester som støtter opp under forebygging og tidlig innsats – morgendagens omsorg Sees på med nye øyne hva en tjeneste skal være og hvem som skal være med å skape den Dreining mot større innsats for barn og unge, større innsats for å begrense og forebygge sykdom Nytte de samlede omsorgsressursene Demens (film?), demenslandsby Aktiv omsorg rommer aktiviteter og tiltak innen kunst, kultur, velvære

11 Kultur og helse/folkehelse Nyere forskning har vist at kultur kan ha en positivt innvirkning på folkehelsen, både i form av det preventive og helbredende arbeidet Forskning har også vist at sosial helse, det vil si tilgang til sosiale relasjoner, i stor grad er bestemmende også for vår fysiske og mentale helse kulturaktiviteter skaper sosiale møteplasser, som kan fostre interessefellesskap og en følelse av tilhørighet sosial ulikhet i helse Kulturavdelingen i Larvik kommune anser seg selv som med- leverandør av livskvalitet.

12 Kultur og steds/byutvikling Kulturarv Nyere utvikling Bølgen, Boligmappa, Hammerdalen/Sliperiet, Festivaler Fra industri til??? Kultur sin rolle i dette. Å skape et attraktivt lokalsamfunn gjennom by- og stedsutvikling handler også om hverdagslivet og de små tingene som påvirker hvordan vi lever livene våre Virkemidler kan være midlertidige installasjoner, opptredener, arrangementer, pop-opp rom, gatekunst, romlige intervensjoner Unik stedsidentitet som skiller seg fra konkurrentene og som kan bli benyttet i merkevarebyggingsstrategier

13 Kommunale strategier Sette rammer Stimulere og motivere Være aktør

14 HVA, HVORFOR HVORDAN Kunnskapsbasert praksis Hvorfor kultur og oppvekst Hvorfor kultur og helse/folkehelse Hvorfor kultur og steds/byutvikling

15 Kulturplan E-bok format Høringer Behandling i kommunestyret vår 2018

16 Kulturplan 1. Saksdokumentet – vanlig saksutredning med forslag til vedtak. 2. ”Grunnlagsdokumentet” - ”Sammen om kultur” Hva er en kulturplan? Historikk - Kultur i Larvik over 200 år Kulturplanlegging og moderne hverdagsliv 8-8-8 modellen Fremtidens kapital - Kultur kapital og andre kapitalformer som kultur er medprodusent av. Moderne velferdsplanlegging Evidensbasert kulturutvikling Framtidens byutvikling – Kultur i stedsutviklingen Kvalitet i kunst og kultur Metoder for målinger (hvordan måle det som ikke kan måles)(Evidensbasert målinger) Pilotene – cocreation Forskning (Helse, oppvekst, byutvikling) m.m. Litteratur liste – henvisninger


Laste ned ppt "Politisk bestilling og innspill Bestillingen Verbalforslag «Dette legges inn i den kommende kulturplanen» 2 verksteder med politisk komite Forutsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google