Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østlandssamarbeidet: Kontaktutvalget 6.des 2007 Gjennomføringsprosjektet 2006-2011 Vestfold fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østlandssamarbeidet: Kontaktutvalget 6.des 2007 Gjennomføringsprosjektet 2006-2011 Vestfold fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Østlandssamarbeidet: Kontaktutvalget 6.des 2007 Gjennomføringsprosjektet 2006-2011 Vestfold fylkeskommune

2 Å forebygge frafall Et tema i ulike prosjekter, satsingsområder og tiltak de siste år: –Bortvalg og kompetanse: 2002 - 2007 –Fattigdomsmeldingen: st meld nr 6 (2002-2003) –Satsing mot frafall: 2004 – 2007, m/SINTEF sin evalueringsrapport –St meld nr 16: ”…og ingen sto igjen” 2006 Få til praksis som får flere til å gjennomføre/fullføre vg opplæring med dokumentert sluttkompetanse

3 Sluttkompetanse i vgo Opplæringen skal føre fram til: –Studiekompetanse m/vitnemål (3 år) –Yrkeskompetanse m/fag-/svennebrev (2+2) –Kompetanse på lavere nivå (i utg pkt 3 år) Hva vil vi med videregående opplæring? Hvordan kvalifisere ungdommen til voksenliv, arbeidsliv og samfunnsdeltagelse?

4 Hva vet vi om bortvalg? Vi vet at ungdom som står i faresonen for å slutte/ikke fullføre har: –svake karakterer i ungdomsskolen –fravær/høyt fravær i ungdomsskolen –Familiebakgrunn hvor utdanning i liten grad vektlegges og støttes –Handler ofte om utfordringer av sosialfaglig karakter, og som ikke bare er knyttet til gjennomføring av videregående opplæring –…dette er kunnskap som må brukes!

5 Gjennomføringsprosjektet En lokal variant og oppfølging av Bortvalg og kompetanse i Vestfold En studie av ungdommens vandring gjennom og på siden av videregående opplæring gjennom 5 år (2006 – 2011) Følger et årskull fra ungdomsskolen i 2006 og i inntil 5 år (den tiden man har til å fullføre) Tar ut registerdata fra VIGO og OTTO på ulike tidspunkt i opplæringsløpet Vil gjenta dette om 2-3 år Første rapport: okt 2007 Vi følger et årskull!

6 Hvilke variabler ser vi på? Valg, bortvalg, omvalg, prestasjoner, progresjon, gjennomføringsgrad og kompetanseoppnåelse Hvilke utdanningsprogram søkes (stud spes og yrkesfaglig) Alternative opplæringsløp Ulike forhold knyttet til kjønn Fortrinn til inntak grunnet spes. ped behov Inntatt på første ønske Ungdommens prestasjoner 1. år i vgo Karakterer og karakterutvikling Omvalg og ”gjenvalg” De som får ikke vurdert og stryk De som sluttet før skoleåret var over Ser på de ulike variabler pr. ungdomsskole, pr. videregående skole og pr utdanningsprogram

7 Søkningen til vgo I utvalget: 3 038 ungdommer hjemmehørende i Vestfold Gikk ut av 37 ungdomsskoler Har å velge på: 10 fylkeskommunale vg skoler og 3 private vg skoler, samt vgs utenfor fylket 99,6 % av ungdommen søkte videregående opplæring: Altså var det kun 13 stk som ikke søkte (før eller etter fristen) 44 søkte, men begynte ikke 57 av 3 038 (1,9 %) ”alle” tenker at videregående er tingen!

8 Etter 1.år i vgo – juni 2007 Deler ungdomsgruppa i 4: De som går strake veien. De søker vg opplæring, er der hele skoleåret, fullfører med bestått og vurdert i alle fag (fullførtkode B) De som følger alternative opplæringsløp. Elever med (planlagt) målsetting om kompetanse på lavere nivå innenfor det enkelte utd program eller på alternative løp (fullførtkode A) De som søker vg opplæring og er der hele året, men har stryk og/eller ikke vurdert i ett eller flere fag, evt. mangler fag (fullførtkode I) De som har sluttet før skoleslutt i juni (fullførtkode S)

9 Etter 1. år – juni 2007:VFK vgs kodeGjennomføringsgradantall% BGjennomført og bestått i alle fag 2 23880,4 % AAlternative løp: planlagt kompetanse på lavere nivå 622,2 % IIkke vurdert/stryk i ett eller flere fag (el mangler fag) 34412,4 % SSluttet i skoleåret1374,9 % Feilreg2 Total2 783100%

10 Stud spes - yrkesfag Stud spes kodeantall% B1 27990,4 % A20,1 % I1148,1 % S201,4 % 1 415100 % Yrkes fag kodeantall% B95972,2 % A32 (+29)2,4 % I23017,3 % S1088,1 % 1 329100 %

11 B og K - gjennomføringsprosjektet kodeB og K 2004 Gjennomfør 2007 BBestått og vurdert i alle fag 76,1 %80,4 % AAlternative løp2,2 % IIkke vurdert/stryk16,7 %12,4 % SSluttet i skoleåret7,2 %4,9 % Feilreg0,9 % Total100 %

12 5 varsellamper 1.91 av de 137 (66%) som sluttet i skoleåret hadde lavere inntakspoengsum enn 30 (kar 2,7) (maks er 66) 2.23 % av de som sluttet var fortrinnssøkere til særskilt vg1. Blant de som ikke sluttet er andelen fortrinn 7 %. 3.27 % av de som sluttet er inntatt på lavere ønske. 4.2,4 % av elevene på yrkesfag har planlagt kompetanse på lavere nivå og/eller alternative løp. Dette er i sterk kontrast til at det er 25 % av elevene som får ikke vurdert/stryk (17,3) eller slutter i skoleåret (8,1). 5.240 av 344 elever (70 %) med ikke vurdert/stryk har gått videre til vg2

13 Oppsummering Har tallmateriale som brukes systematisk og direkte i det lokale arbeidet/samarbeidet mellom ungdomsskole (kommune) og videregående skole, NAV og evt andre aktører Ligger til grunn for ulike utviklingstiltak/praksis for å bedre gjennomføring av vg opplæring for alle Har gitt ny giv, entusiasme, engasjement og eierskap til utfordringer


Laste ned ppt "Østlandssamarbeidet: Kontaktutvalget 6.des 2007 Gjennomføringsprosjektet 2006-2011 Vestfold fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google