Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INF180 Design av brukergrensesnitt Introduksjon til oblig 4 - Selvvalgt tema 11. feb 2008 Øyvind Skogvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INF180 Design av brukergrensesnitt Introduksjon til oblig 4 - Selvvalgt tema 11. feb 2008 Øyvind Skogvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hint.no INF180 Design av brukergrensesnitt Introduksjon til oblig 4 - Selvvalgt tema 11. feb 2008 Øyvind Skogvold

2 www.hint.no Først en digresjon… Hva betyr dette? 7777 55 2 555 0 888 444 0 4 222222 0 88 8 0 666 4 0 8 2 0 33 66 0 66666 555 111 lDet er de 54 tastetrykkene som lager tekstmeldinga Skal vi gå ut og ta en øl? lTekstmeldinger –1980-tallet: SMS beskrives i det nye GSM-systemet –1993: Kommersielle GSM-systemer installeres –2005: 936 milliarder tekstmeldinger (4,1 milliarder i Norge) –2007: 1900 milliarder tekstmeldinger lMen… hvordan kunne et så håpløst grensesnitt bli en så stor suksess?

3 www.hint.no Status for INF180 lIntroduksjon til emnet og fagområdet lBibliotek, informasjonskvalitet og kildekritikk …Obligatorisk øving 1 lVerktøy lInteraksjonsstiler …Obligatorisk øving 2 lUtviklingsprosessen lPapirprototyping …Obligatorisk øving 3 (snart ferdig…?) lInteraksjonsenheter lSamarbeid lSelvvalgt tema …Obligatorisk øving 4

4 www.hint.no Mål lIntroduksjon til oppgaven lBevisstgjøring i forhold til aktuelle tema lKomme i gang med gruppearbeidet…

5 www.hint.no Oblig 4… lEtablere gruppe og foreslå tema …innen tirsdag 12. feb 2008 kl 1600 lFaglærer fordeler tema til gruppene …innen onsdag 13. feb 2008 kl 0900 lLevere en presentasjon av valgt tema …innen onsdag 20. feb 2008 kl 2359 lPresentere temaet for klassen …tirsdag 26. feb 2008 …NB! Obligatorisk oppmøte! lOBS! Alle presentasjoner inngår som pensum i emnet

6 www.hint.no Hva er oblig 4? lHva er oblig 4? Fordypning i et selvvalgt tema lHva slags tema da? Gjerne et ganske spisst tema som passer inn i emnets innhold lHvor finner jeg tips til tema? I gjennomgått stoff fra læreboka. I resten av læreboka. I artikkelliste som er vedlagt oppgaven. Og ellers rundt omkring. lHvem bestemmer om temaet er ok? Faglærer lMen hvorfor? Fordi dere skal øve dere på å sette dere inn i egne tema. Fordi dere skal øve dere på å presentere faglig stoff for andre. Fordi dere lærer mye av det!

7 www.hint.no Mer om tips til tema lLæreboka (Shneiderman og Plaisant) –Pensum, dvs kap 1 - 10, men ikke kap 8 –Resten av boka, dvs Part IV Design Issues (se kort intro lenger bak) lArtikler –Se artikkelliste i oppgaven lEllers… –På nettet (se noen tips lenger bak)

8 www.hint.no Læreboka, kap 11 Quality of Service Quality of Service (definisjon iht. whatis.com): ”On the Internet and in other networks, QoS (Quality of Service) is the idea that transmission rates, error rates, and other characteristics can be measured, improved, and, to some extent, guaranteed in advance…” Hvilke betydninger har responstid og venting for brukernes oppfatning av et system. For eksempel må vi få brukerne til å forstå den tidsmessige forskjellen mellom å laste ned bilder og tekst. Videre må man forsøke å unngå feil (eller skadelige misforståelser). Man må finne balansegangen mellom hurtighet og mulighet til å gjøre feil. Forsinkelser i bruken kan føre til frustrasjoner, noe man i det lengste bør forsøke å unngå. Et virkemiddel kan være å bruke forløpsindikatorer.

9 www.hint.no Læreboka, kap 12 Balancing function and fashion Norsk oversettelse noe sånt som… Hva er viktigst? Stil eller innhold? Kapitlet tar for seg utfordringer knyttet til forholdet mellom funksjonalitet og fashion. Brukerne av et system forventer at systemet håndterer (og forklarer) feilsituasjoner. Dette innebærer at forklaringer må være gode, elementer må ha en logisk plassering og sammenheng, osv. Hvordan vi utformer vinduer er også avgjørende for hvordan et system oppfattes, mye er standardisert og hva skjer hvis man avviker fra standarder? Videre diskuteres bruk av farger.

10 www.hint.no Læreboka, kap 13 User Manuals, Online Help, and Tutorials Hvordan skal hjelp og opplæring i nye systemer tilbys? Hvilke krav stilles til online hjelp og hvilke krav stilles til papirbasert hjelp?

11 www.hint.no Læreboka, kap 14 Information search and Visualization Kapitlet tar for seg utfordringer knyttet til å finne igjen informasjon og visualisering av informasjon. Informasjonssøk blir enda mer utfordrende når man kommer i berøring med komplekse datatyper som bilder, lyd og video. Hvilke krav stilles til brukergrensesnittet i slike sammenhenger. Det brukes to begreper; Task action (browsing og søking) og Interface action (skrolling, zooming, joining og linking).

12 www.hint.no Læreboka, Afterword Societal and Individual Impact of User Interfaces Hva har informasjonsalderen bragt med seg og hva vil fremtiden bringe? The ten plagues of the information age presenteres som Engstelse, Fremmedgjøring, Nye klasseskiller, Avmakt, Forvirring, Manglende pålitelighet, Invasjon av privatlivets fred, Utrygghet for jobben, Ansvarsfraskrivelse og Minkende menneskeverd. Hva kan vi gjøre for å fri oss fra disse plagene?

13 www.hint.no Kilde: Læreboka lKap 11: Quality of Service Kap 12: Balancing Function and Fashion lKap 13: User Manuals, Online Help and Tutorials lKap 14: Information Search and Visualization lAfterword: Social and Individual Impact of User Interfaces

14 www.hint.no Kilde: Artikler lMenneske-maskin interaksjon lVisualisering / bruk av farger lDesign av brukergrensesnitt lInformasjonsdesign og kreativitet lEngelske og norske lVarierende vanskelighetsgrad

15 www.hint.no Kilde: Nettsteder lFinnes mange ressurser på nettet som kan brukes lNoen eksempler: –HCI Bibliography (http://www.hcibib.org/)http://www.hcibib.org/ –UPA Usability Resources (http://www.upassoc.org/usability_resources/)http://www.upassoc.org/usability_resources/ –Topics in Usability (http://www.stcsig.org/usability/topics/index.html)http://www.stcsig.org/usability/topics/index.html –useit – Jakob Nielsen’s Website (http://www.useit.com/)http://www.useit.com/

16 www.hint.no Noen stikkord… (1) lFunksjonalitet og kvalitet –Responstid –Redusere feilrate –Håndtering av feilsituasjoner –Bruk av standarder og avvik fra slike lFargebruk –Betydningen av farger –Farger som oppmerksomhetsstyring –Farger og kontrast

17 www.hint.no Noen stikkord… (2) lHjelpesystmer –Krav til online støtte –Krav til papirbasert støtte –Opplæring/tutorials/etc lVisualisering –Hvordan presentere/visualisere informasjon –Utfordringer ved søking (komplekse datatyper) lNavigasjon –Intern vs ekstern –Visualisering av navigasjon

18 www.hint.no Noen stikkord… (3) lInformasjonsdesign –Bruk av ulike virkemidler –Hastighet –Feilkilder lMenneske-maskin-interaksjon –Virtuell virkelighet –Interaksjonsenheter for ulike målgrupper –Oppmerksomhetsstyring


Laste ned ppt "INF180 Design av brukergrensesnitt Introduksjon til oblig 4 - Selvvalgt tema 11. feb 2008 Øyvind Skogvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google