Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibelen Foto: Pål Berge. Hvorfor lære om bibelen? Bibelen er sannsynligvis historiens mest innflytelsesrike bok. Bibelen er viktig for verdens to milliarder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibelen Foto: Pål Berge. Hvorfor lære om bibelen? Bibelen er sannsynligvis historiens mest innflytelsesrike bok. Bibelen er viktig for verdens to milliarder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibelen Foto: Pål Berge

2 Hvorfor lære om bibelen? Bibelen er sannsynligvis historiens mest innflytelsesrike bok. Bibelen er viktig for verdens to milliarder kristne. Det gamle testamentet er også jødenes bok Mange forbindelsesledd mellom Det gamle testamentet og Koranen. Profeter i Islam. Den er verdens mest solgte bok, og den er oversatt til flere hundre språk.

3 Hvorfor lære om bibelen? Du finner tekster om alt som har med det å være menneske å gjøre. Alt står det om: –Kjærlighet, sorg, smerte, tro, tvil, krig, vold, heltefortellinger……. Du finner mange sjangre –Myter, fortellinger, brev, poesi, visdomsord, biografier……..

4 Hvorfor lære om bibelen? Vårt samfunn, språk og kultur er sterkt inspirert av bibelen. Et skattekammer: –OrdtakOrdtak en Judas i blant oss, det var som da David møtte Goliat En barmhjertig samaritan, Adams drakt Englevakt syndebukk –NavnNavn

5 Hvorfor lære om bibelen? –Mange diktere og forfattere er og har vært inspirert av bibelen Kampen mellom det gode og vonde «Narnia» Jostein Gaarder «Julemysteriet», «I et speil i en gåte». Dan Brown «Da Vinci koden»

6 Hvorfor lære om bibelen? Musikk –Alt fra gospel, visesang til pop, rock Bonney M Elvis Presley U2 Rainmakers Bruce Springsteen Iron Maiden

7 Bibelen Bibelen er kristendommens hellige skrift for alle kristne kirkesamfunn. Kristne mennesker tror Bibelen er Guds lære i nedskrevet form. Guds budskap. Selve navnet kommer fra gresk (biblia) og betyr bøker (bibliotek). Foto: Nicholas Bufford

8 Bibelen De aller fleste hendelsene i Bibelen foregår i et område som i dag kalles for Midtøsten. Midtøsten

9 Bibelen Bibelen består av 66 bøker. Her finner vi historier, lover, poesi, sanger, brev og profetier. Bibelen er delt inn i to hoveddeler. Navnene forteller at en gammel pakt er erstattet med en ny Det gamle testamente 39 bøker (gamle pakt)gamle Det nye testamente 27 bøker (nye pakt)

10 Bibelen Det gamle testamente består av 39 bøker. –Denne delen av Bibelen er hellig for både jøder og kristne. Tanak, den jødiske bibelen. –Forskjellig rekkefølge –Tolker forskjellig Hebraisk Det gamle testamente omfatter tidsrommet fra verden blir skapt til Jesu fødsel.

11 Bibelen Det nye testamente består av 27 bøker. Her fortelles det om hvordan Gud sendte sin sønn til jorden for å frelse menneskene. Gresk Kjenner noen av forfatterne I Det nye testamente kan vi lese om Jesu liv, lære, død og oppstandelse.

12 Ord Det gamle testamentet, Det nye testamentet, Midtøsten, sjanger, poesi, oldtiden, evangeliet, mosebøkene, pakt, apostel, forkynnelse og profetier

13 Side 130 i læreboka

14 GT 39 bøker 5 Mosebøker: fra skapelsen til Moses dør Jødenes lover. 12 Historiske bøker: Diverse historier om Israelfolket. 6 Poetiske bøker 16 Profetiske bøker (Jesaja og Jeremia)

15 NT 27 bøker 4 evangelier: Historien om Jesus (Matteus, Markus, Lukas og Johannes) Apostlenes gjerninger 21 brev: 13 Paulusbrev og 8 andre brev Johannes åpenbaring

16 Bibelen Hver av bøkene i Bibelen er inndelt i kapitler og vers. Matt 6, 7-15. BokKapittelVers

17 Hva vet dere om forholdet mellom GT og NT?

18 Bibelen Kristendommen hevder at hele Bibelen er en sammenhengende fortelling om menneskelig frelse. Jødedommen mener at Det nye testamente ikke er en hellig skrift. Islam verdsetter Bibelens profeter som Guds sendebud, men man mener at innholdet har blitt forandret og feiltolket. Ill: Jan Titio

19 Sammenhengen mellom GT og NT I kristendommen Hele Bibelen er en sammenhengende fortelling om menneskelig frelse. –GT: Gud ga jødene løfter om frigjøring og frelse –NT: Løftene ble oppfylt gjennom Jesus og den frelsen gjaldt alle menneskene. NT: Ny pakt –Paulus: Toraen (loven) gjelder ikke mer –Første kristne var troende jøder –Jesus var en oppfyllelse av profetiene i GT

20 Brudd mellom GT og NT GT: Det skal komme en konge av Davids slekt som skal skape fred og rettferdighet. (Messias) Jesus var mye sammen med synderne –NT: Gud var hos de utstøtte (synderne) Jesus ble henrettet som en forbryter Paulus: Budskapet om Jesus Kristus skulle nå ut til alle menneskene og viske ut skillet mellom jøder og ikke- jøder. (ikke omskjæring, spiseregler, sabbatsregler) Synder: en som ikke greier å leve etter guds lover

21 Sammenhengen mellom GT og NT I Jødedommen Jødedommen mener at Det nye testamente ikke er en hellig skrift. Finnes ingen ny pakt Messiasprofetiene har enda ikke gått i oppfyllelse

22 Sammenhengen mellom GT og NT I Islam Bibelens profeter verdsettes som Guds sendebud, men man mener at innholdet har blitt forandret og feiltolket. «Fred være med ham og med alle Guds profeter». Jesus (Isa) er nevnt 35 ganger i Koranen. Bibelens forfattere har forandret budskapet til profetene Muhammed det siste sendebudet med den endelige åpenbaringen.

23 Bibelen GT ble skrevet på hebraisk NT ble i utgangspunktet skrevet på gresk. Senere ble Bibelen oversatt til en rekke andre språk.

24 Bibelen Hvordan skal man tolke og forstå det som står i Bibelen? Noen velger å lese Bibelen helt bokstavelig. Det vil si at de tror at hvert ord som står skrevet i boken er sant. Kritikere av et slikt bibelsyn mener at man ikke må forveksle Bibelen med et oppslagsverk. Alt kan ikke leses bokstavelig. Foto: Steelman

25 Bibelen Andre mener at Bibelen må leses og forstås ut fra den tiden vi selv lever i. En må tolke Bibelen ut fra sitt eget liv og den virkeligheten man er en del av. Kritikere av et slikt bibelsyn mener at dette blir en måte å vanne ut Bibelens budskap på. Foto: Brian Kelley

26 Bibelen Bibelens ulike deler har vært overlevert muntlig fra generasjon til generasjon før de ble skrevet ned. Til å begynne med brukte man papyrus og pergament når man skulle skrive ned Bibelen. Papyrus er tidlig form for papir, mens pergament en type skinn laget av kalv, geit eller sau.

27 Bibelen Verdens største bibel veier over 500 kilo. Hver side er en meter høy. Verdens minste trykte bibel veier bare 20 gram. Den er omtrent like stor som en fyrstikkeske.

28 Den store bibelske fortellingen En stor fortelling om forholdet mellom Gud og menneskene Start: skapelsen Slutt: håpet om nyskapelse, –Gud gjør ende på all ondskap og lidelse 4 akter

29 Første akt: skapelsen og urhistorien Andre akt: Gud og Israelfolket Tredje akt: Jesu liv, død og oppstandelse Fjerde akt: den kristne kirke og håpet om nyskapelse

30 Akt 1: skapelse og urhistorie 11 første kapitlene i 1. Mosebok Historier som: Skapelsen, syndefallet, Kain og Abel, Noahs ark, Babels tårn Menneskenes «barndom» Symbolske fortellinger om fristelser, ødeleggelse, forbrytelse, straff, ondskap

31 Akt 2: Gud og Israelfolket Resten av GT Pakten med Abraham Moses –Redningsmannen –Lovgiveren (mottar Guds bud) Avgudsdyrking og undertrykking –Fornyet pakt Storhetstid med mektige konger Går nedover med riket, delt i to Profeter med håp om en redningsmann og ny pakt

32

33 Akt 3: Jesu liv, død og oppstandelse De fire evangeliene Lukas, Mattias, Markus og Johannes Jesus i sentrum Guds redningsaksjon ovenfor menneskene Kjærligheten seirer over det onde Livet seirer over døden Jesus hevder: menneskesønnen, rett til å tale på vegne av Gud, tilgi synder, makt til å helbrede som tegn på Guds barmhjertighet. Ellers vanlig menneske som blir et offer Oppstandelsen: syndens og dødens makt brutt → håp

34 Akt 4:Den kristne kirke og håpet om nyskapelse De første kristnebringer bringer budskapet om Jesus videre: –Dreier seg om alle menneskene Kristne menigheter blir forfulgt Kristne menighetene lever i håp: –Kommer fram i brevene –Paulus kommer til Roma ( som er verdens midtpunkt) Johannes åpenbaring: kampen mellom Gud og ondskapens makt

35 Bibelen


Laste ned ppt "Bibelen Foto: Pål Berge. Hvorfor lære om bibelen? Bibelen er sannsynligvis historiens mest innflytelsesrike bok. Bibelen er viktig for verdens to milliarder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google