Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saltstraumen 31.08.2010 UB Terje Ingvaldsen Hadsel videregående skole Aud Meldal Mosjøen videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saltstraumen 31.08.2010 UB Terje Ingvaldsen Hadsel videregående skole Aud Meldal Mosjøen videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saltstraumen 31.08.2010 UB Terje Ingvaldsen Hadsel videregående skole Aud Meldal Mosjøen videregående skole

2 Saltstraumen 31.08.2010 FREMTIDEN ???? 25% av alle foretak er etablert de siste 3 årene. 50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag. 70% av dagens virksomheter vil være borte om 10 år.

3 Saltstraumen 31.08.2010 UB-start UB-team Bli kjent tur Persolighetstester Forretningside Navn på bedriften

4 Saltstraumen 31.08.2010 Seks tenkende hatter Svart hatt - negativ Rød hatt - følelser Blå hatt - planlegge, overblikk, gjøre beslutninger Grønn hatt - kreativ, nye ideer Gul hatt - muligheter, fordeler, optimistisk Hvit hatt - informasjon, rykter Edvard De Bono

5 Saltstraumen 31.08.2010 Image: BLÅ – Definere behov GRØNN –Skape ideer og forslag til image HVIT – Samle informasjon, hva vet vi om situasjonen GUL - Fordeler SORT –Ulemper RØD - Følelser om imagebeslutningen BLÅ – Beslutning, neste steg.. 1 2 2 1 1 1 2

6 Saltstraumen 31.08.2010 Personlige stiler 1.Initiativrik 2.Analytisk 3.Styrende 4.Støttende STØTTENDE Sosial tilhørighet Personlig service Behov for å bli likt INITIATIVRIK Trenger utfordringer Behov for høyt tempo Behov for oppmerksomhet ANALYTISK Trygghet Liker fagkunnskap Trenger god tid Grundighet Seriøsitet STYRENDE Kvalitet Sikkerhet Effektivitet Respekt Anerkjennelse

7 Saltstraumen 31.08.2010 Personlige stiler Initiativrik Analytisk Styrende Støttende UFORMELL HENGER MED FORMELL DOMINERENDE

8 Saltstraumen 31.08.2010 Roller i et team – kartleggingsskjema Nedenfor er det formulert 7 ulike utsagn om noen sider ved det å arbeide i et team. For hver av disse 7 områdene er det skissert åtte mulige måter (a-h) du kan handle eller være på. Fordel for hver av de sju områdene i alt 10 poeng på de setningene som du selv mener best skildrer deg og din atferd. Disse 10 poengene kan fordeles på de åtte alternativene slik som du selv vil; i ekstreme tilfeller kan de spres på alle setningene eller de kan samles på en setning. Hva jeg tror at jeg kan tilføre et team: a. Jeg tror jeg er snar til å se og utnytte nye muligheter. b. Jeg kan arbeide godt sammen med mange ulike personer. c. En av mine sterke sider er å komme med ideer. d. Jeg er flink til å få fram ideer fra andre når jeg oppdager at de har noe å fare med. e. Jeg er effektiv og er flink til å følge opp og stå på. f. Jeg tåler å bli upopulær dersom det fører til et godt resultat til slutt. g. Jeg har evnen til å se hva som er realistisk og hva som vil fungere i praksis. h. Jeg er flink til å legge fram alternative løsningsforslag uten å virke fordømmende eller forutinntatt. 2. Dersom det er et område jeg kommer til kort på når det gjelder teamarbeid, kan det være: a. Jeg kjenner meg ikke vel uten at møtene er godt organiserte og strukturerte, og at de blir ledet på en god måte. b. Jeg kan være alt for velvillig overfor andre som har synspunkter som ikke har kommet godt nok fram. c. Jeg har alt for lett for å snakke når nye ideer kastes fram. d. Min saklige og nøkterne synsmåte gjør det vanskelig for meg å være like entusiastisk som kollegaene mine. e. Jeg kan dominere og virke autoritær dersom noe skal gjøres. f. Jeg syns det er vanskelig å ta ledelsen, særlig når jeg har en følelse av at det vil gå ut over klimaet i teamet. g. Jeg kan lett bli så opptatt av ideer og tanker som slår meg at jeg mister tråden i det som går for seg i teamet. h. Kollegene mine har lett for å se på meg som en bekymrer seg alt for mye over småting, og over hva som kan gå galt. 3 Når jeg er involvert i et prosjekt sammen med andre mennesker,.. a. Er jeg flink til å påvirke andre, uten å presse dem. b. Er jeg observant og våken, og hindrer slik at ting blir glemt og feil blir begått. c. Er jeg villig til å presse på slik at gruppen ikke sløser med tiden eller mister målsettingene av syne. d. Kan en regne med at jeg kommer med originale forslag. e. Er jeg alltid rede til å støtte et godt forslag til felles beste. f. Ser jeg etter hva som er nytt innenfor det feltet vi arbeider på. g. Tror jeg at min dømmekraft kan være med på å få fram de rette beslutningene. h. Kan de andre stole på at jeg sørger for at arbeidet blir skikkelig organisert. 4 Når jeg deltar i gruppearbeidsaktiviteter er jeg oftest slik; a. Jeg har et fromt ønske om å bli bedre kjent med de andre. b. Jeg nøler ikke med å si i mot andre, eller ta et standpunkt som gjør at jeg blir stående alene. c. Jeg kan lett komme med argumenter mot dårlige forslag. d. Jeg får ting til å fungere når en plan skal settes ut i livet. e. Jeg har en tendens til å unngå det selvsagte, og komme med uventede forslag og løsninger. f. Jeg legger vekt på det vi kommer fram til skal være perfekt. g. Jeg drar gjerne nytte av de kontaktene jeg har utenom gruppa. h. Jeg er interessert i å høre på andre synspunkt, men har ikke vansker med å ta en beslutning når dette skal gjøres.

9 Saltstraumen 31.08.2010 Gruppe og gruppebygging, hudpleie vg3 Elev Oppfatter seg selv somTesten viserSøker stilling somAnsatt som LineInitiativrik – utadvendtArbeideren – ideskaperen Cecilie Starheim Analytisk – kvalitetsbevisst Skaperen – arbeideren SiljeInitiativrik – utadvendtLagspiller – skaperen EmmaStyrende – besluttsomArbeideren – skaperen StineAnalytisk – kvalitetsbevisst Arbeideren – lagspilleren Cecilie Karlsen Støttende – systematiskVurdereren – fullføreren/arbeideren AirinStyrende – besluttsomLagspilleren – idèskaperen JulieStøttende – systematiskArbeideren - fullføreren IrisStøttende – systematiskLagspilleren - fullføreren MartineStyrende – besluttsomArbeideren - vurdereren TalisaStøttende – systematiskFullføreren – skaperen BeatheStøttende – systematiskRessursfinneren – arbeideren

10 Saltstraumen 31.08.2010 Slumpordliste

11 Saltstraumen 31.08.2010 Forretningside - Mentor – Hvilke kompetase trenger bedriften Logo – gule lapper med forslag Lage annonse og utlyse stillingene

12 Saltstraumen 31.08.2010

13

14 Faste styremøter med mentor Elevene må ha eierforhold til bedriften sin Vurdering må være kjent for elevene

15 Saltstraumen 31.08.2010 Produksjon Markedsføring Regnskap Personal Lage gode planer med aktivitet, tid og ansvar

16 Saltstraumen 31.08.2010

17 IA-bedrift IA-kurs av NAV Medarbeidersamtaler Hemmelig venn Positive sider Konflikthåndtering

18 Saltstraumen 31.08.2010 Skriv en positiv ting om medelevene på lista NavnPositiv egenskap Line Julie Martine Silje Emma Beate Camilla Iris Talisa Cecilie K Stine Cecilie S Airin

19 Saltstraumen 31.08.2010 Kjære Cecilie S Dine medelever sier at du er ei kjempe super jente. Du sier dine meninger og er engasjert Du har bein i nesen og vet hva du vil og vet hva du skal si. En voksen person man føler man kan stole på og betro seg til. Du er interessert i alle sine meninger skal bli hørt. Snill, seriøs og motiverende. Svært klok. Står mye på for fellesskapet og tar ting på en alvorlig måte. Du har mye kunnskap og er ei smart og nydelig jente. Alltid godt humør. Veldig flink med både skolearbeid og som styreleder. Dyktig og sympatisk jente.

20 Saltstraumen 31.08.2010 HVA SKAPER ENGASJEMENT HOS LÆRERNE? Kurs og nettverksamling er Nye erfaringer Positive resultater Budsjett Variert arbeid Engasjerte elever Traid Fair i Ungarn

21 Saltstraumen 31.08.2010

22 Julemesse Fylkesmesse

23 Saltstraumen 31.08.2010 Tullhetta Historien om et produkt på frisør 2005-2006

24 Saltstraumen 31.08.2010

25 HVA SKAL TIL FOR AT UB SKAL FUNGERE? Engasjerte lærere med kompetanse Kontinuerlig oppfølging og veiledning Fast møtetid og tett samarbeid med lærerne på UB-teamet Godt samarbeid med mentor De ”rette elever” til stillingene Elevenes bedrift Tid til å jobbe med UB Tydelige mål med bedriften

26 Saltstraumen 31.08.2010 NOEN TIPS Ta ting på sparket/ improviser Vær tålmodig, husk elevene er nybegynnere. La det være elevenes bedrift, men DU må være tilstede Være forberedt på andre typer spørsmål Struktur på møter-detaljerte planer

27 Saltstraumen 31.08.2010 Avvikling Årsrapport Avlsutte bankkontoen Generalforsamling Fordeling av utbytte


Laste ned ppt "Saltstraumen 31.08.2010 UB Terje Ingvaldsen Hadsel videregående skole Aud Meldal Mosjøen videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google