Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Definisjoner ARBEIDSGIVERPOLITIKK er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Definisjoner ARBEIDSGIVERPOLITIKK er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Definisjoner ARBEIDSGIVERPOLITIKK er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at kommunen når sine overordnede mål i tjenesteytingen. ARBEIDSGIVERPOLITIKK er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at kommunen når sine overordnede mål i tjenesteytingen. ARBEIDSGIVERSTRATEGI er en plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av nåsituasjonen, prioriterte strategier og tiltak. Kommunestyre-vedtakKommunestyre-vedtak RådmannensprosessRådmannensprosess

3 Delegering Folkevalgte avklarer de prinsipielle spørsmålene. Rådmannen behandler enkeltsakene på grunnlag av dette. Et beslutningssystem med utstrakt delegering må bygge på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. Delegering fungerer i et samspill med tydelige mål, oppgaver og ressurser. God rapportering og dialogprosess er sentralt.

4 «Samspillet mellom folkevalgte organer og administrasjonen forutsetter en kontinuerlig og god rolleavklaring og respekt for hverandres roller.»

5 Planleggingshjulet Planprogram Planstrategi Økonomiplan/ 4-årlig handlingsdel Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel handlingsdel Årsmelding Budsjett/-1- årig handlingsdel 4 - årshjul 1 - årshjul

6 Kommuneplanen 1.Gausdal og gausdølene. 2.Folkehelse og levekår 3.Gausdal skal være et godt og trygt sted å vokse opp 4.Ta vare på og skape verdier 5.Segalstad bru – sentrumsutvikling 6.Lokaldemokratiet 7.Tjenestene og organisasjonen Gausdal kommune 8.Samfunnssikkerhet og beredskap 9.Kommuneplanens arealdel

7 Strategiplanen Balansert målstyring 4 perspektiver: 1.SAMFUNNET 2.BRUKERNE 3.MEDARBEIDERNE 4.ØKONOMIEN 3 lovpålagte dokument i ett Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan Årsbudsjett Kommer i stand en bred prosess: I enhetene Lederforum Samarbeidsmøtet Dialogprosessen Rapportering: Tertialvis + årsmelding

8 Tjenesteperspektivet i strategiplanen Oppmerksomheten rettes inn mot: Fokus på tidlig innsats, den enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet. Familieråd som metode tas i bruk i flere tjenester. Omstilling og omstrukturering, herunder videreutvikling av interkommunalt samarbeid. Omsorg 3.0 Plan for økt bosetting og god integrering.

9 Medarbeiderperspektivet i strategiplanen Oppmerksomheten rettes inn mot: Medvirkning i prosesser for omstilling og omstrukturering Samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder Positiv bedriftskultur – godt arbeidsmiljø - høyt nærvær Videreutvikling av arbeidsgiverstrategien, inkludert seniorpolitikk og etiske retningslinjer

10

11 Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet med utgangspunkt i innbyggernes behov LOJALITETLOJALITETRESPEKTRESPEKTOMSORGOMSORGTRIVSELTRIVSELMEDVIRKNINGMEDVIRKNING HELHETLIG STYRING OG GODE SYSTEMER HELHETLIG STYRING OG GODE SYSTEMER GODT LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP GODT LEDERSKAP OG MEDARBEIDERSKAP LÆRING OG KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS STANDARDISERING OG FLYT I PROSESSENE STANDARDISERING BRUKER- VERDIEN KVALITET EFFEKTIVITETARBEIDSGLEDE P lanlegg U tfør K orriger K ontroller Grunn- leggende verdier Prinsipperogvirke-midler Mål og hensikt

12 Organisasjonskultur «Kultur spiser strategier til lunsj.» Overskriften på arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi er organisasjonskultur Ønsket utvikling: En kultur for fornying, forenkling og forbedring Ledelse?

13 Org-kart enkel versjon mars 2016 Gausdal ungdomsskole Follebu skoleServiceenhet Familie og helseNAV Fjerdum skole Engjom skule Kulturskole og ungdomsarbeid Teknisk enhet Hab-/rehab- enheten Forset skole Barnehagene Landbrukskontoret i Lillehammer-reg. Follebu omsorgssenter Forset omsorgssenter Strategigruppe med rådgivere innenfor: ◦ Økonomi ◦ Folkehelse og levekår ◦ Personal ◦ Kvalitet og internkontroll ◦ Plan og miljø ◦ Kultur og informasjon ◦ Skoleutvikling, VO ◦ Samfunnspsykologi Rådmann Kommunalsjef To-nivåmodell 15 enheter 400 årsverk

14 «Det gjelder å spille hverandre gode!»

15 Hos oss handler det om å gjøre ting bedre Internkontroll blir en del av kultur for forbedring Intensjonen er positiv Hva verker og hva virker? Det er nødvendig – det er ikke kjedelig! Utførerne er med i utformingen. Felles forståelse – knagger å henge ting på – gir sammenheng. Er rådmannens engasjement av betydning?


Laste ned ppt "Definisjoner ARBEIDSGIVERPOLITIKK er verdier, holdninger og handlinger kommunen som arbeidsgiver praktiserer og står for i forhold til de ansatte. Arbeidsgiverpolitikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google