Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 1 Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Del.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 1 Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Del."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 1 Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Del 1 Innledende momenter Del 1 Innledende momenter

2 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 2 Innledning Dette er noen momenter til gjennomføring av medarbeidersamtaler Dette er noen momenter til gjennomføring av medarbeidersamtaler Ikke alle momenter vil være like viktige og naturlige å ta opp med alle Ikke alle momenter vil være like viktige og naturlige å ta opp med alle Vurder derfor hvilke temaer du vil fokusere på. Vurder derfor hvilke temaer du vil fokusere på. Noter hvilke temaer som er fokusert og hvilke ikke. Noter hvilke temaer som er fokusert og hvilke ikke. Om disse momentene ikke er tilstrekkelige, erstatt de med andre Om disse momentene ikke er tilstrekkelige, erstatt de med andre

3 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 3 Generell tips Finn ut hva du vil med samtalen med den enkelte lærer Finn ut hva du vil med samtalen med den enkelte lærer Begynn med den store oversikten. Fokuser deretter på de konkrete detaljer Begynn med den store oversikten. Fokuser deretter på de konkrete detaljer Vær fokusert på det som er viktig. Vær fokusert på det som er viktig. Korriger dine spørsmål om du merker at du ikke får svar på det som er vesentlig. Korriger dine spørsmål om du merker at du ikke får svar på det som er vesentlig. Rund av i god tid. La avslutningen være en god opplevelse Rund av i god tid. La avslutningen være en god opplevelse Noter hva som er viktig å følge opp i det videre Noter hva som er viktig å følge opp i det videre Ikke diskuter med lærer, ikke forsvar deg, spør, lytt og noter. Ikke diskuter med lærer, ikke forsvar deg, spør, lytt og noter.

4 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 4 Mål med medarbeidersamtalen Generelle mål Generelle mål Utvikling av en bedre skole for alle Utvikling av en bedre skole for alle Planlegging og utvikling av skolen med utgangspunkt i lærers og ledelsens/skolens behov Planlegging og utvikling av skolen med utgangspunkt i lærers og ledelsens/skolens behov Mål for ledelsen og skolen Mål for ledelsen og skolen Få innsikt i lærernes arbeidssituasjon Få innsikt i lærernes arbeidssituasjon Få kartlagt hvor det trykker og hva som fungerer for den enkelte. Få kartlagt hvor det trykker og hva som fungerer for den enkelte. Få oversikt over hva som kan gjøres fremover. Få oversikt over hva som kan gjøres fremover. Utvikle forståelse for lærers følelsesmessige og arbeidsmessige situasjon Utvikle forståelse for lærers følelsesmessige og arbeidsmessige situasjon Å formidle ledelsens ønsker og forventninger til lærerne Å formidle ledelsens ønsker og forventninger til lærerne Å få et grunnlag for videre kompetanseutvikling Å få et grunnlag for videre kompetanseutvikling Å få et utgangspunkt for skape en bedre skole Å få et utgangspunkt for skape en bedre skole Mål for lærer Mål for lærer Å utvikle større bevissthet om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i undervisningen, mellom kolleger etc. Å utvikle større bevissthet om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i undervisningen, mellom kolleger etc. Å få frem hvilken kompetanse lærer trenger mer av for mestre arbeidsdagen enda bedre enn i dag? Å få frem hvilken kompetanse lærer trenger mer av for mestre arbeidsdagen enda bedre enn i dag? Å kartlegge lærernes forventninger til ledelsen Å kartlegge lærernes forventninger til ledelsen Å formidle hva lærer mestrer og hva hun trenger for å gjøre en enda bedre jobb Å formidle hva lærer mestrer og hva hun trenger for å gjøre en enda bedre jobb

5 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 5 Medarbeidersamtalen er Medarbeidersamtalen er forberedt forberedt noe som gjentas regelmessig noe som gjentas regelmessig forpliktende for lærer og for ledelsen forpliktende for lærer og for ledelsen Medarbeidersamtaler er ikke et møte for Medarbeidersamtaler er ikke et møte for kritikk av medarbeiderne kritikk av medarbeiderne forhandlinger om lønn forhandlinger om lønn

6 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 6 Medarbeidersamtaler er ikke nødvendigvis et gode Gode medarbeidersamtaler fører til: Gode medarbeidersamtaler fører til: Større arbeidsglede Større arbeidsglede Mer energi Mer energi Større evne til å løse de utfordringer man står overfor Større evne til å løse de utfordringer man står overfor Følelse av tillit fra leder Følelse av tillit fra leder Tillit til ledelsen Tillit til ledelsen Optimisme med tanke på egen jobb Optimisme med tanke på egen jobb Støtte fra ledelsen Støtte fra ledelsen Stolthet som lærer Stolthet som lærer Forståelse for hvordan man kan gjøre en bedre jobb Forståelse for hvordan man kan gjøre en bedre jobb Forståelse for hva som fungerer og ikke fungerer Forståelse for hva som fungerer og ikke fungerer Innsikt i hva man trenger for å få en bedre jobb Innsikt i hva man trenger for å få en bedre jobb Visshet om at leder forstår ens arbeidssituasjon Visshet om at leder forstår ens arbeidssituasjon

7 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 7 Dårlige medarbeidersamtaler kan føre til Redusert energi Redusert energi Mindre arbeidsglede Mindre arbeidsglede Økt konflikt med ledelsen Økt konflikt med ledelsen Mer mismot Mer mismot Dårlig selvfølelse og samvittighet Dårlig selvfølelse og samvittighet Redusert evne til å gjøre en god jobb Redusert evne til å gjøre en god jobb Derfor, vær bevisst Derfor, vær bevisst

8 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 8 Leders ansvar Det er leders ansvar å sørge for at lærer gjennom samtalen Det er leders ansvar å sørge for at lærer gjennom samtalen føler seg vel føler seg vel opplever tillit opplever tillit får økt energi får økt energi

9 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 9 Mål og hensikt (1) Hensikten med medarbeidersamtaler for ledelsen Hensikten med medarbeidersamtaler for ledelsen Bli kjent med ansatte Bli kjent med ansatte Få informasjon om: Få informasjon om: hvordan de jobber, hvordan de jobber, lærernes ønsker i forhold til ledelsen, teamet, kolleger, elever og foreldre lærernes ønsker i forhold til ledelsen, teamet, kolleger, elever og foreldre hva de ser som viktig hva de ser som viktig hva som ikke fungerer hva som ikke fungerer hva de trenger for å fungere bedre hva de trenger for å fungere bedre hva det innebærer å gjøre en enda bedre jobb hva det innebærer å gjøre en enda bedre jobb relasjoner til ledelsen relasjoner til ledelsen relasjoner til enkelte lærere relasjoner til enkelte lærere relasjoner til enkelte foreldre relasjoner til enkelte foreldre relasjoner til enkelte elever relasjoner til enkelte elever følelsesmessig situasjon/slitasje følelsesmessig situasjon/slitasje behov for kompetanse utenfra behov for kompetanse utenfra den brukt kompetanse som lærernes besitter den brukt kompetanse som lærernes besitter

10 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 10 Mål og hensikt (2) Hensikten med medarbeidersamtaler er å Hensikten med medarbeidersamtaler er å Avklare lærers Avklare lærers forventninger forventninger arbeidsforhold og arbeidsforhold og resultater. resultater. Bidra til at lærere kommuniserer sin situasjon Bidra til at lærere kommuniserer sin situasjon Legge til rette for lærers utvikling Legge til rette for lærers utvikling faglig, faglig, undervisningsmessig undervisningsmessig profesjonelt profesjonelt

11 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 11 Fokus på løsninger Man bruker situasjonsbeskrivelser ikke for å finne årsaker, men for å finne konkrete løsninger. Man bruker situasjonsbeskrivelser ikke for å finne årsaker, men for å finne konkrete løsninger. Gå raskt over på løsninger. Et fokus på løsninger impliserer ofte informasjon som det ved situasjonen som bør endres. Gå raskt over på løsninger. Et fokus på løsninger impliserer ofte informasjon som det ved situasjonen som bør endres. Løsninger er alt som bidrar til at noe kan fungere enda bedre enn før enten det er praktisk, følelsesmessig, kollektivt, kompetansemessig etc. Løsninger er alt som bidrar til at noe kan fungere enda bedre enn før enten det er praktisk, følelsesmessig, kollektivt, kompetansemessig etc.

12 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 12 Forberedelse Forhåndsinformasjon Forhåndsinformasjon Avklar Avklar hva som skal prioriteres og vektlegges under samtalen. hva som skal prioriteres og vektlegges under samtalen. samtalens mål og hensikt samtalens mål og hensikt tid, sted og varighet for samtalen tid, sted og varighet for samtalen Lærerne og leder tenker igjennom Lærerne og leder tenker igjennom Hva de ønsker med samtalen Hva de ønsker med samtalen Hva de ønsker å formidle Hva de ønsker å formidle Hva de ønsker å forbedre Hva de ønsker å forbedre

13 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 13 Resultat / Avtaler Man fokuserer på få, men viktige saker Man fokuserer på få, men viktige saker Man lager avtaler Man lager avtaler Avtalene Avtalene er skriftlige er skriftlige er forpliktende er forpliktende må være realistiske må være realistiske Avtaler som ikke nås, gis melding om og endres tidlig Avtaler som ikke nås, gis melding om og endres tidlig Man avklarer Man avklarer hva lærerer kan gjøre mer av når og med hvilket ønskelig resultat hva lærerer kan gjøre mer av når og med hvilket ønskelig resultat hva ledelsen kan gjøre når og med hvilket ønskelige resultat hva ledelsen kan gjøre når og med hvilket ønskelige resultat Leder er ansvarlig for avtalene blir fulgt opp Leder er ansvarlig for avtalene blir fulgt opp

14 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 14 Referater Lærer skriver referat fra samtalen Lærer skriver referat fra samtalen (Det er vanligvis lederens ansvar å skrive et referat fra samtalen, men det skjer mest læring når lærer utformer referatet) (Det er vanligvis lederens ansvar å skrive et referat fra samtalen, men det skjer mest læring når lærer utformer referatet) Dette er arbeidsbesparende. Dette er arbeidsbesparende. Referatet Referatet gis leder innen et avtalt tidspunkt gis leder innen et avtalt tidspunkt justeres av leder justeres av leder signeres av begge signeres av begge arkiveres arkiveres danner grunnlag for lærers arbeid danner grunnlag for lærers arbeid danner grunnlag for leders oppfølging danner grunnlag for leders oppfølging Legges til grunn for neste samtale Legges til grunn for neste samtale

15 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 15 Sjekkliste for medarbeidersamtale Generelt Vurder hvilke lærere som trenger hvilke spørsmål Vurder hvilke lærere som trenger hvilke spørsmål Velg de temaer som rommer flest utfordringer for lærer og der endringer fører til best resultat Velg de temaer som rommer flest utfordringer for lærer og der endringer fører til best resultat Betrakt medarbeidersamtaler som en kompetanseutviklingsprosess Betrakt medarbeidersamtaler som en kompetanseutviklingsprosess Beskriv mål i handlings- og resultatbegreper Beskriv mål i handlings- og resultatbegreper Unngå generelt prat og upresise avtaler. Unngå generelt prat og upresise avtaler. Ingen irettesettelser om lærer ikke har fått gjort det som du forventer at de gjør. Formålet her tillitsbygging og kartlegging. Ingen irettesettelser om lærer ikke har fått gjort det som du forventer at de gjør. Formålet her tillitsbygging og kartlegging. Materialet bør imidlertid danne grunnlag for tiltak senere. Materialet bør imidlertid danne grunnlag for tiltak senere.

16 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 16 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Oppfølging fra forrige medarbeidersamtale Oppfølging fra forrige medarbeidersamtale Ta med referater og avtaler Ta med referater og avtaler Hvilke arbeidsmål/resultater har du nådd i forhold oppsatte mål? Hvilke arbeidsmål/resultater har du nådd i forhold oppsatte mål? Hva gjenstår av oppgaver eller mål og hva kan gjøres for realisere dise Hva gjenstår av oppgaver eller mål og hva kan gjøres for realisere dise Hva kan vi lære av situasjonen med tanke videre planlegging Hva kan vi lære av situasjonen med tanke videre planlegging

17 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 17 Avslutning Tips Tips Oppsummer hva som har vært tatt opp og hva som gjenstår Oppsummer hva som har vært tatt opp og hva som gjenstår Repeter hva lærer og leder skal gjøre Repeter hva lærer og leder skal gjøre Sjekk ut hvordan samtalen har fungert for lærer? Sjekk ut hvordan samtalen har fungert for lærer? Skisser hvordan arbeidet blir fulgt opp Skisser hvordan arbeidet blir fulgt opp Sjekk ut om lærer har fått snakket om det han eller hun ønsket å snakke om Sjekk ut om lærer har fått snakket om det han eller hun ønsket å snakke om Sjekk ut om lærer trenger noe annet for å kunne gå fra møtet i godt lune Sjekk ut om lærer trenger noe annet for å kunne gå fra møtet i godt lune Lykke til Lykke til

18 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 18

19 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 19 Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Del 2 Spørsmål til lærerne Del 2 Spørsmål til lærerne

20 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 20 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Åpne generelle spørsmål Sett at det er noe du ønsker å få til enda bedre i forbindelse med Sett at det er noe du ønsker å få til enda bedre i forbindelse med Undervisningen Undervisningen Elever Elever Orden og disiplin Orden og disiplin Foreldre Foreldre Kolleger Kolleger Ledelsen Ledelsen Egen situasjon Egen situasjon Hva kan dette være? Hva kan dette være?

21 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 21 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Spørsmål rettet mot atferd Hva gjør du mer av når lykkes med å få det bedre i forbindelse med Hva gjør du mer av når lykkes med å få det bedre i forbindelse med Undervisningen Undervisningen Elever Elever Orden og disiplin Orden og disiplin Foreldre Foreldre Kolleger Kolleger Ledelsen Ledelsen Egen situasjon? Egen situasjon?

22 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 22 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Åpne generelle spørsmål knyttet til kolleger Hva kan andre lærere gjøre som vil føre til at du lykkes i enda større grad med Hva kan andre lærere gjøre som vil føre til at du lykkes i enda større grad med Undervisningen Undervisningen Elever Elever Orden og disiplin Orden og disiplin Foreldre Foreldre Kolleger Kolleger Ledelsen Ledelsen Egen situasjon? Egen situasjon?

23 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 23 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Åpne generelle spørsmål knyttet til ledelsen Hva kan ledelsen gjøre for å legge forholdene bedre for at du skal lykkes i enda større grad på områdene Hva kan ledelsen gjøre for å legge forholdene bedre for at du skal lykkes i enda større grad på områdene Undervisning Undervisning Forhold til elever Forhold til elever Orden og disiplin Orden og disiplin Foreldre Foreldre Kolleger Kolleger Ledelsen Ledelsen Egen situasjon? Egen situasjon?

24 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 24 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Generelt om kompetanse Hvilken type kompetanse trenger du mer av for i enda større grad å mestre Hvilken type kompetanse trenger du mer av for i enda større grad å mestre Din Undervisning Din Undervisning Forhold til elever Forhold til elever Orden og disiplin Orden og disiplin Foreldre Foreldre Kolleger Kolleger Ledelsen Ledelsen Egen situasjon? Egen situasjon?

25 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 25 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Generelt om mål - som et utgangspunkt for den videre samtale Hvilke mål har du for din jobb som lærer? Hvilke mål har du for din jobb som lærer? Hvilke mål har du for elevene? Hvilke mål har du for elevene? Hvilke mål har du for faget? Hvilke mål har du for faget? Hvilke mål har du for ditt samarbeid med kolleger? Hvilke mål har du for ditt samarbeid med kolleger? Hvilket mål har du for samarbeidet for foreldre? Hvilket mål har du for samarbeidet for foreldre? I hvilken grad opplever du at du når disse mål? I hvilken grad opplever du at du når disse mål?

26 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 26 Sjekkliste for medarbeidersamtale Når du får det til Når du er flink og får det til Når du er flink og får det til Hva føler du deg flink på? Hva føler du deg flink på? Hva får du til? Hva får du til? Hva kommer det av du får det til her? Hva kommer det av du får det til her? Når du opplever at du får det til som du ønsker Når du opplever at du får det til som du ønsker Hva er det vanskeligere å få til Hva er det vanskeligere å få til Hva trenger du for å få det til enda bedre? Hva trenger du for å få det til enda bedre? Hva gjør du mer av når du får det til slik du ønsker også her? Hva gjør du mer av når du får det til slik du ønsker også her?

27 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 27 Sjekkliste for medarbeidersamtale Forholdet til kolleger Når du har gode kolleger eller er en god kollega Når du har gode kolleger eller er en god kollega Hva gjør at du er en god kollega for noen? Hva gjør at du er en god kollega for noen? Hva gjør andre når de er gode kolleger for deg Hva gjør andre når de er gode kolleger for deg Hva gjør du som fører til du er en god kollega og andre blir det for deg? Hva gjør du som fører til du er en god kollega og andre blir det for deg? Når du opplever at du får det til som du ønsker Når du opplever at du får det til som du ønsker Hva er det vanskeligere å få til Hva er det vanskeligere å få til Hva trenger du for å få det til enda bedre? Hva trenger du for å få det til enda bedre? Hva gjør du mer av når du får det til slik du ønsker også her? Hva gjør du mer av når du får det til slik du ønsker også her?

28 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 28 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Krav i eget fag I hvilken grad vet du helt presist hva elevene skal lære i ditt fag i løpet av året? I hvilken grad vet du helt presist hva elevene skal lære i ditt fag i løpet av året? I hvilken grad vet helt presist hvor de ulike elevene befinner seg i forhold til disse nivåkrav? I hvilken grad vet helt presist hvor de ulike elevene befinner seg i forhold til disse nivåkrav? Hvilke tiltak føler du at kan sette inn dersom du opplever at elevene ikke når de faglige mål som forventes? Hvilke tiltak føler du at kan sette inn dersom du opplever at elevene ikke når de faglige mål som forventes? Hva kan ledelsen bidra med for at du skal få enda bedre oversikt og flere tiltak å sette inn om noe ikke fungerer. Hva kan ledelsen bidra med for at du skal få enda bedre oversikt og flere tiltak å sette inn om noe ikke fungerer.

29 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 29 Sjekkliste for medarbeidersamtale Faglig nivå og utvikling Hva vet du om elevenes faglige nivå i faget? Hva vet du om elevenes faglige nivå i faget? Hvor står elevene dine faglig? Hvor står elevene dine faglig? Hvilken faglige utvikling har elevene dine? Hvilken faglige utvikling har elevene dine? Hva kan gjøres for å bedre elevenes faglige nivå? Hva kan gjøres for å bedre elevenes faglige nivå? I hvilke grad vet elevene hva som skal for å få et godt resultat i faget? I hvilke grad vet elevene hva som skal for å få et godt resultat i faget?

30 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 30 Sjekkliste for medarbeidersamtale Undervisningen av svake og sterke elever Hva kan du gjøre du for å lære svake elever mer? Hva kan du gjøre du for å lære svake elever mer? Hva trenger du for at de flinke elevene fortsatt skal være flinke Hva trenger du for at de flinke elevene fortsatt skal være flinke Hva trenger du for at de svake elevene skal bli flinkere Hva trenger du for at de svake elevene skal bli flinkere

31 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 31 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Trivsel og relasjoner Hvilke klasser eller situasjoner trives du i? Hvilke klasser eller situasjoner trives du i? Hvilke klasser eller situasjoner trives du ikke i? Hvilke klasser eller situasjoner trives du ikke i? Hva kan du gjøre for å få det bedre i klasser du ikke trives så godt i? Hva kan du gjøre for å få det bedre i klasser du ikke trives så godt i? Hva beskriver ditt forhold til elever du har det bra med? Hva beskriver ditt forhold til elever du har det bra med? Hva beskriver ditt forhold til elever som du ikke har det ok med Hva beskriver ditt forhold til elever som du ikke har det ok med Hva gjør du for å bedre forholdet til elever som du ikke har et godt nok forhold til? Hva gjør du for å bedre forholdet til elever som du ikke har et godt nok forhold til? Hva gjør du som fører til at elevene lærer mer og trives? Hva gjør du som fører til at elevene lærer mer og trives? Hva trenger du mer av fra ledelsen for å lykkes med dette? Hva trenger du mer av fra ledelsen for å lykkes med dette?

32 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 32 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Bråk og uro Hva skjer/gjør du når elevene bråker eller ikke lærer det du ønsker de skal lære? Hva skjer/gjør du når elevene bråker eller ikke lærer det du ønsker de skal lære? Hva skjer/gjør du når elevene er rolige og konsentrerte? Hva skjer/gjør du når elevene er rolige og konsentrerte? Hva fører til mer arbeidsro på timene Hva fører til mer arbeidsro på timene Hva kan du gjøre for å oppnå større ro og kontroll i en time? Hva kan du gjøre for å oppnå større ro og kontroll i en time? Hva kan andre bidra med slik at du får bedre ro og kontroll i klassen? Hva kan andre bidra med slik at du får bedre ro og kontroll i klassen?

33 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 33 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Behov i forhold til ledelsen og andre lærere Hva trenger du fra ledelsen som ville påvirke undervisningssituasjonen positivt? Hva trenger du fra ledelsen som ville påvirke undervisningssituasjonen positivt? Hva kan andre lærere gjøre mer av som ville gjøre det lettere for deg å undervise? Hva kan andre lærere gjøre mer av som ville gjøre det lettere for deg å undervise?

34 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 34 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Foreldre Hvilket forhold har du til foreldre som du har det fint med? Hva er årsaken til at du har klart å skape et godt forhold? Hvilket forhold har du til foreldre som du har det fint med? Hva er årsaken til at du har klart å skape et godt forhold? Hvilke foreldre har du et mindre godt forhold til? Hvilke foreldre har du et mindre godt forhold til? Hva kan du gjøre for å bedre dette forholdet? Hva kan du gjøre for å bedre dette forholdet? Hva kan skolens ledelse gjøre for å bedre dette forholdet? Hva kan skolens ledelse gjøre for å bedre dette forholdet?

35 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 35 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Slitasje og utbrenthet Hvor sliten er du i hverdagen? Hvor sliten er du i hverdagen? Hvilke situasjoner gjør deg sliten? Hvilke situasjoner gjør deg sliten? Hvordan kan du arbeide for å bli mindre utbrent eller sliten? Hvordan kan du arbeide for å bli mindre utbrent eller sliten? Hva kan ledelsen gjøre? Hva kan ledelsen gjøre? Hva kan andre lærere gjøre? Hva kan andre lærere gjøre? Hva gjør elevene når du blir mindre sliten? Hva gjør elevene når du blir mindre sliten? Hva du gjøre selv for å bli mindre utbrent? Hva du gjøre selv for å bli mindre utbrent?

36 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 36 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Tid til forberedelse Hvor mye underviser du i forhold til forberedende arbeid, inkludert rettelser? Hvor mye underviser du i forhold til forberedende arbeid, inkludert rettelser? Hvis dette er mulig, hvordan kan du redusere tiden til forberedelse og likevel undervise like godt? Hvis dette er mulig, hvordan kan du redusere tiden til forberedelse og likevel undervise like godt?

37 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 37 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Arbeidstid Hvor mange timer effektiv arbeidstid har du pr. uke i snitt. Hvor mange timer effektiv arbeidstid har du pr. uke i snitt. Hvor mange timer pr. arbeidsdag og pr. uke går med til mindre effektive gjøremål Hvor mange timer pr. arbeidsdag og pr. uke går med til mindre effektive gjøremål Hvilke situasjoner oppleves som effektive? Hvilke situasjoner oppleves som effektive? Hvilke situasjoner eller tider oppleves som mindre effektive Hvilke situasjoner eller tider oppleves som mindre effektive Hva kan du gjøre for at mindre effektiv tid skal bli mer effektiv? Hva kan du gjøre for at mindre effektiv tid skal bli mer effektiv? Hva kan andre gjøre for at din arbeidstid kan bli mer effektiv? Hva kan andre gjøre for at din arbeidstid kan bli mer effektiv?

38 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 38 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : De gode og vanskelige situasjoner Hva skjer i de verste eller mest belastende undervisningssituasjoner? Hva skjer i de verste eller mest belastende undervisningssituasjoner? Hva skjer i de beste og mest energigivende undervisningssituasjoner? Hva skjer i de beste og mest energigivende undervisningssituasjoner? Hva kan du gjøre for å øke antallet av de gode undervisningssituasjoner? Hva kan du gjøre for å øke antallet av de gode undervisningssituasjoner? Hva kan andre gjøre for at du skal få flere gode undervisningssituasjoner? Hva kan andre gjøre for at du skal få flere gode undervisningssituasjoner? Hvordan vil du merke at en tidligere mindre god undervisningssituasjon blir bedre, og hva har du gjort da? Hvordan vil du merke at en tidligere mindre god undervisningssituasjon blir bedre, og hva har du gjort da?

39 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 39 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Kunnskapsløftet Har du lest den generelle delen i kunnskapsløftet? Har du lest den generelle delen i kunnskapsløftet? Har du lest det som står om dine fag i kunnskapsløftet? Har du lest det som står om dine fag i kunnskapsløftet? Har du lest det står om de øvrige basisfag i kunnskapsløftet? Har du lest det står om de øvrige basisfag i kunnskapsløftet? I hvilken grad opplever du at jobber i tråd med føringer i kunnskapsløftet? I hvilken grad opplever du at jobber i tråd med føringer i kunnskapsløftet? Hva trenger du fra ledelsen for å kunne jobbe i enda større grad i tråd med føringer gitt i kunnskapsløftet? Hva trenger du fra ledelsen for å kunne jobbe i enda større grad i tråd med føringer gitt i kunnskapsløftet?

40 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 40 Sjekkliste for medarbeidersamtaler : Kompetansebehov Hvilken kompetanse har du som er viktig for undervisningen? Hvilken kompetanse har du som er viktig for undervisningen? Hvilke typer kompetanse trenger du mer av for lykkes og for mestre elever i større grad? Hvilke typer kompetanse trenger du mer av for lykkes og for mestre elever i større grad? Hva er den beste måte å få tilgang til denne kompetansen? Hva er den beste måte å få tilgang til denne kompetansen?

41 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 41 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Teamet Hvor godt fungerer teamet for deg og din undervisning? Hvor godt fungerer teamet for deg og din undervisning? I hvilken grad tar teamet opp temaer som er viktige for deg? I hvilken grad tar teamet opp temaer som er viktige for deg? Hvilke temaer skulle du ønske at man kunne drøfte i større grad? Hvilke temaer skulle du ønske at man kunne drøfte i større grad? Hva samarbeider man i ditt team som fungerer bra? Hva samarbeider man i ditt team som fungerer bra? Hva fungerer mindre bra i ditt team? Hvordan fungerer teamet når det fungerer ideelt for deg Hva fungerer mindre bra i ditt team? Hvordan fungerer teamet når det fungerer ideelt for deg I hvilken grad ser du på deg selv som en god lagspiller I hvilken grad ser du på deg selv som en god lagspiller Hva tror du teamene trenger for å fungere optimalt? Hva tror du teamene trenger for å fungere optimalt? I hvilken gra er teamet et sted som fører til mer energi og overskudd? I hvilken gra er teamet et sted som fører til mer energi og overskudd? I hvilken grad fører arbeidet i team til slitasje og mindre effektiv undervisning? I hvilken grad fører arbeidet i team til slitasje og mindre effektiv undervisning? Hva kan man gjøre for at temaet skal bli mer energigivende? Hva kan man gjøre for at temaet skal bli mer energigivende?

42 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 42 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Svake elever Vet du hvilke elever som er svake i ditt fag? Vet du hvilke elever som er svake i ditt fag? Hva kjennetegner de svake elevene? Hva kjennetegner de svake elevene? Hva kjennetegner de gode elevene? Hva kjennetegner de gode elevene? Hvordan har de svake elevene utviklet seg faglig i ditt fag? Hvordan har de svake elevene utviklet seg faglig i ditt fag? Hva vet du om de svake elevenes nivå i andre fag? Hva vet du om de svake elevenes nivå i andre fag? Hva opplever du at svake elever trenger for å bli bedre i ditt fag. Hva opplever du at svake elever trenger for å bli bedre i ditt fag. Hva mener du at du, foreldre, ledelsen, eleven selv evt. andre kan gjøre. Hva mener du at du, foreldre, ledelsen, eleven selv evt. andre kan gjøre. I hvilke situasjoner har du opplevd at svake elever har fungert meget bra. I hvilke situasjoner har du opplevd at svake elever har fungert meget bra. Hvordan kan du bruke disse kunnskapene i ditt videre arbeid for å styrke de svake elevene? Hvordan kan du bruke disse kunnskapene i ditt videre arbeid for å styrke de svake elevene?

43 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 43 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Forhold til ledelsen Hva er styrken ved ledelsen slik du opplever det i dag? Hva er styrken ved ledelsen slik du opplever det i dag? Hva er svakhetene ved ledelsen slik du opplever det Hva er svakhetene ved ledelsen slik du opplever det Hva bør ledelsen gjøre mindre av eller droppe i dag? Hva bør ledelsen gjøre mindre av eller droppe i dag? Hva bør ledelsen forklare eller begrunne bedre enn i dag? Hva bør ledelsen forklare eller begrunne bedre enn i dag? Hva kan ledelsen gjøre mer av for at du skal det bedre som lærer? Hva kan ledelsen gjøre mer av for at du skal det bedre som lærer?

44 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 44 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Samarbeid og arbeidsbesparelser I hvilken grad har erfaringer at samarbeid med andre lærere kan spare deg for arbeid? I hvilken grad har erfaringer at samarbeid med andre lærere kan spare deg for arbeid? I hvilken grad opplever du at samarbeid med andre bare fører til mer arbeid? I hvilken grad opplever du at samarbeid med andre bare fører til mer arbeid? Hva tror du kan gjøres for samarbeid mellom lærere kan føre til redusert arbeid for den enkelte? Hva tror du kan gjøres for samarbeid mellom lærere kan føre til redusert arbeid for den enkelte?

45 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 45 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Om rapportering og informasjon I hvilken grad forteller du ledelsen og kolleger om det du lykkes med og om det som fungerer I hvilken grad forteller du ledelsen og kolleger om det du lykkes med og om det som fungerer I hvilken forteller du kolleger om det du lykkes med og om det som fungerer? I hvilken forteller du kolleger om det du lykkes med og om det som fungerer? I hvilken grad forteller du ledelsen om situasjoner du ikke mestrer / om det som ikke fungerer med det for øye å finne ut hvordan du kan bedre situasjonen? I hvilken grad forteller du ledelsen om situasjoner du ikke mestrer / om det som ikke fungerer med det for øye å finne ut hvordan du kan bedre situasjonen? Hva kan du gjøre for å bedre denne situasjon? Hva kan du gjøre for å bedre denne situasjon? Hva kan ledelsen gjøre for å bedre situasjonen? Hva kan ledelsen gjøre for å bedre situasjonen?

46 Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 46 Sjekkliste for medarbeidersamtaler Forholdet mellom ditt fag og basisfag I hvilken grad er du opptatt av hvordan man gjennom ditt fag kan fremme elevenes leseferdigheter? I hvilken grad er du opptatt av hvordan man gjennom ditt fag kan fremme elevenes leseferdigheter? Hva gjør du helt konkret for vise elevene forbindelsen mellom ditt fag og leseopplæring Hva gjør du helt konkret for vise elevene forbindelsen mellom ditt fag og leseopplæring


Laste ned ppt "Rykkinnprosjektet. Medarbeidersamtaler/vPhD 1 Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Rykkinnprosjektet 2007-2009 Om medarbeidersamtaler Del."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google