Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs: SVINNFOREBYGGING VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET Hauglandshella, 5310 Hanøytangen - Telefon: 91 69 95 25 -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs: SVINNFOREBYGGING VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET Hauglandshella, 5310 Hanøytangen - Telefon: 91 69 95 25 -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs: SVINNFOREBYGGING VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET Hauglandshella, 5310 Hanøytangen - Telefon: 91 69 95 25 - www.visk.no

2 Bergen Storsenter

3 1.Forhold man skal være oppmerksom på i butikken 2.Hva stjeles i din butikk? 3.Hvem stjeler? 4.Hvordan skal betjeningen opptre ? (Pågripelse) 5.Tilsiktet svinn av ansatte 6.Tilsiktet svinn av utensforstående 7.Utilsiktet svinn 8.Personalhandel 9.Hva sitter butikken igjen med? 10.RAN – Hva gjør vi? Agenda VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

4 Gjenger, ansamlinger – Flere personer i en gruppe samarbeider ofte Store bager – Egnet til å skjule tyvgods. Store bæreposer innpakket i folie – Folien beskytter innholdet i posen mot radiostråler Store jakker – Egnet til å skjule tyvgods. Det er oppdaget stjålne flatskjermer i en slik jakke Barnevogner – Egnet til å skjule tyvgods. Man har normalt ikke lyst til å ransake en barnevogn Nervøs opptreden – Stresset, problemer med å stå i ro Nysgjerrige personer – Spør og kikker på alt mulig. Unormalt aktive. Forhold man skal være oppmerksom på i butikken VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

5 Autentiske opptak VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET

6 Hva stjeles i din butikk? Batterier Datautstyr og tilbehør Elektrisk materiell Elektronikk Fotoutstyr og tilbehør Kabler og kontakter Kjøkkenutstyr Kontorrekvisita Multimedia Sportsutstyr Verktøy VVS tilbehør VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

7 Hvem stjeler? Narkomane Lett å oppdage. Stjeler for å fikse seg neste dose Ungdom Stjeler ofte for å få innpass i miljøer. Mote Eldre Stjeler pga dårlig økonomi eller kleptomani Voksne Stjeler ofte for vinning. Havnet i økonomisk uføre Innvandrere Stjeler ofte for vinning Turister Stjeler fordi de har lite penger eller for moro skyld Ansatte Økonomiske problemer. Fristelser - trusler VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

8 Hvordan skal betjeningen opptre? Hva har betjeningen lov til? Vær 100% sikker på at noe er stjålet ! Personen skal stoppes ETTER å ha passert kassepunkt eller utgang Behandle personen høflig, men bestemt til politiet kommer Tilkalle kollega diskrèt og gjerne ligge lavt til politiet kommer VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

9 Tilsiktet svinn av ansatte En umoralsk subkultur – De har så mye penger atte.. – De merker ikke noe – Litt svinn må de regne med – Jeg tjener så lite at dette er bonusen min Bevisste handlinger for å tappe firmaet for verdier – Uregistrerte lån – Vennehandel – Uregistrerte kjøp VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

10 Tilsiktet svinn av ansatte Kriminelt svinn Økonomisk utroskap – Kasse – Manipulering av regnskap Tyveri av varer – Salgsflate – Kontor – Lager – Innbrudd VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

11 Utilsiktet svinn av ansatte Ikke bevisst uærlighet Mangelfull: Opplæring – Produktkunnskap – Kurs – Oppfølging Motivasjon – Teambuilding – Sosiale arrangementer – Tilbakemeldinger Informasjon – Nye produkter – Resultatoppfølging Rutiner – Hvem, hva, hvor? – Forbedringer VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

12 Konsekvenser For den enkelte ansatte – Ved rutinebrudd – Ved brekkasje – Ved tyveri / underslag For bedriften – Ved for stort svinn – Ved mistanke om internt svinn For kjeden / eiere – Dårlig inntjening – Svakere videreutvikling – Tap Generelt – Oppsigelser- nedleggelser VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

13 Personalhandel Ansatte Familie Venner Andre – Vektere – Leverandører – Kolleger i andre butikker VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

14 Hva sitter butikken igjen med? VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING Utsalgspris125 25% moms25 Netto salgspris100 Innkjøpspris82 Brutto fortjeneste18 Lønn - arbeidsgiveravgift7 Husleie - strøm - forsikringer9 Skatt – 28 %0,67 RESULTAT1,33

15 Utdrag fra straffeloven Forsøk på tyveri - § 49 Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt. Forsøg paa Forseelse er ikke strafbart. Avstått forsøk på tyveri - § 50 Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget. Tyveri - § 257 For tyveri straffes den som borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden. Straffen for tyveri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Skadeverk - § 291 For skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. Straffen for skadeverk er bøter eller fengsel inntil 1 år. Medvirkning straffes på samme måte. VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

16 Utdrag fra Straffeprosessloven Naskeri - § 391a For naskeri straffes den som forøver eller medvirker til tyveri eller underslag, når straffskylden må regnes for liten på grunn av de tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier og forholdene for øvrig. Straffen for naskeri er bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Pågripelse - § 171 Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når: det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler, det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige, det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende. § 173 Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen. § 176 Når det er fare ved opphold, kan politimann foreta pågripelse uten beslutning av retten eller av påtale-myndigheten. Det samme gjelder enhver annen dersom den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor. Den som uten å høre til politiet har foretatt en pågripelse, skal straks overgi den pågrepne til politiet. VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

17 Tyveri er straffbart. Forsøk på tyveri er straffbart, så sant forsøket ikke avbrytes av fri vilje. Naskeri er straffbart Forsøk på naskeri er ikke straffbart. Enhver kan pågripe en person som har begått tyveri eller naskeri, så lenge det skjer på fersk gjerning eller ferske spor. Oppsummering VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING

18 RAN

19 Spørsmål ? Ingen spørsmål er dumme ! VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET SVINNFOREBYGGING


Laste ned ppt "Velkommen til kurs: SVINNFOREBYGGING VISK Sikkerhet VÅR KUNNSKAP – DIN SIKKERHET Hauglandshella, 5310 Hanøytangen - Telefon: 91 69 95 25 -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google