Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UBRA - Utvidelse Bekkelaget renseanlegg Vann- og avløpsetaten Nabomøte – 23.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UBRA - Utvidelse Bekkelaget renseanlegg Vann- og avløpsetaten Nabomøte – 23.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 UBRA - Utvidelse Bekkelaget renseanlegg Vann- og avløpsetaten Nabomøte – 23.09.15

2 X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Fremdriftsplan Sprengningsarbeider - Pågår til ca. mai 2017 (fremdriftsusikkerhet). Bygningsarbeider - Pågår fra høsten 2016 til sommer 2019. Tekniske entrepriser- Pågår fra 2017 til 2019. Idriftsettelse i 2020

14 Ulemper som følger av sprengningsarbeidene: Rystelser/vibrasjoner Strukturlyd Massetransport Aktivitet på riggplass Energibrønner kan bli ødelagte

15 Arbeidstider (mandag-fredag) Bydel Nordstrand håndhever Støyforskriften. De har gitt følgende dispensasjoner for støyende arbeider: Sprenging tillates fra kl. 08.00 til 21.00. Pigging tillates fra kl. 08.00 til 22.00. Boring tillates fra kl. 07.00 til 22.00.

16 Rystelser og vibrasjoner Mange opplever dette som dramatisk. Bevegelsene er små. Rystelsesgrensene er lave. Rystelsene måles. Målte rystelser er lave. Det er liten sannsynlighet for at det skal oppstå skader, men det kan skje. Selv om rystelsene er små, kan løse gjenstander bevege seg.

17 Dersom skader oppstår Varsle skaden på postmottak@vav.oslo.kommune.no (eller 02180).postmottak@vav.oslo.kommune.no VAV tar kontakt for befaring av skaden. Rådgiver Rambøll gjør en uavhengig vurdering av skade og årsaksforhold. Rambøll har registrert tilstanden på nærliggende bygninger før arbeidene startet. Det anbefales at eget forsikringsselskap også varsels.

18 Erstatningsbolig Dersom belastningene som følger av våre arbeider oppleves som uutholdelige er det anledning til å be VAV om erstatningsbolig. Dette er vurderinger som den enkelte selv må gjøre. VAV vil vurdere alle slike henvendelser i nært samarbeid med Bydelsoverlegen.

19 Naboinformasjon SMS-varsel www.ubra.no Nærinfo distribueres ved behov Naboinformasjonsmøter Anleggsbesøk – en lørdag i høst

20 Dialog Gruppe bestående av representanter for berørte naboer møter representanter fra bydel Nordstrand og VAV/prosjektet. Målet er å bedre dialog og samarbeid om utfordringer i prosjektet som påfører omgivelsene ulemper. Gruppen trenger nye naborepresentanter, som kan fungere som et bindeledd mellom berørte naboer, VAV/prosjekt og bydel Nordstrand.

21 Ta kontakt Kontaktskjema på: www.ubra.no E-post: kundesenter@vav.oslo.kommune.no Telefon kundesenter: 02180


Laste ned ppt "UBRA - Utvidelse Bekkelaget renseanlegg Vann- og avløpsetaten Nabomøte – 23.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google