Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønn som fortjent? Live Rasmussen Foto: Fredrik Hovind Juell Layout: Torgunn Karoline Moe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønn som fortjent? Live Rasmussen Foto: Fredrik Hovind Juell Layout: Torgunn Karoline Moe."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lønn som fortjent? Live Rasmussen live.rasmussen@ub.uio.no Foto: Fredrik Hovind Juell Layout: Torgunn Karoline Moe

3 Lønn : struktur – innhold – utførelse – lokal historikk Rettigheter, muligheter, forventningsavstemming, systematikk, sammenheng med kompetansebygging

4 STRUKTUR - INNHOLD

5 FBFs lønnskriterier Bibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1410 LR 15 ltr 36-59 - Etter FBFs vurdering bør minimum alternativ lønnsstige benyttes. Spesialbibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1515 Ltr. 49-75 - skjønnsutøvelse og selvstendighet. - Relevant bibliotekfaglig praksis og erfaring vil bli tillagt vekt. Hovedbibliotekar (l.pl. 90.205) SKO 1077 Ltr. 53-85 https://www.forskerforbundet.no/om- oss/organisasjon/foreninger/fbf/lonnskriterier/

6 Arbeidsoppgaver Katalogisering og klassifikasjon hovedsakelig av periodisk materiale Kvalifikasjoner Bachelor eller tilsvarende innenfor bibliotek-, medie- og informasjonsfag. Gode språkkunnskaper er nødvendig. Kjennskap til Open Access og publiseringskanaler i akademia er ønskelig. Erfaring med katalogisering og klassifikasjon. Gode datakunnskaper. Språk Norsk Engelsk Egenskaper Evne til å jobbe effektivt, resultatorientert, grundig og selvstendig. Gode samarbeidsevner. Initiativrik. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Hvilken kode / lønn (1)

7 Hvilken kode / lønn (2) Arbeidsoppgaver Utvikle tilbudet til barn og unge, fra barnehagebarn til ungdom i videregående skole. Litteraturformidling og informasjon til barn, ungdom, foreldre og pedagogisk personale Innkjøp og utvikling av mediesamlingen til barn og unge Nettverksbygging Ansvar for utstillinger, arrangementer og spilltilbud til barn og unge Delta i den daglige driften Kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid med barn og unge Kunnskap om barne- og ungdomslitteratur Fortrinnsvis bachelor i bibliotek - og informasjonsfag. Annen relevant høyere utdanning kan vurderes. Erfaring fra formidlingsarbeid og utadrettet virksomhet er ønskelig Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Gode IT-kunnskaper og interesse for dataspill Personlig egnethet vil bli vektlagt Egenskaper Du er utadvendt og raus, med hjerte for barn og unge Du er en tydelig og god rollemodell Du er kontaktskapende og god på relasjoner Du er nytenkende, utviklingsorientert og har evne til å se praktiske løsninger Du er fleksibel, serviceinnstilt og engasjert

8 Aktuelle arbeidsoppgaver Undervisning og veiledning av studenter, stipendiater og forskere. Open Access, forskningsdokumentasjon, lagring av forskningsdata, bibliometri, formidling, kontaktbibliotekar for et fakultet, EndNote, elektroniske tjenester. Ønskede kvalifikasjoner Undervisningserfaring IKT-kompetanse, gjerne formell kompetanse Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek Erfaring med formidling og arrangementer Evne til å arbeide både selvstendig og i team Gode norsk- og engelskkunnskaper Fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder Vilje til faglig utvikling Personlig egnethet Hvilken kode / lønn (3)

9 UTFØRELSE

10 Når snakker vi om hvordan vi utføre jobben og hva det skal bety for lønn? Medarbeidersamtale Lønnssamtale Lokale forhandlinger Basert på lokal lønnspolitikk

11 Lønnspolitikk lokalt skal fremme verdier, holdninger, innsats, handlinger og resultater. skal være fundamentet for en systematisk lønnsfastsettelse. skal bidra til å nå virksomhetens mål og strategier skal være kjent og forstått av alle lønnsstatistikk skal være tilgjengelig praksis skal utvikles over tid

12 LOKAL HISTORIKK & PRAKSIS

13 Stillingsvurdering : forsvaret Problemløsing Beslutninger Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon) Spesielt Ansvar Ledelsesansvar Spesialistansvar Formalkompetanse Tjenesteerfaring Utdannelse.

14 Lønnsguide Ledig stilling, utlysning og tilsetting Lønnsfastsettelse innen et år 2.3.8,3 Endring av stillingsinnhold/ekstraordinær innsats 2.3.4 Lokale lønnsforhandlinger 2.3.3 http://foreninger.uio.no/forskerforbundet/lonn- lov-og-avtaleverk/lonnsmuligheter.html

15 Oppgaver (1) Kari på NMBU har fått ansvar for en del av nettsidene på biblioteket. Leder mener dette er oppgaver på nivå med de hun har som spesialbibliotekar. Hva kan Kari gjøre? Arne har fått ansvar for et større digitaliseringsprosjekt på NTNU og tar kontakt med FBF. Hva kan rådet fra FBF være?

16 Oppgaver (2) Kristian på Hixx er IT-bibliotekar (Spesialbibliotekar) og jobber mye etter normalarbeidstid og lager gode løsninger for sine kollegaer og vit.ansatte på høgskolen. Hvordan bør han argumentere overfor sin leder for å få mer lønn. En kollega mener han bør bli ingeniør eller rådgiver. Hvorfor eller hvorfor ikke? Kristine på Uixx er ansatt som bibliotekar. Hun har over tid fått nye oppgaver på et høyere nivå og får tilbud om to lønnstrinn i lokale forhandlinger men er ikke fornøyd. Hva gjør hun.

17


Laste ned ppt "Lønn som fortjent? Live Rasmussen Foto: Fredrik Hovind Juell Layout: Torgunn Karoline Moe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google